Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: WOLFGANG VON ENGELHARDT,
Waga produktu: 2.500 kg
EAN: 9788375791921
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: Galaktyka

Łódź 2011, wydanie 1, format 203 x 277, objętość 303 + 335 str., oprawa miękka
Walory metod przedstawiania treści, ich wyselekcjonowanie, zwartość, a nie rozwlekłość tekstu, doskonała wprost prezentacja trudnej wiedzy w formie kolorowych rycin, tabel oraz przedstawianie najważniejszych faktów, stwierdzeń i funkcji na odmiennym tle sprawiają, że podręcznik ten można zaliczyć do tytułów wzorcowych dydaktycznie! Prof. dr hab. Tadeusz Studziński
W I tomie Fizjologii zwierząt domowych:
• przedstawiono podstawy cytofizjologii,
• omówiono zagadnienia związane z neurofizjologią, fizjologią neuronu, ośrodkowego układu nerwowego i układu nerwowego wegetatywnego (autonomicznego),
• zamieszczono wiadomości z zakresu fizjologii mięśni szkieletowych gładkich oraz mięśnia sercowego,
& bull; omówiono także fizjologię serca, układu krążenia, krwi i układu oddechowego,
• opisano również mechanizmy równowagi kwasowo-zasadowej, fizjologię nerek, w tym specyfikę wydalania u ptaków oraz    gospodarkę wodno-elektrolitową.
W II tomie Fizjologii zwierząt domowych:
• omówiono fizjologiczne aspekty funkcji przewodu pokarmowego oraz wątroby u różnych gatunków zwierząt,
• przedstawiono zagadnienia związane z bilansem cieplnym, gospodarką energetyczną, pobieraniem pokarmu i rytmami biologicznymi,
• zamieszczono informacje z zakresu fizjologii zachowania, fizjologii wysiłku ze szczególnym uwzględnieniem sportów konnych, a także z pogranicza fizjologii i ochrony zwierząt.

TOM I Przedmowa do wydania oryginalnego Przedmowa do wydania polskiego Współautorzy I. FIZJOLOGIA ZWIERZÄ„T DOMOWYCH - FASCYNUJÄ„CA RÓŻNORODNOŚÄ† I NAUKOWY KAMIEŃ WĘGIELNY MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ Trzy przykłady z zakresu fizjologii porównawczej zwierząt Fizjologia - naukowy kamień węgielny klinicznej i paraklinicznej medycyny weterynaryjnej II. PODSTAWY FIZJOLOGII KOMÓRKI Komórka jako najmniejsza czynnościowa jednostka organizmu Budowa komórki Szczególne funkcje blony komórkowej Potencjał błonowy Regulacja poszczególnych funkcji komórki III. NEROFIZJOLOGIA OGÓLNA Tkanka nerwowa Podstawowe zasady pobudzenia komórek nerwowych Droga impulsu od receptora do efektora IV. OŚRODKOWY UKŁAD NEROWY Ogólne funkcje i neuroprzekaźniki OUN Funkcje czuciowe OUN Funkcje motoryczne OUN Organizacja centralna układu nerwowego wegetatywnego Bariera krew-mózg V. FIZJOLOGIA ZMYSŁÓW Podstawy fizjologii zmysłów Nocycepcja i ból Równowaga i słuch Zmysł wzroku Zmysł y chemiczne: zmysł węchu i smaku VI. WEGETATYWNY UKŁAD NERWOWY Funkcje układu wegetatywnego Budowa układu wegetatywnego Działanie układu współczulnego i przywspółczulnego Neurotransmitery i receptory w nerwowym układzie współczulnym i przywspółczulnym Interakcje układu wegetatywnego z układem dokrewnym Wegetatywne włókna aferentne Odruchy wegetatywne VII. TKANKA MIĘŚNIOWA Mięśnie szkieletowe Mięśnie gładkie Mięsień sercowy a mięśnie szkieletowe i mięśnie gładkie VIII. SERCE Budowa i funkcja serca Samoregulacja mięśnia sercowego Potencjał czynnościowy i skurcz traktowane jako jedność Jony wapnia jako ogniwo łączące bodziec i skurcz Adaptacja seca do różnych warunków Unerwienie aferentne serca (regulacja neurohormonalna) Efektywnosć pracy serca Elektrokardiogram Metody i urządzenia wykorzystywane w diagnostyce chorób serca (diagnostyka ultrasonograficzna) Manifestacja zaburzeń równowagi elektrolitowej w zapisie EKG IX. UKŁAD KRÄ„ŻENIA Układ krążenia i ściany naczyń Biofizyczne podstawy hemodynamiki Hemodynamika w poszczególnych układach czynnościowych Regulacja krążenia Rozdział i regulacja objętosci krwi Specyfika krążenia płucnego Zapaść krążeniowa, wstrząs Krążenie płodowe i zmiany w układzie krążenia podczas i po porodzie X. KREW Funkcje krwi Płynne części składowe krwi Składniki morfotyczne krwi Hemostaza i krzepnięcie krwi Obrona immunologiczna Antygeny grupowe krwi XI. ODDYCHANIE Podstawy morfologiczne oddychania płucnego u ssaków Wentylacja i pojemnosć płuc Mechanika oddychania Transport gazów we krwi Wymiana gazowa w płucach Oddychanie tkankowe (oddychanie wewnętrzne) Regulacja oddychania Patofizjologia porównawcza czynności płuc zwierząt domowych Oddychanie u ptakow Oddychanie ryb XII. RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA Wartość pH w płynach ustrojowych Układy regulacyjne Regulacja wewnątrzkomórkowej wartości pH Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej XIII. NERKI Podstawowe czynności nerek Morfologia nerek Homodynamika i zużycie tlenu Ultrafiltracja w kłąbkach Mechanizmy transportu kanalikowego: sodu, chlorków i wody Transport wody Potas Wapń i magnez, fosforan i siarczan Węglowodany, aminokwasy i oligopeptydy Mocznik, kwas moczowy, szczawian i inne jony organiczne Utrzynamie równowagi kwasowo-zasadowej Zagęszczanie przeciwprądowe i antydiureza Diureza Funkcje endokrynne XIV. WYDALANIE U PTAKÓW I OSMOREGULACJA U RYB Ptaki Osmoregulacja u ryb XV. RÓWNOWAGA WODNO-ELEKTROLITOWA Znaczenie wody Bilans wody Przedziały wodne organizmu Zaburzenia gospodarki wodnej oraz gospodarki chlorkiem sodu (NaCl) Materiały dodatkowe Jednostki miar Indeks TOM II XVI. NARZÄ„D POKARMOWY Pobieranie pokarmu i wydzielanie śliny Jelitowy system nerwowy oraz unerwienie przewodu pokarmowego Motoryka przewodu pokarmowego Funkcje przedżołądków Funkcje żołądka jednokomorowego Funkcje jelita cienkiego i związanych z nim gruczołów Czynności jelita grubego Patofizjologia biegunki Aspekty porównawcze trawienia w przedżołądkach i jelicie grubym Unikalne cechy trawienia u ptakow XVII. FIZJOLOGICZNE ASPEKTY FUNKCJI WÄ„TROBY Położenie wątroby w organizmie oraz funkcje komórek wątroby Udział wątroby w trawieniu jelitowym Pośredni udział wątroby w procesach przemiany materii Udział wątroby w procesach detoksykacyjnych XVIII. GOSPODARKA ENERGETYCZNA Wprowadzenie Wartość energetyczna substancji odżywczych (ciepło spalania) Pożywienie jako źródło energii Pomiar oddawanego ciepła Współczynnik oddechowy Przemiana energii Pokrycie zapotrzebowania energetycznego w czasie głodu XIX. BILANS CIEPŁA I REGULACJA TEMPERATURY Terminologia Bilans cieplny Pole temperaturowe ciał Kształtowanie ciepła Transport cieplny Zachowanie XX. FIZJOLOGIA WYSIŁKU ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPORTÓW KONNYCH Mięsień w czasie pracy Metabolizm tlenowy a wytrzymałość Metabolizm beztlenowy, zmęczenie i stężenie mleczanów we krwi Termoregulacja i wydzielanie potu Wpływ treningu na metabolizm tlenowy, serce, układ krążenia i termoregulację Ocena stopnia wytrenowania i wydolności wysiłkowej u koni sportowych XXI. ENDOKRYNOLOGIA Endokrynologia ogólna Endokrynologia szczegółowa XXII. ROZRÓD Rozród u samic ssaków domowych n Rozród u osobników męskich ssaków domowych Rozród ptaków XXIII. LAKTACJA Znaczenie laktacji w opiece nad potomstwem Rozwój ewolucyjny gruczołu mlekowego i mleka Anatomiczno-histologiczna budowa gruczołu mlekowego Fazy rozwojowe i funkcjonalne gruczołu mlekowego oraz ich regulacja hormonalna Gromadzenie i wydalanie mleka Skład mleka u poszczególnych gatunków Znaczenie mleka matki dla rozwoju postnatalnego noworodka Synteza i wydzielanie mleka oraz jego części składowe Przemiany energetyczne w czasie laktacji Mastitis i odporność gruczołu mlekowego XXIV. REGULACJA POBIERANIA POKARMU Przyjmowanie pokarmu a homeostaza Regulacja częstotliwości i ilości pobieranego pokarmu Pobudzenia metaboliczne Sygnały z tkanki tłuszczowej Regulacja wyboru pokarmu Ośrodki mózgu zaangażowane w regulację pobierania pokarmu Pozostałe czynniki wpłuwające na pobieranie pokarmu XXV. REGULACJA HOMEOSTAZY GLUKOZY U ZWIERZÄ„T MONOGASTRYCZNYCH I PRZEŻUWACZY Ogólna charakterystyka Regulacja gospodarki cukrowej u zwierząt monogastrycznych Przeżuwacze Zaburzenia homeostazy glukozy XXVI. FIZJOLOGICZNE GRANICE WYSOKOWYDAJNEJ KROWY Wzrost produkcji mleka i spadek długości użytkowania Żywieniowo-fizjologiczne parametry wydajności laktacyjnej Wydajność mleczna - rozród Ujemny bilans energetyczny, stłuszczanie wątroby i insulinooporność Ujemny bilans energetyczny i układ odpornościowy XXVII. KOŚCI I HOMEOSTAZA WAPNIA Funkcja, struktura i skład kości Komórki kości Przebudowa kości Endokrynna regulacja homeostazy wapnia Zaburzenia homeostazy wapnia XXVIII. WITAMINY Wprowadzenie Witaminy w ekspresji genów Witaminy z funkcją koenzymu Witamina o właściwosciach antyoksydacyjnych Związki witaminopodobne XXIX. RYTMY BIOLOGICZNE Czym są rytmy biologiczne? Jakie funkcje pełnią rytmy biologiczne? Jak wygląda regulacja rytmów biologicznych Wewnętrzny zegar biologiczny Chronomedycyna XXX. FIZJOLOGIA I ZACHOWANIE Zachowanie z punktu widzenia regulacji biologicznej Zachowania wrodzone (dzialanie instynktowne) Zachowania nabyte lub wyuczone Hormony i zachowanie XXXI. FIZJOLOGIA A DOBROSTAN ZWIERZÄ„T Podstawy prawne ochrony zwierząt w Niemczech Ocena dobrostanu zwierząt Ból, cierpienie oraz inne zaburzenia Znajomość fizjologii w ochronie zwierząt Ochrona zwierząt w ujęciu ekonomii i ekologii Problemy ochrony zwierząt w ujęciu badań nauki Materiały dodatkowe

Książka

  • Autor: 

    WOLFGANG VON ENGELHARDT

  • ISBN: 

    978-83-7579-192-1

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...