Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Alojzy Czynczyk ,
Waga produktu: 0.620 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2012, wydanie 1, format 150 x 210, objętość 332 str., oprawa twarda
Szkółkarstwo sadownicze zajmuje się produkcją drzewek, podkładek i krzewów owocowych oraz sadzonek truskawek i poziomek, przeznaczonych do zakładania sadów i plantacji roślin jagodowych. Obejmuje wszystkie etapy produkcji drzewek owocowych i roślin jagodowych w pierwszym okresie ich życia, od zbioru nasion poprzez produkcję podkładek, zrazów i sadzonek, aż do wyprodukowania dobrze wyrośniętych drzewek i krzewów. Produkcja drzewek i krzewów owocowych powinna być dostosowana do najnowszych osiągnięć nauki sadowniczej i spełniać wymagania stawiane przez najlepszych sadowników.
Książka przeznaczona jest dla szkółkarzy i studentów wydziałów ogrodniczych.

 

Wiadomości wstępne Zadania i znaczenie szkółkarstwa sadowniczego Stan aktualny szkółkarstwa Organizacja produkcji szkółkarskiej i struktura szkółek Wpływ warunków przyrodniczych i ekonomicznych na produkcję materiału szkółkarskiego Wpływ najważniejszych czynników klimatycznych Temperatura powietrza i nasłonecznienie Opady i wilgotność powietrza Wiatry i grad Ukształtowanie terenu i klimat lokalny Gleba i jej przydatność do produkcji materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych i winorośli Wpływ czynników ekonomicznych na rozwój produkcji szkółkarskiej Intensywność i specjalizacja produkcji szkółkarskiej Wielkość szkółek i wysokość produkcji Organizacja gospodarstwa szkółkarskiego Ogólne wiadomości o rozmnażaniu podkładek, drzewek i krzewów owocowych Rozmnażanie generatywne Rozmnażanie wegetatywne Odrosty korzeniowe i podział roślin matecznych Rozmnażanie przez odkłady pionowe i poziome Rozmnażanie przez sadzonki Rozmnażanie w kulturach in vitro Rozmnażanie przez szczepienie i okulizację Budowa drzewa owocowego Anatomia i fizjologia drzewa szczepionego Pojęcie niezgodności i jej rodzaje Podkładki zalecane do produkcji drzewek owocowych Pochodzenie podkładek Porównanie podkładek generatywnych i wegetatywnych Wymagania stawiane podkładkom Podkładki generatywne jabłoni Podkładki wegetatywne jabłoni Podkładki karłowe, czyli bardzo słabo rosnące Podkładki półkarłowe Podkładki silnie rosnące Podkładki bardzo silnie rosnące Podkładki generatywne grusz Podkładki wegetatywne grusz Podkładki generatywne śliw i moreli Podkładki wegetatywne śliw, brzoskwiń i moreli Podkładki umiarkowanie rosnące Podkładki słabo rosnące Podkładki generatywne brzoskwiń Podkładki generatywne i wegetatywne czereśni i wiśni Podkładki hodowli czeskiej Podkładki hodowli niemieckiej i belgijskiej Wstawki skarlające dla czereśni Podkładki orzecha włoskiego Podkładki porzeczek i agrestu Przewodnie, pośrednie i wstawki Przewodnie Charakterystyka przewodnich i pośrednich Przewodnie dla jabłoni Przewodnie dla grusz Pośrednie dla grusz Przewodnie dla czereśni Wstawki skarlające Zasady zaopatrywania się w nasiona drzew owocowych przeznaczone do produkcji podkładek Sady mateczne do pozyskiwania nasion Zbiór owoców i wydobywanie nasion Suszenie i przechowywanie nasion Wymagania jakościowe dla nasion Normy wydajności nasion Zapotrzebowanie nasion i szacunkowy areał potrzebnych sadów nasiennych Produkcja podkładek generatywnych Wybór terenu pod szkółkę podkładek generatywnych Przygotowanie gleby Stratyfikacja nasion Siew nasion do gruntu Siew nasion z następnym pikowaniem siewek Pikowanie Pielęgnacja siewek Wykopywanie i sortowanie podkładek Cechy jakościowe podkładek Dołowanie, pakowanie i transport podkładek Produkcja podkładek wegetatywnych Wybór terenu i przygotowanie gleby pod plantację mateczną Zakładanie matecznika Pielęgnacja matecznika Odejmowanie odkładów, sortowanie i wydajność podkładek Przyspieszone metody rozmnażania podkładek Rozmnażanie przez sadzonki zielne Drzewa mateczne do pozyskiwania sadzonek Przygotowanie sadzonek Warunki zewnętrzne wpływające na ukorzenianie się sadzonek Pielęgnacja sadzonek Rozmnażanie przez sadzonki zdrewniałe Sady mateczne do pozyskiwania zrazów Ogólne zasady zakładania i prowadzenia sadów matecznych do pozyskiwania oczek i zrazów Zakładanie zrażnika Zabiegi pielęgnacyjne Ochrona drzew przed chorobami szkodnikami Zbiór, cechy jakościowe i przechowywanie zrazów Produkcja drzewek owocowych Wybór terenu pod szkółkę drzewek owocowych Przygotowanie gleby Zmianowanie Odchwaszczanie Zwalczanie pędraków Uprawa gleby Nawożenie organiczne Wapnowanie Wymagania pokarmowe i nawożenie drzewek owocowych Sadzenie podkładek Prace pielęgnacyjne w pierwszym roku prowadzenia szkółki Okulizacja podkładek Termin okulizacji Przygotowanie zrazów Okulizacja Zabiegi po okulizacji Prace pielęgnacyjne w drugim roku prowadzenia szkółki Ścinanie podkładek Szczepienie uzupełniające Szczepienie czereśni Nawożenie i uprawa gleby Pielęgnacja okulantów Wycinanie czopów Produkcja drzewek jednorocznych w pojemnikach Prace pielęgnacyjne w trzecim i czwartym roku prowadzenia szkółki Produkcja drzewek dwuletnich w pojemnikach Szczepienie przewodnich Przycinanie okulantów i formowanie koron drzewek dwuletnich Produkcja drzewek dwuletnich z jednoroczną koroną Produkcja drzewek jabłoni ze wstawkami skarlającymi Produkcja drzewek czereśni ze wstawkami skarlającymi Zabiegi pielęgnacyjne oraz nawożenie w trzecim roku prowadzenia szkółki Ochrona przed ważniejszymi chorobami i szkodnikami Wykopywanie, sortowanie i przygotowanie drzewek do obrotu 249 Wymagania jakościowe stawiane elitarnym i kwalifikowanym drzewkom owocowym Opakowanie i transport drzewek Produkcja szczepionych drzewek orzecha włoskiego Przechowywanie materiału szkółkarskiego Uprawa gleby Nawożenie organiczne Wapnowanie Wymagania pokarmowe i nawożenie drzewek owocowych Sadzenie podkładek Prace pielęgnacyjne w pierwszym roku prowadzenia szkółki Okulizacja podkładek Termin okulizacji Przygotowanie zrazów Okulizacja Zabiegi po okulizacji Prace pielęgnacyjne w drugim roku prowadzenia szkółki Ścinanie podkładek Szczepienie uzupełniające Szczepienie czereśni Nawożenie i uprawa gleby Pielęgnacja okulantów Wycinanie czopów Produkcja drzewek jednorocznych w pojemnikach Prace pielęgnacyjne w trzecim i czwartym roku prowadzenia szkółki Produkcja drzewek dwuletnich w pojemnikach Szczepienie przewodnich Przycinanie okulantów i formowanie koron drzewek dwuletnich Produkcja drzewek dwuletnich z jednoroczną koroną Produkcja drzewek jabłoni ze wstawkami skarlającymi Produkcja drzewek czereśni ze wstawkami skarlającymi Zabiegi pielęgnacyjne oraz nawożenie w trzecim roku prowadzenia szkółki Ochrona przed ważniejszymi chorobami i szkodnikami Wykopywanie, sortowanie i przygotowanie drzewek do obrotu Wymagania jakościowe stawiane elitarnym i kwalifikowanym drzewkom owocowym Opakowanie i transport drzewek Produkcja szczepionych drzewek orzecha włoskiego Przechowywanie materiału szkółkarskiego Produkcja krzewów i sadzonek roślin jagodowych Ogólne zasady produkcji materiału szkółkarskiego roślin jagodowych Truskawka Produkcja sadzonek truskawki Wybór stanowiska i przygotowanie gleby pod matecznik Zakładanie matecznika Pielęgnacja matecznika Ochrona mateczników truskawki przed chorobami i szkodnikami Wykopywanie, sortowanie i wymagania jakościowe stawiane sadzonkom truskawki Sadzonki „frigo" Jakość sadzonek „frigo" Produkcja sadzonek wielokoronowych (na zagonach) Produkcja sadzonek w kulturach in vitro Produkcja sadzonek w doniczkach Poziomka Produkcja sadzonek poziomki Ogólne zasady zakładania i prowadzenia plantacji matecznych krzewów owocowych Agrest Produkcja krzewów agrestu Produkcja agrestu piennego Ochrona agrestu przed chorobami i szkodnikami Wykopywanie i sortowanie agrestu Porzeczka czarna i kolorowa Produkcja krzewów porzeczek Produkcja porzeczek plennych Ochrona porzeczek przed chorobami i szkodnikami Wykopywanie i sortowanie porzeczek Malina i jeżyna bezkolcowa Produkcja sadzonek malin i jeżyn Zakładanie plantacji matecznej malin i jeżyn Ochrona plantacji Wykopywanie i sortowanie malin i jeżyn Rozmnażanie przez sadzonki korzeniowe Produkcja sadzonek jeżyny bezkolcowej Leszczyna Produkcja krzewów leszczyny Wymagania jakościowe stawiane krzewom nWinorośl Produkcja sadzonek winorośli Borówka wysoka Produkcja sadzonek borówki wysokiej Rozmnażanie borówki wysokiej w kulturach in vitro Ochrona borówki wysokiej przed chorobami i szkodnikami Borówka brusznica Produkcja sadzonek borówki brusznicy Żurawina Produkcja sadzonek żurawiny Aronia Produkcja sadzonek aronii Bez czarny Produkcja krzewu bzu czarnego Rokitnik Produkcja krzewów rokitnika Dokumentacja szkółkarska i kwalifikacja szkółek Dokumentacja szkółek Zakres kwalifikacji Przygotowanie szkółek drzewek i krzewów owocowych do kwalifikacji Ocena szkółek i plantacji matecznych Obrót i sprzedaż materiału szkółkarskiego Literatura uzupełniająca Ustawodawstwo

Książka

  • Autor: 

    Alojzy Czynczyk

  • ISBN: 

    978-83-09-01086-9

Inne produkty z tej serii: