Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Marek Gaworski, Krzysztof Korpysz,
Waga produktu: 0.700 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788361574835
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: Viridia A.B.

Podręcznik napisany zgodnie z najnowszym programem nauczania i przeznaczony dla uczniów szkół kształcących w zawodzie ‘technik rolnik’ na poziomie technikum w zakresie kwalifikacji: R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej i R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej. W wyniku postępu technicznego, czyli zastępowania starych maszyn i urządzeń nowszymi, o większej wydajności i lepszej jakości pracy, systematycznie poprawia się stopień mechanizacji rolnictwa.  Część VIII podręcznika obejmuje zagadnienia związane z techniką w produkcji rolniczej, w tym mechanizację produkcji zwierzęcej oraz użytkowanie i obsługę sprzętu rolniczego.

ROZDZIAŁ I – MECHANIZACJA PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ . 7 1. Charakterystyka pomieszczeń inwentarskich i ich wyposażenia technicznego 7 1.1. Pomieszczenia do chowu bydła i ich rozwiązania funkcjonalne .11 1.2. Wyposażenie budynków dla bydła .17 1.3. Pomieszczenia do chowu trzody chlewnej i ich rozwiązania funkcjonalne 27 1.4. Pomieszczenia do chowu drobiu i ich rozwiązania funkcjonalne 37 1.5. Pomieszczenia do chowu owiec .45 1.6. Zapewnienie czystości w pomieszczeniach dla zwierząt 46 2. Urządzenia do magazynowania, wybierania i przygotowywania pasz 48 2.1. Urządzenia do magazynowania pasz .48 2.2. Urządzenia do wybierania pasz 52 2.3. Urządzenia do przygotowania pasz .58 2.3.1. Maszyny do przygotowywania zielonek do skarmiania .58 2.3.2. Maszyny do przygotowywania okopowych do skarmiania .61 2.3.3. Obróbka cieplna pasz .62 2.3.4. Maszyny do przygotowywania pasz treściwych .63 2.3.5. Maszyny do sporządzania pasz treściwych 70 3. Urządzenia do zadawania pasz .76 3.1. Zadawanie pasz bydłu 76 3.1.1. Letnie żywienie bydła .76 3.1.2. Stacjonarne systemy zadawania pasz .78 3.1.3. Mobilne systemy zadawania pasz 82 3.2. Zadawanie pasz trzodzie chlewnej 93 3.2.1. Urządzenia mobilne do zadawania pasz .94 3.2.2. Urządzenia stacjonarne do zadawania pasz 94 3.3. Urządzenia do zadawania pasz w chowie drobiu .105 4. Systemy automatycznego zadawania pasz 109 5. Urządzenia do zaopatrzenia gospodarstw w wodę i pojenia zwierząt .114 5.1. Urządzenia do zaopatrzenia gospodarstw w wodę .115 5.2. Urządzenia do pojenia zwierząt 118 5.2.1. Urządzenia do pojenia bydła 118 5.2.2. Urządzenia do pojenia trzody chlewnej .123 5.2.3. Urządzenia do pojenia owiec 127 5.2.4. Urządzenia do pojenia drobiu .127 6. Budowa i zasada działania urządzeń do usuwania odchodów z pomieszczeń inwentarskich 134 6.1. Maszyny i urządzenia do usuwania obornika .135 6.1.1. Mobilne systemy usuwania obornika z pomieszczeń inwentarskich .136 6.1.2. Stacjonarne systemy usuwania obornika z pomieszczeń inwentarskich .137 6.2. Maszyny i urządzenia do usuwania gnojowicy .145 6.2.1. Mobilne systemy usuwania gnojowicy z pomieszczeń inwentarskich .146 6.2.2. Stacjonarne systemy usuwania gnojowicy z pomieszczeń inwentarskich .147 7. Ochrona środowiska podczas eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji zwierzęcej 158 7.1. Ochrona środowiska podczas magazynowania i zagospodarowania nawozów naturalnych 159 7.2. Produkcja odchodów, obornika, gnojowicy i gnojówki 161 7.3. Magazynowanie gnojowicy i gnojówki 163 7.3.1. Przechowywanie gnojówki i gnojowicy 167 7.3.2. Technologie i urządzenia do oczyszczania gnojowicy .170 7.3.3. Zbiorniki do gnojowicy i gnojówki 170 7.4. Magazynowanie obornika .175 7.5. Wytwarzanie biogazu z odchodów zwierzęcych 177 8. Budowa i zasady działania urządzeń do doju i schładzania mleka .181 8.1. Podstawowe zagadnienia pozyskiwania mleka 181 8.2. Podstawowe zagadnienia doju 181 8.3. Zasada działania dojarki mechanicznej .184 8.3.1. Zespół próżniowy .185 8.3.2. Zespół mleczny 194 8.4. Dojarki bańkowe .199 8.5. Dojarki rurociągowe .200 8.6. Odbieranie mleka z rurociągu .202 8.7. Dojarnie 204 8.8. Roboty udojowe .210 8.9. Mycie i dezynfekcja aparatury udojowej 214 8.10. Poudojowa obróbka mleka .217 8.10.1. Wpływ temperatury na liczbę bakterii w mleku .217 8.10.2. Systemy chłodzenia mleka .219 8.10.3. Higiena urządzeń do chłodzenia mleka .222 9. Aspekty automatyzacji procesów produkcyjnych, urządzeń technicznych i rozwiązań technologicznych stosowanych w produkcji zwierzęcej .226 10. Konserwacja i obsługa urządzeń stosowanych w produkcji zwierzęcej .228 11. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji zwierzęcej 231 ROZDZIAŁ II – PODSTAWY EKSPLOATACJI SPRZĘTU ROLNICZEGO I PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH . 237 1. Pojęcia podstawowe .237 2. Zasady agregatowania sprzętu rolniczego .249 3. Analiza obliczeniowa współpracy ciągnika z maszynami i narzędziami rolniczym .251 3.1. Ciągnik, maszyna, narzędzie i przestrzenny układ sił 251 3.2. Opory maszyn i narzędzi rolniczych 252 3.2.1. Opór roboczy pługa 252 3.2.2. Opór roboczy narzędzi doprawiających glebę 254 3.2.3. Opór roboczy wybranych maszyn i narzędzi wyposażonych w sekcje robocze .255 3.2.4. Opór roboczy przyczep i maszyn wyposażonych we własny układ jezdny 256 3.3. Bilans mocy obciążającej silnik ciągnika rolniczego .260 3.3.1. Pełny bilans mocy silnika ciągnika .261 3.3.2. Skrócony bilans mocy silnika ciągnika .263 3.3.3. Obciążenie silnika ciągnika a jego moc nominalna 264 3.4. Wskaźniki oceny współpracy ciągnika z maszynami i narzędziami rolniczymi – zużycie paliwa 266 3.5. Czynniki zakłócające pracę ciągnika i ograniczające parametry robocze agregatu ciągnikowego .272 3.5.1. Poślizg kół napędowych ciągnika 272 3.5.2. Zachowanie równowagi i sterowności ciągnika .275 3.5.3. Czynniki ograniczające parametry robocze agregatu ciągnikowego .280 4. Wydajność pracy i inne wskaźniki charakteryzujące użytkowanie agregatów ciągnikowych .285 4.1. Bilans czasu pracy agregatu ciągnikowego 289 4.2. Charakterystyka użytkowania wybranych grup maszyn i narzędzi rolniczych .290 4.2.1. Ogólne zasady użytkowania – nawroty agregatów ciągnikowych .291 4.2.2. Zasady użytkowania sprzętu technicznego do orki i doprawiania gleby .292 4.2.3. Zasady użytkowania sprzętu technicznego do nawożenia .296 4.2.4. Zasady użytkowania sprzętu technicznego do siewu i sadzenia 302 4.2.5. Zasady użytkowania sprzętu technicznego do ochrony chemicznej i pielęgnacji mechanicznej .305 4.2.6. Zasady użytkowania sprzętu technicznego do zbioru zbóż .307 4.2.7. Zasady użytkowania sprzętu technicznego do zbioru roślin okopowych 312 4.2.8. Zasady użytkowania sprzętu technicznego do zbioru siana i sianokiszonki .315 4.2.9. Zasady użytkowania środków transportowych w technologiach produkcji rolniczej 319 4.3. Określenie zapotrzebowania na środki techniczne w technologiach produkcji rolniczej .327 4.4. Koszty eksploatacji sprzętu technicznego w gospodarstwach rolnych 331 4.4.1. Koszty utrzymania sprzętu rolniczego 331 4.4.2. Koszty użytkowania sprzętu rolniczego 333 5. Podstawowe zasady projektowania procesów technologicznych w produkcji roślinnej i zwierzęcej .336 6. Dobór ciągnika do gospodarstwa rolnego .343 7. Zasady zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomia i ochrona przy obsłudze sprzętu rolniczego .349 7.1. Ogólne środki bezpieczeństwa związane z użytkowaniem ciągnika 349 7.2. Ergonomia i warunki pracy w kabinie pojazdu rolniczego .353 7.3. Zasady bezpiecznego użytkowania maszyn w technologiach produkcji roślinnej 356 7.4. Bezpieczeństwo użytkowania sprzętu zasilanego energią elektryczną .365 7.5. Użytkowanie sprzętu rolniczego i ochrona środowiska .366 8. Dokumentacja techniczna sprzętu rolniczego 367 9. Problemy technicznej obsługi sprzętu rolniczego .369 9.1. Przeglądy techniczne .371 9.2. Naprawy sprzętu rolniczego .375 9.2.1. Uszkodzenia i przyczyny ich powstawania 375 9.2.2. Kryteria podziału napraw i ich charakterystyka 376 9.2.3. Demontaż i montaż roboczych elementów sprzętu technicznego 377 9.2.4. Ocena stopnia zużycia części i niesprawności ciągnika rolniczego .378 9.3. Mycie, czyszczenie i konserwacja sprzętu rolniczego w powiązaniu z jego przechowywaniem 387 9.3.1. Ogólne zasady mycia i czyszczenia .388 9.3.2. Czynności związane z konserwacją .390 9.3.3. Ogólne zasady przechowywania sprzętu rolniczego .391 9.4. Zaopatrzenie w paliwa, smary i inne materiały eksploatacyjne gospodarstw użytkujących ciągniki i samojezdne maszyny rolnicze .394 Bibliografia 399

Książka

 • Autor: 

  Marek Gaworski, Krzysztof Korpysz

 • Format: 

  165 x 235

 • ISBN: 

  978-83-615748-3-5

 • Liczba stron: 

  400

 • Oprawa: 

  miękka

 • Rok wydania: 

  2016

 • Wydanie: 

  1