Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: B. Barabasz,
Waga produktu: 0.400 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2007, wydanie 1, format 145 x 205, objętość 147 str., oprawa miękka
Jenot, drapieżnik z rodziny psowatych, zaliczany jest do egzotycznych zwie­rząt futerkowych, które dostarczają cennych i trwałych skór. Pomimo że ho­dowany jest w Polsce dopiero 25 lat, jego oryginalne futro jest już znane i ce­nione na rynku wewnętrznym.
Okrywa włosowa jenota zaliczana jest do futer długowłosych, przez co za­interesowanie nim, podobnie jak i futrami lisów, jest koniunkturalne, związa­ne z wahaniami obserwowanymi w modzie. W okresie ostatnich 10 lat obser­wuje się dużą stabilizację w tej hodowli, co prawdopodobnie związane jest z ustaleniem się skali produkcji skór na niewielkim, ale stałym poziomie - w Eu­ropie około 60 000 skór rocznie.
 

Wprowadzenie Początki hodowli w Rosji Ekspansja jenota na zachód Skala i rozwój hodowli w Polsce Koniunktura na skóry jenocie Literatura Charakterystyka gatunku Charakterystyka biologiczna Wskaźniki fizjologiczne Behawior jenotów Literatura Urządzanie fermy Lokalizacja fermy Budownictwo fermowe Woda na fermie i odprowadzanie ścieków Warunki zoohigieniczne na fermie Literatura Skóra i okrywa włosowa Budowa skóry Okrywa włosowa Charakterystyczne cechy okrywy włosowej Sezonowe i wzrostowe zmiany okrywy włosowej Literatura Użytkowanie futrzarskie Wpływ czynników środowiskowych na jakość skór Wybór terminu i sposób uboju Skórowanie i wstępna obróbka skór Przechowywanie skór Przygotowanie skór do sprzedaży Literatura Praca hodowlana Genetyczne uwarunkowanie cech Zasady dziedziczenia umaszczenia nOdmiany jenotów Cel i zasady prowadzenia pracy hodowlanej Ocena pokroju jenotów Szacowanie wartości hodowlanej Ostrość selekcji i postęp hodowlany Dobór zwierząt do rozpłodu Metody kojarzeń Identyfikacja zwierząt Dokumentacja hodowlana Literatura Żywienie jenotów Budowa przewodu pokarmowego i specyfika trawienia Zapotrzebowanie pokarmowe Pasze stosowane w żywieniu jenotów Żywienie w poszczególnych okresach hodowlanych Układanie mieszanek pokarmowych Układanie dawek pokarmowych i obliczanie wartości odżywczej Przygotowanie pasz i technika karmienia Literatura Rozród Układ rozrodczy Dojrzałość samców do rozpłodu i produkcja nasienia Przebieg cyklu płciowego Przebieg ciąży i wykoty Literatura Odchów młodych Odchów przy matkach Odsądzanie Dojrzewanie zimowej okrywy włosowej nLiteratura Profilaktyka i ochrona zdrowia na fermie Profilaktyka nieswoista (prewencja) Profilaktyka swoista (immunoprofilaktyka) Przegląd ważniejszych chorób Choroby wirusowe i bakteryjne Grzybice skórne (dermatofitozy) Choroby inwazyjne (parazytozy) Choroby niezakaźne Literatura

Książka

  • Autor: 

    B. Barabasz

  • ISBN: 

    978-83-09-01016-6

Inne produkty z tej serii: