Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Wincenty Kilarski,
Waga produktu: 0.800 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2012, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 456 str., oprawa miękka
Anatomia ryb jest podręcznikiem akademickim przeznaczonym dla wykładowców i studentów uczelni rolniczych oraz uniwersytetów, w tym wydziałów biologii, weterynarii i nauki o zwierzętach. Może być również cennym źródłem wiedzy dla miłośników rybactwa i przyrody. Książka zawiera opisy anatomiczne gatunków ryb występujących nie tylko w Polsce czy Europie, ale również ryb egzotycznych spoza naszych szerokości geograficznych. Każdy rozdział jest bogato ilustrowany szczegó­łowymi schematami, rysunkami i zdjęciami mikroskopowymi.
Anatomia ryb jest podręcznikiem akademickim przeznaczonym dla wykła­dowców i studentów uczelni rolniczych i uniwersyteckich, wydziałów biologii, weterynarii i nauki o zwierzętach. Może być również cennym źró dłem wiedzy dla miłośników rybactwa i przyrody. Podręcznik podzielono na 15 rozdziałów za­kończonych spisem cytowanej literatury, polsko-łacińskim słowniczkiem nazw taksonów oraz skorowidzem. Treść każdego rozdziału wzbogacono rysunkami i (lub) fotografiami wykonanymi za pomocą mikroskopu świetlnego oraz, tam gdzie to było konieczne, mikroskopu elektronowego.

1. Wprowadzenie 2. Zarys systematyki ryb 2.1. Ryby jako gatunki zamieszkujące środowisko wodne 2.2. Pochodzenie i przynależność ryb do typu strunowców i podtypu czaszkowców 2.3. Cechy wyróżniające ryby od innych strunowców 2.4. Systemy klasyfikacji i systematyka ryb 2.5. Krótki opis przedstawicieli najbardziej charakterystycznych gatunków ryb wymarłych i współcześnie żyjących 3. Kształty ciała ryb, sposoby pływania 3. 1. Optymalne parametry kształtów ciała 3. 2. Podział ciała ryb na rejony anatomiczne 3. 3. Płaszczyzny przekroju ciał 3. 4. Rozmieszczenie głównych narządów zewnętrznych 3. 5. Rozmieszczenie głównych narządów wewnętrznych 4. Rozród 4.1. Strategie rozmnażania 4.2. Dymorfizm płciowy 4. 3. Komórki płciowe, jaja i plemniki 4. 4. Rozwój i przeobrażenie 4. 5. Rozród ryb żyworodnych 5. Mięśnie 5.1. Mięśnie gładkie 5.2. Mięsień sercowy 5.3. Mięśnie szkieletowe 5.4. Mechanizm skurczu włókien mięśni poprzecznie prążkowanych 5.5. Miomerowa struktura mięśni szkieletowych 5.6. Podstawowe składniki mięśni, typy włókien mięśniowych 5.7. Mięśnie główne tułowia 5.8. Mięśnie płetw 5.9. Mięśnie głowy i aparatu szczękowo-żuchwowego 5.10. Narządy elektryczne 6. Szkielet 6. 1. Szkielet osiowy 6. 2. Czaszka 6. 3. Szkielet płetw 7. Układ nerwowy 7. 1. Powstawanie układu nerwowego w rozwoju zarodka 7. 2. Składniki komórkowe układu nerwowego 7. 3. Mózg i rdzeń kręgowy 7. 4. Nerwy obwodowe 7. 5. Nerwy czaszkowe 7. 6. Układ autonomiczny (współczulny) 7. 7. Struktura układu nerwowego niektórych przedstawicieli bezczaszkowców i wybranych gromad ryb 7. 8. Opony mózgowo-rdzeniowe 8. Narządy zmysłów 8. 1. Wolne zakończenia nerwowe 8. 2. Zmysł smaku 8. 3. Narząd węchu 8. 4. Narząd linii nabocznej 8. 5. Elektroreceptory 8. 6. Narządy słuchu i równowagi 8. 7. Aparat Webera 8. 8. Narząd wzroku 9. Jama ciała i jej narządy 9. 1. Wielkość i organizacja jamy ciała, komora brzuszna 9. 2. Komora serca 10. Układ trawienny i pęcherz pławny 10. 1. Budowa ogólna 10. 2. Przewód pokarmowy 10. 3. Pęcherz pławny 10.4. Gruczoły zaścienne przewodu pokarmowego 11. Układ oddechowy 11. 1. Skrzela - główny narząd wymiany gazowej 11. 2. Inne narządy oddechowe 12. Układ krążenia tętniczo - żylny 12. 1. Serce 12. 2. Histologiczna struktura naczyń krwionośnych 12. 3. Główne naczynia krwionośne 12. 4. Krążenie wrotne 12. 5. Krążenie głowowe 12. 6. Naczynia włosowate 12. 7. Główne narządy krwiotwórcze 12. 8. Krew 13. Układ limfatyczny (chłonny) 14. Pokrycie ciała 14.1. Naskórek 14.2. Wytwory naskórka 14. 3. Skóra 15. Układ moczowo – płciowy 15. 1. Układ moczowy 15. 2. Układ rozrodczy 16. Gruczoły dokrewne 16. 1. Przysadka mózgowa 16. 2. Szyszynka 16. 3. Przysadka rdzeniowa 16. 4. Tarczyca 16. 5. Ciałka pozaskrzelowe 16. 6. Ciałka Staniusa 16. 7. Grasica 16. 8. Nadnercze 16. 9. Trzustka wysypkowa 16. 10. Gonady

Książka

  • Autor: 

    Wincenty Kilarski

  • ISBN: 

    978-83-09-01080-7

Inne produkty z tej serii: