Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Nikodem Sakson,
Waga produktu: 0.250 kg
Wysyłka od: 7.00 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2012, wydanie 1, format 145 x 205, objętość 98 str., oprawa miękka
W ciągu ostatnich kilku lat w technologii uprawy pieczarki zaszło bardzo wie­le zmian. Obecnie dominuje technologia uprawy pieczarki na podłożu fazy III, które często jest ładowane mechanicznie, w dużych obiektach liczących co najmniej kilkanaście hal uprawowych. Produkcja prowadzona jest przez cały rok. Sytuacja ta istotnie zmieniła zagrożenie stratami powodowanymi przez choroby i szkodniki. Znacznie zmniejszyła się liczba patogenów zagra­żających uprawie pieczarki. Znaczenie gospodarcze ma tylko kilka chorób, bardzo zmalała także liczba groźnych szkodników. Jednak duża koncentracja produkcji i malejące zyski spowodowały, że straty są znacznie dotkliwsze. Konieczna jest również rezygnacja z pestycydów stosowanych zarówno na choroby, jak i szkodniki zgodnie z dążeniem do produkcji zdrowej żywności. Jednocześnie pojawiły się nowe możliwości ograniczania strat przez prowa­dzenie dezynfekcji w okresie uprawy. Te wszystkie zmiany uwzględnia ni­niejsze opracowanie. Jego głównym przesłaniem jest zmiana podejścia do problemu, które polega na zaniechaniu zwalczania patogenów na rzecz za­pobiegania ich rozwojowi w obiektach produkcyjnych i powodowanym przez nie stratom. Konieczność zmiany wynika także z faktu, że formuła i język publikowanego Terminarza ochrony pieczarki odbiegają istotnie od praktyki produkcyjnej. Poza tym zmiany prawne spowodowały zupełnie inną sytuację na rynku preparatów oferowanych w ochronie pieczarki. Ich wielość oraz niejednoznaczność zaleceń dotyczących ich stosowania, a zwłaszcza brak wyraźnego stwierdzenia, co jest dopuszczone, a co nie w ochronie pieczarki dodatkowo komplikują sytuację. Poza tym zalecenia ulegają jeszcze ciągłym zmianom.
To wszystko wraz z celami praktycznymi tego opracowania upoważnia do przedstawienia nowego podejścia do problemu.
Sposób zapobiegania stratom zaprezentowany w tym opracowaniu pozy­tywnie oceniono w dwóch obiektach produkcyjnych, w których został wdro­żony. W jednym z obiektów na zakończenie uprawy wykonano dezynfekcję termiczną, a w drugim chemiczną. W obu wypadkach o skuteczności decy­duje wyeliminowanie strat powodowanych przez suchą zgniliznę - chorobę grzybową, która jest wskaźnikiem poziomu kontroli chorób w pieczarkarni, gdyż jej pojawianie się i wielkość strat zależą od producenta pieczarki.

1. Wstęp 2. Zrozumieć problem 3. Działania ochronne i założenia nowego podejścia do zapobiegania stratom powodowanym przez choroby i szkodniki 4. Ogólny program ochrony pieczarki 5. Preparaty chemiczne zalecane do ochrony pieczarki 6. Samodzielne opracowanie programu ochrony pieczarki 7. Przyczyny strat w uprawie pieczarki 8. Działania prewencyjne i higieniczne 9. Zwalczanie chorób i szkodników 10. Program mycia i dezynfekcji pustych pomieszczeń według Agro-Trade 11. Zasady obrotu środkami i zasady BHP 12. Zapobieganie stratom na etapie projektowania pieczarkarni

Książka

  • Autor: 

    Nikodem Sakson

  • ISBN: 

    978-83-09-01085-2

Inne produkty z tej serii: