Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Szarek J., Szweda M., Strzyżewska E.
Waga produktu: 0.750 kg
EAN: 9788372998118
Wysyłka od: 9.90 PLN

Olsztyn 2013, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 395 str., oprawa twarda
   Inspiracją do napisania tej książki było pierwsze w kraju szkolenie specjalizacyjne w zakresie użytkowania i patologii zwierząt laboratoryjnych. Właśnie w ramach dwuletniego szkolenia promującego specjalistów w wymienionej dziedzinie zgromadzono materiały licznych wykładowców, które stały się podstawą niniejszej monografii.
Motywacje do opracowania przedstawionych zagadnień wynikały z trudności mających swe źródło zarówno w potrzebie przybliżenia aspektów praktycznych pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi, jak i zrozumienia konieczności użycia zwierząt do doświadczeń. Potrzeba szerokiego ukazania niniejszej problematyki była także podyktowana długoletnim brakiem podobnej publikacji w polskiej literaturze.
Bardzo szybki rozw& oacute;j wiedzy o zwierzętach laboratoryjnych, szeroki zakres ich użytkowania, a także objęcie ich europejskim prawodawstwem skłoniły nas do uwzględnienia w książce najbardziej istotnych zagadnień, z którymi boryka się współczesny lekarz weterynarii zajmujący się zwierzętami doświadczalnymi lub też kierownik zwierzętami. Książka porusza wiele interesujących zagadnień, których znajomość jest konieczna w pracy w zwierzętarniach doświadczalnych. Zawiera bowiem praktyczne porady niezbędne w dążeniu do optymalnej pracy ze zwierzęciem używanym w eksperymencie. W poszczególnych rozdziałach przewija się troska o zdrowie i dobrostan zwierząt doświadczalnych.

1. WSTĘP 2. PODZIĘKOWANIE 3. ETYKA I PRAWO A DOŚWIADCZENIA NA ZWIERZĘTACH W POSTĘPIE ZDROWIA PUBLICZNEGO 3.1. ETYCZNE I PRAWNE ASPEKTY DOŚWIADCZEŃ Z UŻYCIEM ZWIERZÄ„T LABORATORYJNYCH 3.2. ETYKA - ZWIERZĘ - LEKARZ WETERYNARII W ŚWIETLE DYREKTYWY 2010/63 EWG 3.3. OCHRONA PRAWNA ZWIERZÄ„T W EKSPERYMENCIE 3.4. ODPOWIEDZIALNOŚÄ† ZAWODOWA LEKARZA WETERYNARII 4. CHÓW ZWIERZÄ„T LABORATORYJNYCH PODCZAS DOŚWIADCZEŃ 4.1 DOBROSTAN ZWIERZÄ„T LABORATORYJNYCH, ZASADA 3R, METODY HODOWLI ZWIERZÄ„T KONWENCJONALNYCH, SPF I GNOTOBIOTYCZNYCH 4.2 WARUNKI ZOOHIGIENICZNE CHOWU ZWIERZÄ„T LABORATORYJNYCH 4.3 MONITOROWANIE STANU EPIZOOTYCZNEGO ZWIERZĘTARNI ZWIERZÄ„T LABORATORYJNYCH ORAZ KONTROLOWANIE WYBUCHU CHOROBY 4.4 TECHNIKI OBRAZOWANIA WYKORZYSTYWANE U GRYZONI LABORATORYJNYCH - PRZEGLÄ„D I ANALIZA W KONTEKŚCIE DOBROSTANU ZWIERZÄ„T 5. MODELE DOŚWIADCZALNE A OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI 5.1. PRAKTYCZNE ASPEKTY OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI NA PODSTAWIE WYBRANYCH MODELI NEUROLOGICZNYCH 5.2. WYBRANE TESTY TOKSYKOLOGICZNE Z UŻYCIEM ZWIERZÄ„T LABORATORYJNYCH 5.3. MODELE ZWIERZĘCE I MODELE DOŚWIADCZEŃ Z WYKORZYSTANIEM GRYZONI LABORATORYJNYCH 5.5. ANALGEZJA I ANESTEZJA PODCZAS PRZEPROWADZANIA DOŚWIADCZEŃ NA ZWIERZĘTACH 6. ZWIERZĘ JAKO OBIEKT DOŚWIADCZEŃ W OCHRONIE ZDROWIA PUBLICZNEGO 6.1. SZCZUR-WYBRANE ZAGADNIENIA Z UŻYTKOWANIA I PATOLOGII 6.2. PIES-WYBRANE ZAGADNIENIA Z UŻYTKOWANIA I PATOLOGII 6.3. DOŚWIADCZENIE NA GADACH - PROCEDURY AKCEPTACJI EKSPERYMENTU, WYBRANE WARUNKI PRZEPROWADZANIA DOŚWIADCZENIA I SPECYFIKA EKSPERYMENTU 6.4. ZWIERZĘTA TRANSGENICZNE 6.5. WYBRANE ZAGADNIENIA Z ANATOMII ZWIERZÄ„T LABORATORYJNYCH 7. ZWIERZĘTA LABORATORYJNE A OCHRONA PRZED CHOROBAMI PASOŻYTNICZYMI 7.1 PASOŻYTY ZWIERZÄ„T LABORATORYJNYCH 7.2. CHOROBY PASOŻYTNICZE RYB, PŁAZÓW I GADÓW 8. GOSPODARKA ODPADAMI WETERYNARYJNYMI W ŚWIETLE PRAWA I W PRAKTYCE 9. LECZENIE MAŁYCH ZWIERZÄ„T EGZOTYCZNYCH 10. PODSTAWOWE PARAMETRY FIZJOLOGICZNE WYBRANYCH ZWIERZÄ„T LABORATORYJNYCH ORAZ PRZEGLÄ„D LEKÓW STOSOWANYCH U TYCH ZWIERZÄ„T 11. ZAWODOWE ORGANIZACJE EUROPEJSKIE POMOCNE W PRACY ZE ZWIERZĘTAMI LABORATORYJNYMI 11.1. EUROPEJSKIE KOLEGIUM MEDYCYNY ZWIERZÄ„T LABORATORYJNYCH 11.2. EUROPEJSKIE TOWARZYSTWO LEKARZY WETERYNARII ZWIERZÄ„T LABORATORYJNYCH 11.3. EUROPEJSKA FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKI O ZWIERZĘTACH LABORATORYJNYCH LABORATORY ANIMALS LIMITED

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7299-811-8

  • Redaktor: 

    Szarek J., Szweda M., Strzyżewska E.

Inne produkty z tej serii: