Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: R. Santilli, N.S. Moïse, R. Pariaut, M. Perego
Waga produktu: 1.04 kg
Realizacja zamówienia: 2 dni
Wysyłka od: 10.50 PLN

Podstawowym celem tej książki jest dostarczenie praktycznych i teoretycznych informacji koniecznych do interpretacji prostych i bardzie złożonych zapisów elektrokardiograficznych wykonywanych u psów i kotów. Opisano w niej odmiany fizjologicznych rytmów serca, a także zaburzeń rytmu, które będą przydatne zarówno dla osób początkujących, jak i dla specjalistów.
Omówiono szczegóły anatomiczne i elektrofizjologiczne układu bodźcoprzewodzącego serca, teorię dotyczącą powstawania krzywej elektrokardiograficznej, a także techniki wykonywania badania EKG.
Przedstawiono cechy prawidłowego rytmu serca u psów i kotów, wpływ powiększenia poszczególnych jam serca na wygląd krzywej EKG, szczegółową charakterystykę przedsionkowych i komorowych arytmii, opisanych w medycynie weterynaryjnej, ektopowe zaburzenia rytmu, tachyarytmie, bradyarytmie oraz zaburzenia przewodzenia. Dokonano przeglądu wpływu chorób układowych i leków na zapis EKG, a także opisano wygląd krzywej elektrokardiograficznej u pacjentów z wszczepionym rozrusznikiem.
Na końcu książki umieszczono zapisy EKG, podczas analizy których czytelnik będzie miał możliwość sprawdzenia poziomu swojej wiedzy. Pozycja obowiązkowa zarówno dla tych, którzy dopiero uczą się podstaw elektrokardiografii, jak i tych, którzy stoją przed wyzwaniami interpretacji najbardziej złożonych zaburzeń rytmu.

Spis treści:

ROZDZIAŁ 1
BUDOWA I FIZJOLOGIA UKŁADU
BODŹCOPRZEWODZĄCEGO SERCA 1
Budowa układu bodźcoprzewodzącego serca. 1
Podłoże anatomiczne arytmii . 7
Potencjał czynnościowy 8
Zależności między fazami potencjału czynnościowego
a załamkami krzywej elektrokardiograficznej 11
Właściwości elektryczne komórek mięśnia sercowego i ich
potencjał czynnościowy . 11
Automatyzm własny komórek rozrusznikowych . 13
Przewodzenie przedsionkowo-komorowe 14
Rozchodzenie się impulsu elektrycznego w sercu . 15
Kontrola neurologiczna czynności serca . 16
Inne czynniki wpływające na aktywność serca . 17
ROZDZIAŁ 2
ZASADY ELEKTROKARDIOGRAFII 19
Rys historyczny. 19
Elektrokardiogram powierzchniowy 19
ROZDZIAŁ 3
POWSTAWANIE I INTERPRETACJA
ZAŁAMKÓW
ELEKTROKARDIOGRAFICZNYCH 31
Elektrokardiograf. 31
Wykonywanie zapisu elektrokardiograficznego i jego
kalibracja 31
Powstawanie załamków elektrokardiograficznych . 34
Analiza elektrokardiogramu. 42
Narzędzia stosowane podczas interpretacji
elektrokardiogramu. 56
Elektrokardiografia w pierwszych tygodniach życia . 56
Artefakty . 56
ROZDZIAŁ 4
FIZJOLOGICZNE RYTMY ZATOKOWE 63
Częstotliwość rytmu zatokowego . 63
Rytm zatokowy . 64
Arytmia zatokowa. 64
Rytmy zatokowe w przebiegu innych arytmii . 72
ROZDZIAŁ 5
POWIĘKSZENIE JAM SERCA 75
Powiększenie przedsionków 75
Powiększenie komór. 78
ROZDZIAŁ 6
PODSTAWOWA WIEDZA NIEZBĘDNA
W DIAGNOSTYCE ZABURZEŃ
RYTMU SERCA 85
Mechanizmy powstawania arytmii 85
Nieprawidłowości dotyczące powstawania bodźca:
automatyzm i aktywność wyzwalana 86
Nieprawidłowości dotyczące przewodzenia bodźca 89
Podział arytmii . 94
Hemodynamiczne następstwa zaburzeń rytmu . 96
Objawy kliniczne towarzyszące arytmiom 111
Rozpoznawanie arytmii 111
ROZDZIAŁ 7
POBUDZENIA I RYTMY NADKOMOROWE 121
Ektopowe pobudzenia i rytmy przedsionkowe 121
Ektopowe pobudzenia i rytmy z łącza 124
Wzorce ektopowych pobudzeń nadkomorowych 126
Zależność między aktywacją przedsionków a aktywacją
komór. 130
Parasystolia przedsionkowa . 131
Rozkojarzenie przedsionkowe 131
ROZDZIAŁ 8
CZĘSTOSKURCZE NADKOMOROWE 135
Częstoskurcz zatokowy 135
Nawrotny częstoskurcz węzłowy . 136
Ogniskowy częstoskurcz z łącza i nienapadowy
częstoskurcz z łącza 138
Częstoskurcze przedsionkowo-
-komorowe z dróg dodatkowych 142
Ogniskowa tachykardia przedsionkowa . 151
Wieloogniskowa tachykardia przedsionkowa. 154
Tachykardia przedsionkowa w mechanizmie
makro-reentry (trzepotanie przedsionków) 155
Migotanie przedsionków 162
Rozpoznanie różnicowe tachykardii z wąskimi
zespołami QRS u psów. 169
ROZDZIAŁ 9
EKTOPOWE POBUDZENIA KOMOROWE
I RYTMY KOMOROWE 177
Komorowe pobudzenia ektopowe. 177
Parasystolia komorowa. 186
ROZDZIAŁ 10
ARYTMIE KOMOROWE 191
Definicja tachykardii . 191
Charakterystyka tachykardii . 192
Monomorficzne częstoskurcze komorowe. 192
Polimorficzny częstoskurcz komorowy 203
Dwukierunkowy częstoskurcz komorowy 207
Migotanie komór . 207
Częstoskurcze komorowe bez organicznej
choroby serca.209
Częstoskurcz komorowy w przebiegu rodzinnej
kardiomiopatii rozstrzeniowej 212
Częstoskurcze komorowe w przebiegu kardiomiopatii
arytmogennej 213
Częstoskurcze komorowe w przebiegu zapalenia
mięśnia sercowego 214
Częstoskurcz komorowy w przebiegu kardiomiopatii
niedokrwiennej 216
Częstoskurcz komorowy w przebiegu przerostu komór 216
Częstoskurcz komorowy w przebiegu zastoinowej
niewydolności serca. 217
Częstoskurcze komorowe w przebiegu chorób
układowych . 217
Rozpoznanie różnicowe częstoskurczu z szerokimi
zespołami QRS. 217
Określanie ryzyka związanego z częstoskurczami
komorowymi 220
ROZDZIAŁ 11
BRADYARYTMIE 225
Bradykardia zatokowa 225
Zahamowanie zatokowe 229
Zatrzymanie akcji węzła zatokowego . 230
Zespół chorego węzła zatokowego 232
Zatrzymanie akcji przedsionków lub dystrofia
mięśniowa przedsionkowo-komorowa. 238
Rytm zatokowo-komorowy . 238
Asystolia lub zatrzymanie akcji komór.240
Aktywność elektryczna bez tętna lub rozkojarzenie
elektromechaniczne . 241
ROZDZIAŁ 12
ZABURZENIA PRZEWODZENIA 245
Zaburzenia przewodzenia przedsionkowego 245
Międzyprzedsionkowe bloki przewodzenia 248
Przedsionkowo-komorowe bloki przewodzenia 248
Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego lub bloki
odnóg pęczka Hisa 258
Przewodzenie z aberracją 268
Utrwalone przewodzenie z aberracją (zjawisko linking). 272
Zjawisko przerwy i przewodzenie supernormalne 274
ROZDZIAŁ 13
ZMIANY ELEKTROKARDIOGRAFICZNE
WTÓRNE DO CHORÓB UKŁADOWYCH
I STOSOWANYCH LEKÓW 279
Niedotlenienie 279
Zaburzenia elektrolitowe. 279
Choroby osierdzia . 282
Procesy chorobowe w jamie brzusznej 284
Przewlekłe choroby układu oddechowego 284
Choroby endokrynologiczne 285
Procesy chorobowe śródczaszkowe 286
Hipertermia i hipotermia286
Porażenie prądem 287
Choroby autoimmunologiczne . 287
Leki. 287
ROZDZIAŁ 14
ELEKTROKARDIOGRAFIA I SZTUCZNA
STYMULACJA SERCA 299
Podstawowe składowe rozrusznika serca . 299
Tryby stymulacji .300
Zaburzenia pracy rozrusznika. 305
OPISY ELEKTROKARDIOGRAMÓW
Z ICH INTERPRETACJĄ 309
SKOROWIDZ 325

Książka

 • Autor: 

  R. Santilli, N.S. Moïse, R. Pariaut, M. Perego

 • Format: 

  210 x 270

 • ISBN: 

  978-83-66548-02-2

 • Liczba stron: 

  332

 • Oprawa: 

  miękka

 • Redaktor: 

  Pasławska Urszula

 • Rok wydania: 

  2020

 • Wydanie: 

  2

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...