Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Witold Grzebisz,
Waga produktu: 0.400 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Technologie nawożenia roślin uprawnych fizjologia plonowania TOM 2 Zboża i kukurydza
Warszawa 2012, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 280 str., oprawa miekka
 „Technologie nawożenia roślin uprawnych - fizjologia plonowania" to książka, która uwzględnia wszystkie te elementy wiedzy i umiejęt­ności, które winien posiadać producent rolny, aby samodzielnie opracować efektywną strategię wykorzystania potencjału plonotwórczego rośliny uprawianej aktualnie w danych warunkach siedliska (polu). W każdym rozdziale książki przedstawiono m.in. podstawowe aspekty fizjologii plonowania, włącznie ze szczegółowym wskaza­niem krytycznych faz (stadiów) formowania plonu, jak i roli składni­ków pokarmowych niezbędnych w tym procesie. Przedstawiono również najważniejsze elementy technologii nawożenia dla omawia­nych grup roślin uprawnych tak, aby umożliwiły czytelnikowi zrozu­mienie funkcjonujących mechanizmów i w rezultacie samodzielne opracowanie technologii nawożenia.
Książka składa się z dwóch tomów. W pierwszym omówiono techno­logie nawożenia roślin oleistych, okopowych i strączkowych, a w drugim - kukurydzy i zbóż.

Część I ZBOŻA Rozdział 1. Biologia i użytkowanie 1.1. Biologia i morfologia roślin 1.1.1. Pochodzenie i systematyka zbóż 1.1.2. Budowa morfologiczna 1.1.3. System korzeniowy 1.1.4. Źdźbło 1.2. Budowa i skład chemiczny ziarniaka 1.3. Skład chemiczny słomy 1.4. Kierunki użytkowania Rozdział 2. Czynniki naturalne i środowiskowe produkcji 2.1. Wymagania termiczne 2.2. Wymagania wodne 2.3. Rozwój zbóż 2.4. Charakterystyka warunków klimatycznych w Polsce 2.5. Gleba 2.6. Stanowisko i systemy uprawy 2.7. Plony maksymalne i rzeczywiste w Polsce Rozdział 3. Fizjologia plonowania 3.1. Dynamika akumulacji biomasy 3.2. Dynamika akumulacji azotu 3.3. Wskaźniki gospodarki azotem w łanie 3.4. Struktura plonu ziarna 3.4.1. Krytyczne okresy rozwoju łanu 3.4.2. Budowa struktury łanu i plonu 3.4.3. Prognoza plonu ziarna Rozdział 4. Potrzeby pokarmowe zbóż 4.1. Akumulacja składników pokarmowych 4.2. Fazy krytyczne pobierania i objawy niedoborów składników pokarmowych 4.3. Udział składników mineralnych w formowaniu plonu ziarna 4.4. Wpływ składników mineralnych na ilość i jakość plonu 4.4.1. Azot 4.4.2. Fosfor i potas 4.4.3. Magnez i siarka 4.4.4. Mikroelementy 4.5. Wskaźniki stanu odżywienia Rozdział 5. Nawożenie zbóż ozimych 5.1. Założenia technologiczne 5.1.1. Cele produkcji 5.1.2. Wymagania podstawowe łanu zbóż 5.1.3. Zasady gospodarki azotem 5.1.4. Zasady prowadzenia łanu 5.2. Potrzeby pokarmowe łanu 5.3. Rewitalizacja żyzności gleby 5.4. Regulacja żyzności gleby - wapnowanie 5.5. System nawożenia fosforem i potasem 5.5.1. Założenia technologiczne 5.5.2. Bilans fosforu i potasu w zmianowaniu 5.5.3. Termin nawożenia fosforem i potasem 5.6. System nawożenia azotem 5.6.1. Założenia technologiczne 5.6.2. Dawka pierwsza - podstawowa 5.6.3. Dawka druga - korekcyjna 5.6.4. Nawożenie na kłos - jakość plonu pszenicy konsumpcyjnej 5.6.5. Kontrola gospodarki azotowej łanu - nawożenie siarką i magnezem 5.6.6. Mikroskładniki Rozdział 6. Nawożenie zbóż jarych 6.1. Jęczmień jary - browarny 6.1.1. Założenia technologiczne 6.1.2. Potrzeby pokarmowe łanu 6.1.3. Regulacja produktywności gleby 6.1.4. Kontrola dawki i stanu odżywienia roślin azotem 6.2. Pozostałe zboża jare 6.2.1. Założenia technologiczne 6.2.2. Potrzeby pokarmowe łanu 6.2.3. Regulacja żyzności gleby 6.2.4. Dawki i kontrola odżywienia roślin azotem Część II. KUKURYDZA Rozdział 7. Kierunki i warunki gospodarczego użytkowania 7.1. Biologia i morfologia rośliny 7.1.1. Pochodzenie i współczesne formy użytkowe 7.1.2. Morfologia rośliny 7.1.3. Budowa i skład chemiczny ziarniaka – odmiany botaniczne 7.1.4. Kierunki użytkowania 7.2. Czynniki naturalne i środowiskowe 7.2.1. Warunki termiczne 7.2.2. Warunki wodne 7.2.3. Gleba 7.3. Plony 7.3.1. Plony rekordowe 7.3.2. Plony rzeczywiste i maksymalne w r Rozdział 8. Technologia nawożenia 8.1. Fizjologia plonowania 8.1.1. Dynamika akumulacji biomasy 8.1.2. Dynamika akumulacji azotu 8.1.3. Formowanie elementów struktury plonu 8.2. Potrzeby pokarmowe 8.2.1. Akumulacja składników 8.2.2. Fazy krytyczne pobierania i objawy niedoborów składników 8.2.3. Składniki mineralne - formowanie elementów struktury plonu ziarna 8.3. Diagnoza stanu odżywienia 8.4. Elementy technologii nawożenia 8.4.1. Warunki prowadzenia plantacji i etapy tworzenia technologii 8.4.2. Nawozy naturalne i zabiegi korygujące żyzność gleby 8.4.3. Nawożenie podstawowe - regulacja żyzności gleby 8.4.3.1. Wapnowanie 8.4.3.2. System nawożenia fosforem i potasem 8.4.4. Nawożenie azotem 8.4.4.1. Wyznaczanie dawki azotu 8.4.4.2. Termin stosowania i dobór nawozów azotowych 8.4.5. System kontroli azotu - nawożenie magnezem i siarką 8.4.6. Mikroelementy LITERATURA ZAŁÄ„CZNIK

Książka

  • Autor: 

    Witold Grzebisz

  • ISBN: 

    978-83-09-01079-1

Inne produkty z tej serii: