Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Klaus Dieter-Budras, Renate Richter, Wolfgang Fricke, Marcin Arciszewski, Agnieszka Bossowska, Aleks
Waga produktu: 1.600 kg
EAN: 9788375790801
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: Galaktyka

Łódź 2009, wydanie 1, format 242 x 344, objętość 218 str., oprawa twarda
Na rynku wydawniczym ukazuje się pierwsze polskie tłumaczenie Atlasu anatomii psa autorstwa uznanych w świecie specjalistów. Zaletą podręcznika jest układ: zwięzłe opisy obrazowane są wysokiej jakości rysunkami. Struktury anatomiczne przedstawiono zgodnie z zasadami obowiązującymi w anatomii topograficznej: według regionów i układu narządów. Książka ta nie tylko zawiera wiadomości dotyczące anatomii topograficznej, ale także przedstawia zasady anatomii ogólnej, omawia lokalizację anatomiczną chorób oraz porusza zagadnienia z zakresu radiologii, tomografii komputerowej i ultrasonografii. Wszystko to sprawia, że Atlas anatomii psa będzie przydatny w codziennej pracy lekarza praktyka i stanie się także wartościowym źródłem wiedzy dla studenta
prof. dr hab. dr h.c. mult. Ryszard Badura
Atlas anatomii psa , obecny wśród wydawnictw akademickich już od ponad 25 lat, zyskał wysokie uznanie za prezentację niezbędnej, podstawowej wiedzy z zakresu anatomii opisowej, topograficznej, klinicznej i czynnościowej, w sposób wysoce przystępny i spójny z planami i programami studiów, a po edycjach w językach niemieckim, hiszpańskim, angielskim, japońskim i włoskim, teraz wydany w języku polskim, służyć będzie rzeszom naszych studiujących oraz praktykujących lekarzy medycyny weterynaryjnej.
Atlas zawiera:
- wysokiej jakości rysunki anatomiczne, w tym trójwymiarowe przekroje anatomiczne oraz radiogramy, sonogramy i obrazy z tomografii komputerowej
- tabele zbiorcze anatomii porównawczej i czynnościowej
- opisy anatomii klinicznej i topograficznej
- omówienie konkretnych jednostek chorobowych w powiązaniu ze strukturami anatomicznymi
- mianownictwo łacińskie

Anatomia topograficzna Rozdział 1. Powierzchnia ciała i szkielet osiowy 1. Podział ciała zwierzęcia na okolice 2. Skóra (powłoka wspólna, integumentum commune) 3. Gruczoły skórne, modyfikacje skóry i narządy końcowe palców 4. Kręgosłup i klatka piersiowa 5. Połączenia między kręgosłupem a klatką piersiową; staw szczytowo-potyliczny i szczytowo-obrotowy. Rozdział 2. Szyja i klatka piersiowa 1. Mięśnie skórne i nerwy skórne szyi i ściany klatki piersiowej 2. Mięśnie powierzchowne obręczy kończyny piersiowej 3. Grupa dobrzusznych mięśni tułowiowo-kończynowych 4. Nerwy, naczynia i narządy wewnętrzne szyi Rozdział 3. Kończyna piersiowa 1. Kości kończyny piersiowej 2. Żyły przyśrodkowej strony kończyny piersiowej oraz mięśnie strony przyśrodkowej barku i ramienia wraz z ich zaopatrzeniem nerwowym 3. Żyły bocznej strony kończyny piersiowej; mięśnie boczne barku i ramienia oraz ich zaopatrzenie nerwowe 4. Mięśnie podramienia i ich zaopatrzenie nerwowe 5. Naczynia i nerwy kończyny piersiowej 6. Stawy, kaletki maziowe i pochewki maziowe kończyny piersiowej Rozdział 4. Ściana klatki piersiowej i brzucha 1. Mięśnie kręgosłupa, więzadło karkowe i nerwy skórne lędźwiowe 2. Mięśnie oddechowe 3. Ściana ciała wraz z napletkiem i gruczołami sutkowymi 4. Mięśnie brzucha, pochewka mięśnia prostego brzucha, ścięgno przedłonowe 5. Okolica pachwinowa, kanał pachwinowy, rozstępy: nerwowo-mięśniowy i naczyniowy Rozdział 5. Jama klatki piersiowej 1. Płuca, rozwidlenie tchawicy oraz oskrzela 2. Naczynia krwionośne, nerwy, układ chłonny płuc; łuk aorty, węzły chłonne jamy klatki piersiowej, grasica 3. Jama klatki piersiowej, opłucna oraz żyły jamy klatki piersiowej 4. Serce, budowa zewnętrzna, wewnętrzna oraz budowa ściany serca 5. Serce, naczynia wieńcowe, zastawki serca, układ bodźco-przewodzący serca 6. Autonomiczny układ nerwowy Rozdział 6. Jama brzuszna 1. Topografia narządów jamy brzusznej i stosunki otrzewnowe 2. Jama otrzewnej, węzły chłonne żołądka i jelit, zbiornik mleczu i śledziona 3. Żołądek i jelito cienkie, trzustka 4. Jelito grube, naczynia krwionośne żołądka i jelit 5. Wątroba i woreczek żółciowy 6. Autonomiczny układ nerwowy, aorta brzuszna, żyła główna doogonowa, mięśnie podkręgowe i splot lędźwiowy Rozdział 7. Narządy moczowe i rozrodcze oraz miednica 1. Narządy moczowe 2. Pęcherz moczowy i stosunki otrzewnowe narządów płciowych 3. Żeńskie narządy płciowe 4. Narządy płciowe, układ chłonny okolic lędźwiowej oraz miednicznej samca 5. Tętnice, żyły i nerwy jamy miednicznej, nadnercza 6. Przepona miednicy, dół kulszowo-odbytniczy; tętnice, żyły i nerwy tych okolic 7. Mięśnie gładkie w przeponie miednicznej oraz obręcz kończyny miednicznej Rozdział 8. Kończyna miedniczna 1. Kości kończyny miednicznej 2. Mięśnie stawu biodrowego i ich zaopatrzenie nerwowe 3. Żyła odpiszczelowa, nerw zasłonowy, nerw udowy, przyśrodkowe mięśnie uda i kanał udowy 4. Żyła odstrzałkowa, nerw strzałkowy wspólny i nerw piszczelowy, mięśnie podudzia i mięsień podkolanowy . 5. Tętnice i towarzyszące naczynia oraz nerwy kończyny miednicznej 6. Struktury maziowe kończyny miednicznej Rozdział 9. Głowa 1. Czaszka i kość gnykowa 2. Czaszka! zatoki przynosowe 3. Uktad chłonny, żyły powierzchowne głowy, nerw twarzowy (VII) 4. Mięśnie twarzowe i mięśnie żuchwowe 5. Mięśnie żuciowe wewnętrzne i nerw trójdzielny (V) wraz z nerwem szczękowym (V2) i nerwem żuchwowym (V3) 6. Aparat łzowy, nerw wzrokowy (II), nerw oczny (V,), nerwy i mięśnie gałki ocznej oraz mięśnie nosowe 7. Nos, krtań, jama ustna i gardło 8. Mięś nie gardła, nerwy czaszkowe (IX, X, XI), autonomiczny układ nerwowy głowy, tętnice głowy, przewód słuchowy zewnętrzny 9. Język, mięśnie języka, nerw podjęzykowy (XII), gruczoły ślinowe oraz uzębienie 10. Stawy głowy Rozdział 10. Ośrodkowy układ nerwowy 1. Rdzeń kręgowy i opony 2. Mózgowie (encephalon) i jego opony 3. Mózg (kresomózgowie), pień mózgu i układ limbiczny 4. Węchomózgowie, miejsca wyjścia nerwów czaszkowych, tętnicze ukrwienie mózgu 5. Żyły mózgu, zatoki opony twardej, komory mózgu i sploty naczyniówkowe Rozdział 11. Narządy zmysłów l. Oko 2. Ucho 3. Zmysły powonienia i smaku; czucie powierzchowne, głębokie i trzewne Tabele 1. Miologia 2. Układ chłonny (systema lymphaticum) 3. Nerwy czaszkowe (nervi craniales) Anatomia ogólna 1. Osteologia: kostnienie na podłożu błoniastym i chrzestnym; wzrost kości na długość i grubość (obwód) 2. Osteologia; struktura i kształt kości i chrząstki 3. Artrologia: połączenia kości i rodzaje stawów 4. Miologia: miologia ogólna 5. Miologia: mięśnie szkieletowe i ich narządy pomocnicze 6. Układ nerwowy 7. Układ wydzielania wewnętrznego 8. Układ sercowo-naczyniowy 9. Układ chłonny 10. Gruczoły, błony śluzowe i surowicze Fizykalno-techniczne podstawy diagnostyki radiologicznej i ultrasonograficznej (Cordula Poulsen Nautrup) Wprowadzenie do tomografii komputerowej (Claudia Noller) Zarys anatomii klinicznej i czynnościowej Bibliografia Indeks

Książka

  • Autor: 

    Klaus Dieter-Budras, Renate Richter, Wolfgang Fricke

  • ISBN: 

    978-83-7579-080-1

  • Redaktor: 

    Marcin Arciszewski, Agnieszka Bossowska, Aleksander Chrószcz, Maciej Janeczek, Anna Żurada, Ewa Lepiarczyk, Marcin Majewski

Inne produkty z tej serii: