Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Witold Grzebisz
Waga produktu: 0.900 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788361574637
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: Viridia A.B.

Podręcznik napisany przez zespół autorów zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie ‘technik rolnik’ na poziomie technikum w zakresie kwalifikacji: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej i R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej. Część VI podręcznika obejmuje zagadnienia związane z technologią uprawy zbóż, roślin okopowych, przemysłowych i pastewnych oraz z zagospodarowaniem trwałych użytków zielonych.

ROZDZIAŁ I – ZBOŻA . 11 1. Biologia zbóż. 11 1.1. Pochodzenie i udomowienie zbóż 11 1.1.1. Pszenica 13 1.1.2. Jęczmień . 14 1.1.3. Żyto . 15 1.1.4. Owies 15 1.1.5. Pszenżyto 16 1.1.6. Gryka . 16 1.1.7. Szarłat spożywczy . 16 1.2. Budowa rośliny zbożowej. 17 1.2.1. System korzeniowy. 18 1.2.2. Źdźbło 18 1.2.3. Liście . 19 1.2.4. Kwiatostany – kłos i wiecha 20 1.2.5. Kłosek 20 1.2.6. Ziarniak 21 1.3. Fazy i stadia rozwojowe zbóż. 23 1.3.1. Wpływ temperatury na rozwój zbóż . 23 1.3.2. Ogólna charakterystyka faz rozwojowych . 26 1.3.3. Szczegółowa charakterystyka głównych faz rozwojowych zbóż . 28 1.4. Systematyka i morfologia. 35 1.5. Prowadzenie łanu i struktura plonu . 38 1.6. Potrzeby wodne zbóż . 40 2. Znaczenie gospodarcze zbóż 42 2.1. Plony i produkcja 42 2.2. Jakość ziarna . 44 2.3. Wykorzystanie ziarna zbóż – produkcja żywności 48 2.3.1. Mąka . 48 2.3.2. Kasze 50 2.4. Produkcja pasz 50 2.5. Produkcja etanolu. 51 2.6. Produkcja energii z biomasy 53 3. Technologia uprawy pszenicy ozimej 55 3.1. Produkcja i plony 55 3.2. Odmiany pszenicy 57 3.3. Zmianowanie 60 3.4. Termin siewu 61 3.5. Przygotowanie roli i siew . 62 3.6. Struktura łanu i prognoza plonu ziarna. 66 3.7. System nawożenia pszenicy 72 3.8. Potrzeby pokarmowe łanu 73 3.9. Zapotrzebowanie pszenicy na azot 74 3.9.1. Optymalizacja nawożenia pszenicy azotem. 75 3.9.2. Pierwiastki wspomagające plonotwórcze działanie azotu 80 4. Technologia uprawy jęczmienia jarego 83 4.1. Kierunki produkcji i plony 83 4.2. Odmiany jęczmienia . 85 4.3. Stanowisko . 86 4.4. Przygotowanie roli i siew . 88 4.5. Struktura łanu i prognoza plonu . 89 4.6. Nawożenie . 91 4.6.1. Składniki pokarmowe 91 4.6.2. Efektywna technologia nawożenia . 91 5. Technologie uprawy pozostałych zbóż. 96 5.1. Zboża ozime 96 5.1.1. Produkcja i plony. 96 5.1.2. Stanowisko 98 5.1.3. Odmiany 101 5.1.4. Przygotowanie roli i terminy siewu. 104 5.1.5. Nawożenie. 107 5.2. Zboża jare . 110 5.2.1. Produkcja i plony. 110 5.2.2. Stanowisko 111 5.2.3. Odmiany 112 5.2.4. Przygotowanie roli i terminy siewu. 116 5.2.5. Nawożenie. 117 6. Pielęgnacja łanu i zbiór 121 6.1. Pielęgnacja łanu 121 6.1.1. Zwalczanie chwastów. 121 6.1.2. Zwalczanie chorób 123 6.1.3. Zwalczanie szkodników. 126 6.1.4. Regulatory wzrostu . 127 6.2. Technologia zbioru 129 ROZDZIAŁ II – ROŚLINY OKOPOWE 132 1. Burak cukrowy . 132 1.1. Systematyka i biologia 132 1.2. Znaczenie gospodarcze 132 1.3. Odmiany i materiał siewny. 134 1.4. Wymagania klimatyczne i glebowe 134 1.4.1. Czynniki naturalne . 135 1.4.2. Krytyczne fazy wzrostu roślin na plantacji . 137 1.5. Technologia uprawy buraka cukrowego 139 1.5.1. Przygotowanie stanowiska . 139 1.5.2. Podstawowe zabiegi agrotechniczne 141 1.5.3. Ochrona plantacji 154 1.5.4. Technologia zbioru . 163 1.6. Opłacalność uprawy . 166 2. Ziemniak 170 2.1. Pochodzenie . 170 2.2. Systematyka, biologia i rozwój 172 2.3. Znaczenie gospodarcze 178 2.3.1. Ziemniak jako surowiec w przemyśle spożywczym, skrobiowym i w gorzelnictwie 179 2.4. Odmiany i materiał sadzeniakowy 182 2.5. Wymagania klimatyczne i glebowe 183 2.5.1. Wymagania klimatyczne . 183 2.5.2. Wymagania glebowe 184 2.6. Technologia uprawy ziemniaka 184 2.6.1. Przygotowanie stanowiska . 184 2.6.2. Podstawowe zabiegi agrotechniczne 188 2.6.3. Pielęgnacja plantacji 200 2.6.4. Technologia zbioru . 209 2.7. Przechowywanie ziemniaków 210 2.8. Produkcja nasienna ziemniaków . 214 ROZDZIAŁ III – ROŚLINY PRZEMYSŁOWE 218 1. Rośliny przemysłowe – wiadomości ogólne 218 2. Rzepak 219 2.1. Systematyka, biologia i rozwój 219 2.2. Znaczenie gospodarcze rzepaku 226 2.2.1. Struktura produkcji w świecie 226 2.2.2. Stan obecny i prognoza rozwoju produkcji rzepaku w Polsce. 226 2.2.3. Wykorzystanie rzepaku w Polsce . 228 2.2.4. Znaczenie innych roślin oleistych w Polsce . 231 2.3. Odmiany rzepaku i materiał siewny . 232 2.4. Wymagania klimatyczne i glebowe 233 2.5. Budowa i struktura plonu 235 2.6. Technologia uprawy rzepaku 241 2.6.1. Przygotowanie stanowiska . 241 2.6.2. Podstawowe zabiegi agrotechniczne 254 2.6.3. Pielęgnacja łanu 269 2.6.4. Technologia zbioru 275 3. Len . 280 3.1. Systematyka i biologia 280 3.2. Znaczenie gospodarcze 281 3.3. Materiał siewny 282 3.4. Wymagania klimatyczne i glebowe 283 3.5. Technologia uprawy lnu . 283 3.5.1. Przygotowanie stanowiska . 283 3.5.2. Podstawowe zabiegi agrotechniczne 284 3.5.3. Pielęgnacja łanu 285 3.5.4. Technologia zbioru 288 4. Konopie 290 4.1. Systematyka i biologia 290 4.2. Znaczenie gospodarcze 292 4.3. Odmiany i materiał siewny. 294 4.4. Wymagania klimatyczne i glebowe 294 4.5. Technologia uprawy . 295 4.5.1. Przygotowanie stanowiska . 295 4.5.2. Podstawowe zabiegi agrotechniczne 295 4.5.3. Pielęgnacja łanu 296 4.5.4. Technologia zbioru 296 ROZDZIAŁ IV – ROŚLINY PASTEWNE 298 1. Rośliny pastewne – wiadomości ogólne . 298 1.2. Podział roślin pastewnych . 299 2. Kukurydza . 300 2.1. Systematyka i biologia 301 2.2. Znaczenie gospodarcze, kierunki produkcji 303 2.3. Odmiany i materiał siewny 306 2.4. Wymagania klimatyczne i glebowe . 308 2.5. Technologia uprawy kukurydzy 310 2.5.1. Przygotowanie stanowiska 310 2.5.2. Podstawowe zabiegi agrotechniczne 313 2.5.3. Pielęgnacja łanu . 318 2.5.4. Technologia zbioru . 319 3. Rośliny strączkowe 324 3.1. Systematyka i biologia 324 3.2. Znaczenie gospodarcze . 334 3.3. Odmiany i materiał siewny 335 3.4. Wymagania klimatyczne i glebowe 336 3.5. Technologia uprawy roślin strączkowych 338 3.5.1. Przygotowanie stanowiska . 338 3.5.2. Podstawowe zabiegi agrotechniczne 339 3.5.3. Pielęgnacja plantacji 341 3.5.4. Przygotowanie plantacji do zbioru i zbiór 344 3.5.5. Opłacalność uprawy roślin strączkowych . 345 3.5.6. Standardy jakościowe. 346 4. Mieszanki strączkowo-zbożowe 348 4.1. Cel uprawy . 348 4.2. Technologia uprawy mieszanek strączkowo-zbożowych 348 4.2.1. Dobór komponentów do wysiewu 348 4.2.2. Przygotowanie stanowiska . 348 4.2.3. Podstawowe zabiegi agrotechniczne . 349 4.2.4. Pielęgnacja łanu . 351 4.2.5. Technologia zbioru 351 5. Rośliny bobowate drobnonasienne 353 5.1. Systematyka i biologia 353 5.2. Znaczenie gospodarcze 360 5.3. Odmiany i materiał siewny. 362 5.4. Wymagania klimatyczne i glebowe 363 5.5. Technologia uprawy roślin bobowatych drobnonasiennych . 364 5.5.1. Przygotowanie stanowiska . 364 5.5.2. Podstawowe zabiegi agrotechniczne 365 5.5.3. Pielęgnacja plantacji 368 5.5.4. Technologia zbioru 370 5.6. Uprawa na nasiona. 372 6. Trawy w uprawie polowej . 375 6.1. Systematyka i biologia 375 6.2. Znaczenie gospodarcze . 377 6.3. Odmiany i materiał siewny. 378 6.4. Wymagania klimatyczne i glebowe . 382 6.5. Technologia uprawy traw. 383 6.5.1. Podstawowe zabiegi agrotechniczne 383 6.5.2. Pielęgnacja traw w uprawie polowej 385 6.5.3. Technologia zbioru 385 7. Kapusta pastewna . 387 7.1. Systematyka i biologia 387 7.2. Znaczenie gospodarcze 387 7.3. Wymagania klimatyczne i glebowe 388 7.4. Technologia uprawy kapusty pastewnej 388 7.4.1. Przygotowanie stanowiska . 388 7.4.2. Podstawowe zabiegi agrotechniczne 389 7.4.3. Pielęgnacja plantacji 390 7.4.4. Technologia zbioru 390 8. Słonecznik pastewny 391 8.1. Systematyka i biologia 391 8.2. Znaczenie gospodarcze 392 8.3. Wymagania klimatyczne i glebowe 392 8.4. Technologia uprawy słonecznika pastewnego 393 8.4.1. Przygotowanie stanowiska . 393 8.4.2. Podstawowe zabiegi agrotechniczne 393 8.4.3. Pielęgnacja plantacji 394 8.4.4. Technologia zbioru 394 9. Międzyplony 395 9.1. Międzyplony ścierniskowe . 396 9.2. Międzyplon – wsiewka poplonowa 398 9.3. Międzyplony ozime. 399 9.4. Plony wtóre. 401 ROZDZIAŁ V – TRWAŁE UŻYTKI ZIELONE 405 1. Gospodarcze i przyrodnicze znaczenie trwałych użytków zielonych 405 1.1. Gospodarcze znaczenie użytków zielonych . 405 1.2. Wartość przyrodnicza użytków zielonych 412 2. Podział i charakterystyka użytków zielonych 414 2.1. Trwałe użytki zielone – klasyfikacje 414 2.2. Typologiczny podział trwałych użytków niżowych (geneza) 415 2.3. Łąki i pastwiska górskie 417 3. Biologia i charakterystyka roślinności użytków zielonych. 418 3.1. Zbiorowiska roślinne użytków zielonych 418 3.2.Trawy . 418 3.2.1. Ogólna charakterystyka . 418 3.2.2. Ważniejsze grupy i gatunki traw. 426 3.3. Bobowate drobnonasienne 429 3.3.1. Ogólna charakterystyka 429 3.3.2. Ważniejsze gatunki bobowatych na użytkach zielonych 431 3.4. Zioła i chwasty 433 3.4.1. Zioła 433 3.4.2. Chwasty i rośliny trujące 435 4. Zagospodarowanie oraz odnawianie łąk i pastwisk 439 4.1. Przyczyny degradacji trwałych użytków zielonych. 439 4.2. Metody odnawiania łąk i pastwisk. 439 4.2.1. Renowacja przez nawożenie i racjonalne użytkowanie 440 4.2.2. Renowacja przez podsiew . 442 4.2.3 Całkowite zniszczenie starej roślinności (darni) i ponowny obsiew. 443 4.3. Zasady układania mieszanek . 446 4.3.1. Dobór gatunków do mieszanek 446 4.3.2. Technika układania mieszanek nasion traw i roślin bobowatych . 449 5. Zabiegi pielęgnacyjne na łąkach i pastwiskach. Nawożenie 450 5.1. Zabiegi pielęgnacyjne. 450 5.2. Nawożenie 456 5.2.1. Ogólne zasady nawożenia . 456 5.2.2. Nawożenie mineralne . 460 5.2.3. Stosowanie nawozów gospodarskich (naturalnych) 464 6. Użytkowanie łąk i pastwisk 467 6.1. Organizacja i użytkowanie pastwisk. 467 6.1.1. Urządzanie pastwisk . 467 6.1.2. Organizacja wypasu 472 6.2. Użytkowanie kośne . 474 6.2.1. Termin i wysokość koszenia. 474 6.2.2. Zbiór, suszenie i przechowywanie siana 477 6.3. Kiszonka z runi łąkowej 480 6.3.1. Czynniki warunkujące prawidłowe zakiszanie zielonki . 480 6.3.2 Technologie zakiszania 482 6.3.3. Dodatki kiszonkarskie ułatwiające zakiszanie. 488 7. Obliczanie kosztów produkcji pasz na użytkach zielonych 491 8. Zwykła dobra praktyka rolnicza w gospodarowaniu na użytkach zielonych 494 BIBLIOGRAFIA . 496

Książka

 • Format: 

  165 x 235

 • ISBN: 

  978-83-61574-63-7

 • Liczba stron: 

  504

 • Oprawa: 

  miękka

 • Redaktor: 

  Witold Grzebisz

 • Rok wydania: 

  2015

 • Wydanie: 

  1

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...