Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Z. Gliński, K. Kostro
Waga produktu: 0.600 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2004, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 340 str., oprawa miękka
Podręcznik ten zawiera zwięzłe informacje o strukturze, mechanizmach i funkcjach układu odpornościowego wybranych grup ewolucyjnych zwierząt i człowieka. Szczegól­ną uwagę zwrócono na występowanie jednakowych lub podobnych mechanizmów od­powiedzi immunologicznej nawet u odległych systematycznie grup, jak np. pierścienice, owady, człowiek.
Włączono też zagadnienia immunologii roślin; rozdział „ Wybrane zagadnienia fitoimmunologii ma na celu zapoznanie Czytelników z dziedzinę wiedzy, która zaczyna odgrywać coraz większą rolę w ochronie roślin przed infekcjami i inwazjami pasożytów.
Nieodzowne było też przedstawienie najważniejszych problemów z zakresu immunopatologii i immunotoksykologii (rozdz. „Zagadnienia immunopatologii i immunoto-ksykologii porównawczej"), ponieważ stres i skażenie środowiska stwarzają nowe zagro­żenia dla układu obronnego.
 Autorami opracowania są samodzielni pracownicy naukowi, specjaliści z zakresu immunologii zwierząt, immunologii człowieka oraz immunologii porównawczej i roz­wojowej.
Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów biologu, medycyny weterynaryj­nej, medycyny, farmacji oraz dla osób na co dzień spotykających się w swojej pracy z za­gadnieniami immunologii porównawczej i rozwojowej.
Przedstawione opracowanie spełni swoje zadanie wtedy, gdy Czytelnicy, przy różno­rodności zjawisk immunologicznych zachodzących w świecie zwierząt, roślin i u czło­wieka, dostrzegą cechy podstawowe, wspólne dla wszystkich organizmów żywych.

Wstęp 1. Zjawiska odporności u bezkręgowców 2. Mechanizmy odporności kręgowców 3. Mechanizmy i zjawiska odporności człowieka 4. Zagadnienia immunopatologii i immunotoksykologii porównawczej Słownik. Piśmiennictwo

Książka

  • ISBN: 

    83-09-01823-1

  • Redaktor: 

    Z. Gliński, K. Kostro

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...