Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Wojciech Zawadzki
Waga produktu: 0.820 kg
EAN: 9788360574409
Wysyłka od: 9.90 PLN

Wrocław 2008, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 468 str., oprawa miękka

W zespole autorów znaleźli się specjaliści z nauk weterynaryjnych, zootechnicznych i rolniczych, dzięki nim powstała książka o charakterze interdyscyplinarnym. Istnieje bowiem szereg klasycznych podręczników traktujących osobno o fizjologii i żywieniu zwierząt domowych, tu zaś ujęto w sposób nowatorski i wszechstronny problemy obu dyscyplin, pokazując ich wzajemne zależności. Co więcej, autorzy nie skupili się jedynie na kwestiach teoretycznych, ale wiele uwagi poświęcili omówieniu praktycznego wykorzystania trudnej i obszernej wiedzy z fizjologii, żywienia i paszoznawstwa. Podręcznik podzielony jest na 3 części. W pierwszej opisali oraz przedstawili na schematach trawienie i wchłanianie pokarmów u zwierząt, problemy przemiany materii i energii, podstawy termoregulacji zwierzą t, wydalanie oraz zachowanie się zwierząt związane z przyjmowaniem pokarmu. Druga część poświęcona jest fizjologicznym podstawom żywienia poszczególnych gatunków zwierząt domowych (kotów, psów, świń, koni, przeżuwaczy, zajęczaków i ptaków). Natomiast w trzeciej części wszechstronnie opisano pasze i karmy pochodzenia roślinnego wykorzystywane w żywieniu zwierząt oraz zagadnienia dotyczące aktualnego prawa paszowego. W zakończeniu każdego rozdziału zaprezentowano literaturę przedmiotu. Książka ta umożliwi studentom wydziałów medycyny weterynaryjnej, lekarzom weterynarii, studentom biologii, rolnictwa oraz zootechniki, a także służbom weterynaryjno-zootechnicznym lepsze zrozumienie fizjologicznych problemów w żywieniu zwierząt. Podręcznik jest starannie przygotowany pod względem edytorskim, bogato ilustrowany, a jego dodatkowy atut stanowi przystępna cena – specjalnie na studencką kieszeń.

Przedmowa CZĘŚĆ I Wprowadzenie do fizjologii żywienia Rozdział I. Trawienie i wchłanianie pokarmów u zwierząt 1. Procesy regulujące pobieranie pokarmu u zwierząt mono gastrycznych i poligastrycznych 2. Procesy trawienia zachodzące w jamie ustnej 3. Procesy trawienia w żołądku jednokomorowym 4. Procesy trawienia w jelitach 5. Powiązanie przemiany białkowej, cukrowej i tłuszczowej 6. Mikroflora przewodu pokarmowego Piśmiennictwo Rozdział II. Wybrane zagadnienia z przemiany materii i energii 1. Ogólna przemiana materii 2. Podstawowa przemiana materii 3. Czynnościowa przemiana materii Piśmiennictwo Rozdział III. Podstawy termoregulacji zwierząt 1. Temperatura ciała zwierząt stało i zmiennocieplnych 2. Bilans cieplny organizmu i sposoby wymiany ciepła organizmu z otoczeniem 3. Reakcje termoregulacyjne u zwierząt stałocieplnych 4. Przystosowanie do utrzymania stałej temperatury wewnętrznej Piśmiennictwo Rozdział IV. Wydalanie 1. Nerka - rola i mechanizm wytwarzania moczu 2. Regulacja wytwarzania moczu przez nerki 3. Równowaga kwasowo-zasadowa 4. Mocz ostateczny Piśmiennictwo Rozdział V. Zachowanie się zwierząt związane z przyjmowaniem pokarmu 1. Odruch i instynkt 2. Myślenie konkretne (imprinting, habituacja, metoda prób i błędów) 3. Motywy, popędy, emocje 4. Zachowanie się zwierząt żyjących gromadnie (bydło, konie, owce, świnie) 5. Zachowanie się zwierząt związane z odżywianiem 6. Zachowanie się młodych zwierząt podczas ssania matki 7. Zachowanie się zwierząt żyjących na pastwisku Piśmiennictwo CZĘŚĆ II Fizjologiczne podstawy żywienia poszczególnych gatunków zwierząt Rozdział VI. Fizjologiczne podstawy żywienia kotów 1. Przystosowanie przewodu pokarmowego do rodzaju przyjmowanej karmy 2. Specyfika metabolizmu kotów 3. Zapotrzebowanie na białko 4. Zapotrzebowanie na tłuszcze 5. Zapotrzebowanie na węglowodany 6. Zapotrzebowanie na związki mineralne i witaminy 7. Zasady bilansowania dawki pokarmowej 8. Rola diety eliminacyjnej 9. Wpływ głodówki na organizm 10. Choroby wywołane nieprawidłowym żywieniem 11. Ogólne właściwości komercyjnej karmy wykorzystywanej w żywieniu kotów Piśmiennictwo Rozdział VII. Fizjologiczne podstawy żywienia psów 1. Przystosowanie przewodu pokarmowego do rodzaju przyjmowanej karmy 2. Specyfika metabolizmu psów 3. Zapotrzebowanie na białko 4. Zapotrzebowanie na tłuszcze 5. Zapotrzebowanie na węglowodany 6. Zapotrzebowanie na związki mineralne i witaminy 7. Zasady bilansowania dawki pokarmowej 8. Rola diety eliminacyjnej 9. Wpływ głodówki na organizm 10. Choroby wywołane nieprawidłowym żywieniem 11. Ogólne właściwości komercyjnej karmy wykorzystywanej w żywieniu psów Piśmiennictwo 182 Rozdział VIII. Fizjologiczne podstawy żywienia świń 1. Przystosowanie przewodu pokarmowego do rodzaju przyjmowanej karmy 2. Procesy zachodzące w żołądku 3. Procesy zachodzące w jelicie cienkim 4. Procesy zachodzące w jelicie grubym 5. Procesy zachodzące w jelicie ślepym 6. Procesy zachodzące w okrężnicy 7. Czas pasażu treści pokarmowej przez przewód pokarmowy 8. Mechanizmy obronne przewodu pokarmowego 9. Biegunki prosiąt 10. Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe Piśmiennictwo Rozdział IX. Fizjologiczne podstawy żywienia koni 1. Przystosowanie przewodu pokarmowego do rodzaju przyjmowanej karmy 2. Specyfika metabolizmu u koni 3. Procesy zachodzące w żołądku konia 4. Procesy zachodzące w jelicie cienkim 5. Procesy zachodzące w jelicie ślepym 6. Procesy zachodzące w okrężnicy 7. Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe u koni Piśmiennictwo Rozdział X. Fizjologiczne podstawy żywienia przeżuwaczy 1. Przystosowanie przewodu pokarmowego do rodzaju przyjmowanej karmy 2. Motoryka żołądka wielokomorowego 3. Specyfika trawienia u młodych przeżuwaczy 4. Trawienie i metabolizm węglowodanów 5. Trawienie i metabolizm tłuszczy 6. Trawienie i metabolizm białek oraz związków azotowych 7. Zagadnienie wykorzystania nietradycyjnych pasz w żywieniu zwierząt przeżuwających 8. Modyfikowanie fermentacji żwaczowych niekonwencjonalnymi dodatkami do paszy 9. Proces metanogenezy u przeżuwaczy 10. Niektóre aspekty regulacji hormonalnej procesów metabolicznych u przeżuwaczy 11. Wybrane zaburzenia metaboliczne wynikające z nieprawidłowego żywienia Piśmiennictwo Rozdział XI. Fizjologiczne podstawy żywienia zajęczaków 1. Wybrane zagadnienia dotyczące fizjologii żywienia królika 2. Fizjologia przewodu pokarmowego zająca 3. Żywienie królików Piśmiennictwo Rozdział XII. Fizjologiczne podstawy żywienia ptaków 1. Różnice i podobieństwa w budowie i funkcjonowaniu przewodu pokarmowego ptaków 2. Czynniki wpływające na pobieranie pokarmu 3. Specyfika trawienia i metabolizmu składników pokarmowych u ptaków 4. Wpływ mikroflory na trawienie i wchłanianie pokarmu 5. Zapotrzebowanie na energię i składniki pokarmowe 6. Znaczenie dodatków paszowych Piśmiennictwo CZĘŚĆ III Pasze i karmy wykorzystywane w żywieniu zwierząt Rozdział XIII. Pasze pochodzenia roślinnego 1. Rośliny zbożowe 2. Rośliny okopowe 3. Rośliny strączkowe 4. Rośliny motylkowe drobnonasienne 5. Trawy w uprawie polowej 6. Rzepak Piśmiennictwo Rozdział XIV. Aktualne prawo paszowe

Książka

  • ISBN: 

    978-83-60574-40-9

  • Redaktor: 

    Wojciech Zawadzki

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...