Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: S. Schroll, J. Dehasse, J. Iracka
Waga produktu: 0.74 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788365835482
Wysyłka od: 9.90 PLN

Pierwszy na polskim rynku podręcznik poświęcony wyłącznie medycynie behawioralnej kotów. W prosty, przejrzysty sposób przekazano w nim ogromną wiedzę na temat zachowania kotów, jego oceny i postępowania terapeutycznego w razie stwierdzenia zaburzeń. Autorzy to doświadczeni lekarze weterynarii, zajmujący się przez większość zawodowego życia medycyną behawioralną psów i kotów. Joël Dehasse aktywnie ją współtworzył w czasach, kiedy nie była jeszcze uznana za pełnoprawną gałąź medycyny weterynaryjnej. Sabine Schroll do dziś prowadzi praktykę ogólną, łącząc ją codziennie z medycyną behawioralną, ponieważ te dwie dziedziny są właściwie niemożliwe do rozdzielenia. Szczególnie prawdziwe okazuje się to w przypadku kotów, u których rzadko zaburzenia dotyczą tylko ciała albo tylko psychiki, najczęściej obejmując i jedną, i drugą sferę. Zarówno Joël Dehasse, jak i Sabine Schroll gościli w Polsce i osobom, które miały okazję wysłuchać ich wykładów, z pewnością nie trzeba polecać niniejszej pozycji.

Spis treści:

Przedmowa do 3wydaniav
Przedmowa do 1wydania vi
Przedmowa do wydania polskiego vii
Wykaz stosowanych skrótów viii
1 Konsultacja behawioralna1
1.1 Wprowadzenie 1
1.2 Warunki ramowe 2
1.3 Plan mieszkania lub wizyta domowa 3
1.4 Obchodzenie się z kotem w lecznicy 5
1.4.1 Cierpliwość i czas 7
1.4.2 Unieruchamianie kota 7
1.4.3 Leki dla trudnych kotów9
1.5 Plan konsultacji10
1.6 Motyw, bodziec, potrzeby i oczekiwania 10
1.7 Zasoby, podejście do problemu i motywacja 11
1.8 Strategia terapeutyczna 13
2 Podstawy medycyny behawioralnej 15
2.1 Wprowadzenie 15
2.2 Kiedy zachowanie jest patologiczne?15
2.3 Elementy psychobiologii 16
2.4 Interpretacja objawów17
2.4.1 Sekwencja zachowań 18
2.4.2 Mowa ciała i mimika 19
2.4.3 Kontekst i okoliczności, konsekwencje 19
2.4.4 Częstotliwość, czas trwania i intensywność 20
2.4.5 Rozwój i dynamika objawów 21
3 Wprowadzenie do zaburzeń behawioralnych23
3.1 Wprowadzenie 23
3.2 Rozwój 23
3.3 Zachowania związane z pobieraniem pokarmu 26
3.4 Zachowania związane z piciem 28
3.5 Zachowania łowieckie 29
3.6 Agresja 30
3.6.1 Defi nicje 30
3.6.2 Agresja podczas zabawy 30
3.6.3 Agresja konkurencyjna 31
3.6.4 Agresja defensywna 32
3.7 Oddawanie moczu i kału 36
3.8 Zachowania związane ze snem i odpoczynkiem38
3.9 Zachowania pielęgnacyjne 39
3.10 Komunikacja 41
3.10.1 Mowa ciała 42
3.10.2 Wokalizacja44
3.11 Znakowanie45
3.11.1 Znakowanie moczem46
3.11.2 Znakowanie pazurami 47
3.11.3 Znakowanie pyszczkiem 48
3.11.4 Wzajemne znakowanie 49
3.12 Eksploracja 50
3.13 Nastrój 53
3.14 Zdolności poznawcze 54
3.15 Emocje 56
3.16 Objawy neurowegetatywne 57
3.17 Więzi społeczne 58
3.18 System społeczno-środowiskowy 61
4 Plan badania behawioralnego63
4.1 Wprowadzenie 63
5 Objawy wiodące i praktyczne postępowanie nastawione
na rozwiązanie 71
5.1 Wprowadzenie 71
5.2 Schemat postępowania diagnostycznego 71
5.3 Mocz lub/i kał poza kuwetą72
5.3.1 Brudzenie w domu 74
5.3.2 Znakowanie moczem79
5.4 Lęk 82
5.4.1 Fobia czy stan lękowy? 82
5.4.2 Fobia83
5.4.3 Stan lękowy 86
5.5 Łysienie psychogenne 88
5.5.1 Wykluczenie chorób organicznych 88
5.5.2 Dokładny opis objawów89
5.5.3 Czy zmienił się system społeczno-środowiskowy? 91
5.5.4 Czy potrzeby gatunkowe kota są respektowane? 91
5.5.5 Pozostałe objawy behawioralne91
5.5.6 Rozpoznanie różnicowe91
5.5.7 Strategie terapeutyczne92
5.6 Znakowanie pazurami 92
5.6.1 Dokładny opis objawów93
5.6.2 Czy zmienił się system społeczno-środowiskowy? 93
5.6.3 Czy potrzeby gatunkowe kota są respektowane? 94
5.6.4 Dotychczas podjęte kroki 94
5.6.5 Pozostałe objawy behawioralne94
5.6.6 Rozpoznanie różnicowe94
5.6.7 Strategie terapeutyczne95
5.7 Wokalizacja96
5.7.1 Wykluczenie chorób organicznych 96
5.7.2 Dokładny opis objawów96
5.7.3 Reakcje właściciela i ich konsekwencje 97
5.7.4 Dotychczas podjęte kroki 97
5.7.5 Pozostałe objawy behawioralne97
5.7.6 Rozpoznanie różnicowe98
5.7.7 Strategie terapeutyczne  98
5.8 Zjadanie tekstyliów i innych niejadalnych przedmiotów
(pica)99
5.8.1 Jaki materiał jest zjadany? 99
5.8.2 Dokładny opis objawów100
5.8.3 Dotychczas podjęte kroki 100
5.8.4 Rozwój i genetyka kotów 101
5.8.5 Pozostałe objawy behawioralne 101
5.8.6 Rozpoznanie różnicowe101
5.8 Strategie terapeutyczne101
5.9 Łapanie lub gryzienie ogona, bieganie po okręgu 102
5.9.1 Diagnostyka różnicowa chorób organicznych102
5.9.2 Działania natychmiastowe103
5.9.3 Dokładny opis objawów104
5.9.4 Pozostałe objawy behawioralne104
5.9.5 Diagnostyka różnicowa 105
5.9.6 Strategie terapeutyczne105
5.10 Agresja 105
5.10.1 Zachowania agresywne wobec człowieka 105
5.10.2 Zachowania agresywne wobec kotów 112
5.11 Problemy w domu z wieloma kotami 118
5.11.1 Jak długo trwa problem? 118
5.11.2 Dokładny opis objawów  118
5.11.3 Zachowanie podczas konsultacji 121
5.11.4 Czy potrzeby gatunkowe kotów są respektowane? 122
5.11.5 Analiza relacji społecznych kotów 122
5.11.6 System społeczno-środowiskowy 122
5.11.7 Diagnostyka różnicowa chorób organicznych123
5.11.8 Rozpoznanie różnicowe124
5.11.9 Strategie terapeutyczne124
5.12 Nadaktywność125
5.12.1 Wiek kota 126
5.12.2 Wykluczenie chorób organicznych 126
5.12.3 Dokładny opis objawów126
5.12.4 Zachowania związane ze snem 127
5.12.5 Reakcja kota na unieruchomienie 127
5.12.6 Czy potrzeby gatunkowe kota są respektowane? 127
5.12.7 Rozwój osobniczy kota 127
5.12.8 Pozostałe objawy behawioralne128
5.12.9 Rozpoznanie różnicowe128
5.12.10 Strategie terapeutyczne128
5.13 Depresja 129
5.13.1 Diagnostyka różnicowa chorób organicznych129
5.13.2 Dokładny opis objawów129
5.13.3 Czy zmienił się system społeczno-środowiskowy? 130
5.13.4 Pozostałe objawy behawioralne130
5.13.5 Rozpoznanie różnicowe130
5.13.6 Strategie terapeutyczne131
6 Psychofarmakologia 133
6.1 Wprowadzenie 133
6.2 Leki psychotropowe – tak czy nie?133
6.3 Przewodnictwo nerwowe135
6.4 Wybór leku psychoaktywnego 136
6.5 Klasyfi kacja leków psychotropowych137
6.6 Omówienie najważniejszych grup leków 137
6.6.1 Benzodiazepiny137
6.6.2 Azapirony 139
6.6.3 Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne 139
6.6.4 Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny 141
6.6.5 Czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne 143
6.6.6 Inhibitory monoaminooksydazy 143
6.6.7 Pozostałe leki psychotropowe 144
6.7 Czas trwania i zakończenie terapii farmakologicznej 145
6.8 Aplikacja transdermalna 146
6.9 Schematy decyzyjne 146
7 Wachlarz terapeutyczny 151
7.1 Wprowadzenie 151
7.2 Feromonoterapia152
7.2.1 Informacje ogólne 152
7.2.2 Zastosowanie lecznicze152
7.2.3 Ograniczenia feromonoterapii 153
7.2.4 Analog F3 Feliway® 153
7.2.5 Analog F4 Feliway®Friends 154
7.3 Terapie społeczno-środowiskowe 155
7.3.1 Znakowanie moczem i brudzenie w domu 156
7.3.2 Sposób karmienia 159
7.3.3 Znakowanie pazurami 161
7.3.4 Pozostałe terapie społeczno-środowiskowe163
7.3.5 Ograniczenie przestrzeni165
7.4 Terapia poznawcza i przewartościowanie etologiczne 166
7.4.1 Terapia poznawcza dla opiekuna167
7.4.2 Terapia poznawcza dla kota168
7.5 Terapia behawioralna 170
7.5.1 Wprowadzenie170
7.5.2 Celowa habituacja172
7.5.3 Kontrolowane zatapianie173
7.5.4 Systematyczne odwrażliwianie 173
7.5.5 Przeciwwarunkowanie 174
7.5.6 Trening z klikerem 176
7.5.7 Wygaszanie177
7.5.8 Kary177
7.5.9 Nauka przez obserwację 180
7.6 Terapia przez zabawę 180
7.6.1 Zabawa indywidualna, obiektem lub w polowanie180
7.6.2 Zabawa jedzeniem 181
7.6.3 Zabawa towarzyska 182
7.6.4 Określone sytuacje dla zastosowania terapii przez zabawę 183
7.7 Postępowanie chirurgiczne 184
7.8 Terapie uzupełniające i inne 185
7.8.1 Homeopatia 185
7.8.2 Esencje kwiatowe Bacha 185
7.8.3 Tradycyjna medycyna chińska 186
7.8.4 TellingtonTouch® i inne rodzaje masażu 186
7.8.5 Pozostałe metody 186
7.9 Inne metody 186
7.9.1 SoftPaws®186
7.9.2 Wycinanie włosów na łapach187
7.9.3 Nasmarowanie spękanych opuszek łap 187
7.9.4 Dzwoneczki lub dzwoniące kulki 187
7.9.5 Dodatki żywieniowe 187
7.10 Zmiana właściciela 188
7.11 Eutanazja 189
8 Kryteria diagnostyczne najważniejszych zaburzeń
psychicznych 191
8.1 Wprowadzenie 191
8.2 Zaburzenia związane z okresem rozwoju 191
8.2.1 Nadaktywność191
8.2.2 Zespół deprywacji sensorycznej 193
8.3 Zaburzenia lękowe 193
8.3.1 Fobie proste 194
8.3.2 Fobie złożone 195
8.3.3 Uogólnione zaburzenie lękowe 195
8.3.4 Zaburzenie lękowe na skutek derytualizacji (kot)196
8.3.5 Zaburzenie lękowe na skutek ograniczonych warunków
bytowania 197
8.3.6 Zaburzenie lękowe u kotów żyjących w grupie 198
8.4 Zaburzenia afektywne 199
8.4.1 Ostry zespół stresu pourazowego 199
8.4.2 Depresja 200
8.4.3 Zaburzenia jednobiegunowe 201
8.4.4 Przeczulica kotów 202
8.5 Zachowania stereotypowe202
8.5.1 Kryteria diagnostyczne 203
8.5.2 Etiologia 204
8.5.3 Rozwój zaburzenia 204
8.6 Zaburzenia poznawcze 204
8.6.1 Dysfunkcja poznawcza 204
8.7 Zaburzenia osobowości206
8.7.1 Osobowość zależna206
8.7.2 Osobowość dyssocjalna 206
8.7.3 Osobowość impulsywna 207
9 Zapobieganie zaburzeniom behawioralnym 209
9.1 Wprowadzenie 209
9.2 Wybór kota 209
9.3 Wybór drugiego kota 210
9.4 Strata kociego towarzysza210
9.5 Przyzwyczajanie kotów do siebie210
9.6 Wychowanie kota, zajęcia i wystrój mieszkania dla kota 211
9.7 Powrót po wizycie u lekarza weterynarii,
narkozie, hospitalizacji211
10 Koci gabinet 213
10.1 Wprowadzenie 213
10.2 Etologia jest częścią propedeutyki 214
10.2.1 Obserwacja zachowania podczas pobierania pokarmu 214
10.2.2 Obserwacja ogólnego zachowania215
10.3 Urządzenie gabinetu przyjaznego kotom216
10.3.1 Wystrój wnętrza217
10.3.2 Instruowanie właściciela 219
10.4 Podstawowe cechy kociego gabinetu222
Słowniczek 223
Piśmiennictwo i polecana literatura 226
Skorowidz228

Książka

 • Autor: 

  S. Schroll, J. Dehasse

 • Format: 

  150 x 225

 • ISBN: 

  978-83-65835-48-2

 • Liczba stron: 

  260

 • Oprawa: 

  miękka

 • Redaktor: 

  J. Iracka

 • Rok wydania: 

  2018

 • Wydanie: 

  3

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...