Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Witold Grzebisz
Waga produktu: 0.700 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788361574439
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: Viridia A.B.

Podręcznik napisany przez zespół autorów zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie ‘technik rolnik’ na poziomie technikum w zakresie kwalifikacji: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej i R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej. Część V podręcznika obejmuje zagadnienia związane z hodowlą i nasiennictwem roślin, nawożeniem oraz ochroną upraw rolniczych zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej zasadami integrowanej ochrony roślin.

ROZDZIAŁ I – PLON ROŚLINY UPRAWNEJ7 1. Potencjał plonowania i plony rzeczywiste 7 1.1. Definicja plonu .7 1.2. Kategorie plonów 10 2. Czynniki ograniczające plony 11 2.1. Zakres i ważność czynników 11 2.2. Kontrola czynników ograniczających plon .13 2.3. Gospodarka azotem 14 3. Plony i kontrola strat plonu 15 ROZDZIAŁ II – HODOWLA ROŚLIN I NASIENNICTWO17 1. Hodowla roślin.17 1.1. Znaczenie i zadania hodowli .17 1.2. Ośrodki pochodzenia roślin i materiały wyjściowe.17 1.3. Biologiczne podstawy hodowli .20 1.3.1. Rozwój roślin .20 1.3.2. Rozmnażanie płciowe23 1.3.3. Mechanizmy samo- i obcozapłodnienia 25 1.3.4. Rozmnażanie bezpłciowe 26 1.4. Programy i kierunki hodowli27 1.5. Metody hodowli twórczej31 1.5.1. Selekcja, czyli wybór pożądanych biotypów.31 1.5.2. Krzyżowanie roślin .35 1.5.3. Efekt heterozji 36 1.5.4. Wykorzystanie mutacji w hodowli nowych odmian37 1.5.5. Poliploidyzacja37 1.6. Zastosowanie klasycznych metod w hodowli podstawowych roślin uprawnych38 1.6.1. Zboża38 1.6.2. Kukurydza.41 1.6.3. Burak cukrowy .42 1.6.4. Ziemniak.44 1.7. Biotechnologia w hodowli roślin.46 1.8. Ocena odmian uprawnych 49 1.8.1. Badania obligatoryjne 50 1.8.2. Ocena wartości gospodarczej odmiany (WGO) 51 1.9. Spadek plenności odmian i hodowla zachowawcza 52 2. Nasiennictwo .53 2.1. Charakterystyka materiału siewnego54 2.2. Podstawowe zasady produkcji materiału siewnego 56 2.3. Uszlachetnianie materiału siewnego 60 2.4. Ocena materiału siewnego .62 2.4.1. Ocena polowa plantacji nasiennych63 2.4.2. Laboratoryjna ocena nasion 64 2.4.3. Ocena tożsamości i czystości odmianowej .66 2.5. Obrót materiałem siewnym 67 SŁOWNICZEK NIEKTÓRYCH TERMINÓW Z ZAKRESU HODOWLI I NASIENNICTWA .71 ROZDZIAŁ III – NAWOŻENIE ROŚLIN UPRAWNYCH.75 1. Cele i zadania nawożenia .75 1.2. Cele nawożenia azotem .77 2. Podstawy żywienia roślin .80 2.1. Składniki pokarmowe – definicja, podziały .80 2.2. Funkcje składników pokarmowych w roślinie .81 2.3. Pobieranie składników mineralnych .93 2.3.1. Potrzeby pokarmowe roślin.94 2.3.2. Dynamika pobierania składników mineralnych 96 2.3.3. Mechanizmy pobierania składników mineralnych .97 2.3.4. Czynniki ograniczające pobieranie składników mineralnych z gleby100 3. Nawozy 103 3.1. Nawozy naturalne .103 3.1.1. Produkcja odchodów 104 3.1.2. Gromadzenie odchodów 106 3.1.3. Produkcja obornika i gnojowicy .108 3.1.4. Produkcja obornika dojrzałego .109 3.1.5. Zawartość materii organicznej i składników mineralnych .113 3.1.6. Zasady stosowania obornika i gnojowicy115 3.1.7. Wartość nawozowa nawozów naturalnych w zmianowaniu 117 3.2. Nawozy organiczne 119 3.2.1. Resztki pożniwne i produkty uboczne 120 3.2.2. Nawozy zielone122 3.3. Nawozy mineralne i zasady ich stosowania 124 3.3.1. Charakterystyka ogólna 124 3.3.2. Nawozy azotowe .125 3.3.3. Nawozy fosforowe 128 3.3.4. Nawozy potasowe 131 3.3.5. Nawozy magnezowe 132 3.3.6. Nawozy siarkowe 133 3.3.7. Nawozy mikroelementowe .134 3.3.8. Wapno nawozowe 136 4. Potrzeby nawozowe – systemy nawożenia 138 4.1. Regulacja odczynu gleby .139 4.1.1. Obserwacja roślin .139 4.1.2. Polowy i laboratoryjny pomiar kwasowości gleby 140 4.1.3. Dawki wapna i zasady ich ustalania141 4.1.4. Terminy wapnowania.142 4.2. System nawożenia fosforem i potasem 143 4.2.1. Bilans fosforu w zmianowaniu 144 4.2.2. Bilans potasu .147 4.2.3. Terminy stosowania nawozów .150 4.3. Systemy nawożenia azotem 151 4.3.1. Rzepak ozimy i zboża ozime .153 4.3.2. Zboża jare 156 4.3.3. Kukurydza 157 4.3.4. Buraki cukrowe i ziemniaki .158 4.4. System nawożenia magnezem i siarką.159 4.4.1. Magnez 159 4.4.2. Siarka162 4.5. Profilaktyka mikroelementowa164 5. Kontrola krążenia pierwiastków 167 5.1. Azot .167 5.1.1. Krążenie w środowisku .167 5.1.2. Mechanizmy i kontrola strat azotu .168 5.2. Fosfor.174 5.2.1. Krążenie fosforu – źródła i straty 174 5.2.2. Fosfor i eutrofizacja wód powierzchniowych .175 5.2.3. Metody kontroli ruchliwości fosforu 176 5.2.4. Strefy buforowe .177 5.3. Potas .179 6. Przechowywanie nawozów mineralnych i zasady BHP182 6.1. Zasady mieszania nawozów182 6.2. Zasady przechowywania nawozów, higiena i bezpieczeństwo pracy183 6.2.1. Magazynowanie nawozów 183 6.2.2. Podstawowe zasady BHP184 ROZDZIAŁ IV – OCHRONA ROŚLIN UPRAWNYCH186 1. Cele i zadania ochrony roślin.186 2. Choroby roślin190 2.1. Etiologia, czyli przyczyny chorób 194 2.2. Epidemiologia chorób roślin .196 3. Podział i objawy chorób roślin uprawnych199 3.1. Choroby zbóż.199 3.2. Choroby kukurydzy 209 3.3. Choroby rzepaku213 3.4. Choroby ziemniaka 217 3.5. Choroby buraka cukrowego i pastewnego.226 4. Sposoby żerowania i formy uszkodzeń powodowanych przez szkodniki .232 4.1. Formy uszkodzeń roślin.232 4.1.1. Uszkodzenia powodowane przez szkodniki aparatem gębowym typu gryzącego .233 4.1.2. Udszkodzenia powodowane przez szkodniki z aparatem gębowym typu kłująco-ssącego234 4.2. Szkodliwość gatunków234 5. Podział i charakterystyka grup szkodników roślin.235 5.1. Szkodniki wielożerne.235 5.2. Szkodniki zbóż 242 5.3. Szkodniki kukurydzy 255 5.4. Szkodniki rzepaku262 5.5. Szkodniki ziemniaka 269 5.6. Szkodniki buraka cukrowego i pastewnego .273 6. Klasyfikacja i szkodliwość chwastów .278 6.1. Klasyfikacja i charakterystyka najważniejszych gatunków chwastów spotykanych w uprawach rolniczych 278 6.2. Ocena szkodliwości chwastów 283 6.3. Metody zapobiegania pojawianiu się chwastów oraz regulacji ich liczebności .284 6.4. Zjawisko kompensacji i uodporniania się chwastów .285 7. Metody ochrony roślin.287 7.1. Pośrednie metody ograniczenia ryzyka wystąpienia chorób, szkodników lub chwastów288 7.2. Bezpośrednie metody ochrony roślin .291 8. Integrowana ochrona roślin.298 9. Ekologiczne metody ochrony roślin .304 9.1. Biologiczne czynniki ochrony roślin 306 9.1.1. Wykorzystanie wirusów chorobotwórczych w zwalczaniu szkodliwych owadów.306 9.1.2. Wykorzystanie bakterii w biologicznej ochronie roślin przed szkodnikami .307 9.1.3. Wykorzystanie bakterii w biologicznej ochronie roślin przed chorobami308 9.1.4. Wykorzystanie grzybów pasożytniczych i drapieżnych w ochronie roślin przed szkodnikami .308 9.1.5. Wykorzystanie nicieni entomofilnych w zwalczaniu szkodliwych owadów .308 9.1.6. Wykorzystanie entomofagów i akarifagów w zwalczaniu szkodliwych owadów .309 9.1.7. Możliwości i metody ograniczenia zachwaszczenia w produkcji ekologicznej .309 9.1.8. Ochrona organizmów pożytecznych występujących w środowisku naturalnym.310 10. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska podczas stosowania i przechowywania środków ochrony roślin 311 10.1. Znajomość etykiety środka ochrony roślin .315 10.2. Uprawnienia przy zakupie i stosowaniu środka ochrony roślin316 10.3. Transport .317 10.4. Magazynowanie.318 10.5. Stanowisko mycia i napełniania opryskiwacza polowego320 10.6. Ochrona pszczół i innych owadów pożytecznych .321 11. Organizacja ochrony roślin w gospodarstwie rolnym .323 SŁOWNICZEK TERMINÓW UŻYWANYCH W AKTACH URZĘDOWYCH ORAZ W LITERATURZE FACHOWEJ DOTYCZĄCEJ OCHRONY ROŚLIN 326 BIBLIOGRAFIA .334

Książka

 • Format: 

  165 x 235

 • ISBN: 

  978-83-61574-43-9

 • Liczba stron: 

  344

 • Oprawa: 

  miękka

 • Redaktor: 

  Witold Grzebisz

 • Rok wydania: 

  2015

 • Wydanie: 

  1

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...