Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Aleksandra Bauer,Marek Wiecheć, Zbigniew Śliwniński
Waga produktu: 1.200 kg
EAN: 9788392305835
Wysyłka od: 9.90 PLN

Wrocław 2012, wydanie 3, format 165 x 235, objętość 446 str., oprawa miękka

Książka rekomendowana przez: Polskie Towarzystwo Fizjoterapii

Szanowni Czytelnicy, po sześciu latach od momentu ukazania się drugiego wydania naszego „Przewodnika..." od-dajemy do Państwa dyspozycji trzecie, poszerzone wydanie „Przewodnika metodycznego po wybranych zabiegach fizykalnych".
Juz drugie wydanie naszego „Przewodnika" z założenia miało być „poprawione, uzupełnione i rozszerzone". Jednak wobec stałego zainteresowania naszą książką, zgłaszanych do nas opinii, uwag i sugestii jej dotyczących, ale przede wszystkim, ze względu na dynamicznie rozwijający się rynek usług fizjoterapeutycznych, zastosowanie nowych terapii, metod i możliwości oddziaływań oraz pojawienie się nowych grup zawodowych zainteresowanych i poszukujących dostępu do informacji z zakresu fizykoterapii zdecydowaliśmy się na znaczne poszerzenie publikacji w kolejnym wydaniu.

Trzecie wydanie powstało dzięki współpracy z licznym gronem specjalistów poszczególnych dziedzin, entuzjastów fizykoterapii, jak również dzięki zaangażowaniu i pomocy wielu osób i firm, które dostrzegły potencjał i możliwości tej książki.
W związku z tym, że nasze wydawnictwo stało się obowiązującym podręcznikiem w większości szkół medycznych w Polsce, jest zalecane jako literatura dla fizjoterapeutów i lekarzy specjalizujących się w zakresie fizjoterapii i rehabilitacji medycznej, jako autorzy dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić mu określony poziom naukowy. Stąd zamieszczenie w książce niepublikowanych do tej pory w Polsce, unikatowych treści oraz powołanie do oceny trzeciego wydania „Przewodnika" aż czterech niezależnych recenzentów, samodzielnych pracowników naukowych i przedstawienie ich opinii.
Jednak przede wszystkim pragniemy, aby nasza książka była przydatna w codziennej pracy i nauce możliwie najszerszej grupie czytelników.

Z dużą niepewnością, zdając sobie sprawę z niedoskonałości, ale jednocześnie z ogromną satysfakcją, publikujemy w tym wydaniu, jako pierwsi w Polsce, treści dotyczące zastosowania fizykoterapii w medycynie weterynaryjnej. Mamy świadomość, że ostatecznie, ten obszar wiedzy musi znaleźć swoje miejsce w osobnej pozycji wydawniczej.
Zdajemy sobie również sprawę, że pomimo całego wysiłku poświęconego w opracowanie tej książki nie udało nam się opisać wszystkich dostępnych metod i terapii.

Pracując nad trzecim wydaniem naszej książki, bardzo staraliśmy się o to, aby pomimo wprowadzenia nowych treści udało się zachować jej pierwotny charakter prostego, jasnego, bogato ilustrowanego poradnika. Pragniemy pozostać z Państwem w interakcji. Prosimy o opinie i uwagi. Państwa sugestie są dla nas niezwykle cenne.
Z wyrazami szacunku dla naszych czytelników, autorzy: Aleksandra Bauer, Marek Wiecheć

RECENZJA
Rehabilitacja weterynaryjna w ostatnich latach dołączyła w szybkim tempie do głównego nurtu opcji terapeutycznych stosowanych w medycynie weterynaryjnej. Podobnie jak w medycynie człowieka zabiegi rehabilitacyjne cieszą się coraz większą popularnością wśród pacjentów weterynaryjnych. Duża rzesza właścicieli zwierząt towarzyszących zaczyna postrzegać rehabilitację jako wspaniałą metodę, która może uśmierzyć ból, zwiększyć możliwości ruchowe a tym samym poprawić jakość życia ich czworonożnych przyjaciół. Z drugiej strony takie zainteresowanie wśród potencjalnych klientów wymusza na lekarzach weterynarii potrzebę poszerzania wiedzy oraz zdobywania doświadczeń w tym zakresie.

Wyzwaniom tym wychodzi naprzeciw prezentowana pozycja książkowa. W rozdziałach poświęconym fizjoterapii zwierząt autorki lek. wet. Anna Kaniewska i lek.wet. Aneta Bocheńska w przystępny sposób przybliżają zasady zabiegów fizjoterapeutycznych. Jest to szczególnie ważne, ponieważ podstawę skutecznej rehabilitacji zwierząt stanowi dobrze opracowany program fizjoterapeutyczny. Przedstawione metody fizjoterapeutyczne, takie jak leczenie ultradźwiękami, laseroterapia, ełektroterapia i magnetoterapia stanowią wartościowe narzędzia terapeutyczne u pacjentów pooperacyjnych, ortopedycznych i neurologicznych. Bogata ikonografia pomaga lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia. Aktualna treść, syntetyczne ujęcie zagadnień i wielość tematów sprawiają, że rozdziały poświęcone rehabilitacji zwierząt stanowią doskonałe kompendium praktycznej wiedzy klinicznej. Prezentowane opracowanie powinno zainteresować lekarzy weterynarii zajmujących się leczeniem ps& oacute;w i kotów a także studentów weterynarii, ze względu jego dużą wartość merytoryczną,
Dr hab. n. wet. Andrzej Pomianowski, prof. nadzw. Olsztyn, maj 2012

Recenzja: Prof. dr hab. n. med. Jan Wiesław Kochański Recenzja: Prof. dr hab. n. med. Daniel Zarzycki Recenzja: Prof. dr hab. n. wet. Andrzej Pomianowski Recenzja: Dr n. Wojciech Kiebzak WSTĘP do wydania III Ogólne zasady obowiązujące podczas wykonywania zabiegów fizykalnych Tok zabiegu fizykalnego ROZDZIAŁ I - ELEKTROTERAPIA 1.1. Zabiegi z zastosowaniem prądu stałego 1.1.1. Galwanizacja 1.1.1.1. Zasady doboru parametrów do zabiegu 1.1.1.2. Metodyka galwanizacji 1.1.1.3. Wskazania i przeciwwskazania do galwanizacji 1.1.2. fonoforeza 1.1.2.1. Zasady doboru parametrów do zabiegu 1.1.2.2. Metodyka jonoforezy 1.1.2.3. Leki najczęściej stosowane do jonoforezy 1.1.2.4. Wskazania i przeciwwskazania do jonoforezy 1.1.3. Kąpiele elektryczno-wodne 1.1.3.1. Kąpiel elektryczno-wodna całkowita (galwaniczna) 1.1.3.1.1. Wskazania i przeciwwskazania do kąpieli elektryczno-wodnej całkowitej 1.1.3.2. Kąpiele elektryczno-wodne częściowe 1.1.3.2.1. Kąpiel czterokomorowa 1.1.3.2.2. Kąpiel dwukomorowa 1.1.3.2.3. Kąpiel jednokomorowa 1.1.3.2.4. Wskazania i przeciwwskazania do kąpieli elektryczno-wodnych częściowych 1.2. Zabiegi z zastosowaniem prądu impulsowego małej częstotliwości 1.2.1. Elektrostymulacja mięśni porażonych wiotko oraz mięśni w zaniku prostym . 1.2.1.1. Zasady doboru parametrów do zabiegu 1.2.1.2. Zasady wykonywania elektrostymulacji 1.2.1.3. Metodyka elektrostymulacji 1.2.2. Elektrostymulacja w skoliozach 1.2.2.1. Elektrostymulacja skolioz w metodzie FED prof. Santos Sastre Fernandez 1.2.2.1.1. Zasady doboru parametrów do zabiegu 1.2.2.1.2. Przeciwwskazania do elektrostymulacji skolioz 1.2.2.2. Elektrostymulacja skolioz metodą LESS prof. UWM dr hab. med. Ireneusz Kwiatkowski 1.2.2.2.1. Zasady doboru parametrów do zabiegu 1.2.2.2.2. Przeciwwskazania do elektro stymulacji skolioz 1.2.3. Elektrodiagnostyka 1.2.3.1. Chronaksymetria 1.2.3.2. Krzywa zależności natężenia i czasu (i/t) 1.2.3.3. Współczynnik akomodacji 1.2.3.4. Iloraz akomodacji 1.2.3.5. Zasady doboru parametrów do elektrostymulacji na podstawie wyników elektrodiagnostyki 1.2.4. Metoda elektromiografii powierzchniowej EMG 1.2.5. Elektrostymulacja mięśni w porażeniach spastycznych 1.2.5.1. Zasady doboru parametrów do zabiegu 1.2.5.2. Metodyka zabiegów 1.2.5.3. Wskazania do stymulacji mięśni w porażeniu spastycznym 1.2.6. Prądy diadynamiczne 1.2.6.1. Zasady doboru parametrów do zabiegu 1.2.6.2. Metodyka zabiegów 1.2.6.3. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania prądów diadynamicznych . 1.2.7. Prądy izodynamiczne 1.2.8. Przezskórna stymulacja elektryczna nerwów TENS 1.2.8.1. TENS konwencjonalny - zasady doboru parametrów do zabiegu 1.2.8.2. TENS konwencjonalny - sposoby układania elektrod 1.2.8.3. TENS konwencjonalny w nietrzymaniu mocz 1.2.8.4. TENS APL akupunkturowy - zasady doboru parametrów do zabiegu 1.2.8.5. TENS mikroamperowy - zasady doboru parametrów do zabiegu 1.2.8.6. TENS - hiperstymulacja - zasady doboru parametrów do zabiegu 1.2.8.7. TENS BURST - zasady doboru parametrów do zabiegu 1.2.8.8. Wskazania i przeciwwskazania do stosowaniaTENS 1.2.9. Mikroamperowa stymulacja neuromieśniowa MENS 1.2.9.1. Zasady doboru parametrów do zabiegu 1.2.9.2. Szczegółowa metodyka zabiegów wg. Morinagi 1.2.9.3. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania terapii mikroamperowe 1.2.10. Prąd Traberta 1.2.10.1. Zasady doboru parametrów do zabiegu 1.2.10.2. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania prądu Traberta 1.2.11. Prądy niskiej częstotliwości IG-30, IG-50 1.2.11.1. Prąd IG-30 1.2. 11.2. Prąd IG-50 1.2.11.2.1. Metodyka zabiegu prądami IG 1.2.11.2.2. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania prądów IG 1.2.12. Elektrostymulacja mięśni gładkich - BODYFLOW* 1.2.12.1, Metodyka zabiegu 1.2.12.2. Wskazania i przeciwwskazania do elektrostymulacji Bodyflow* 1.2.13. DEEP OSCILLATION* - zabiegi z wykorzystaniem głębokiej oscylacji 1.2.13.1. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów DEEP OSCILLATION® 1.2.14. Zastosowanie DEEP OSCILATION® w terapii otwartych ran, odleżyn, zmian cukrzycowych, mgr Robert Trybulski 1.2.14.1. Przykład zabiegu: stan po mastektomii i wtórny obrzęk limfatyczny kończyny górnej 1.2.14.2. Przykład zabiegu u pacjenta z owrzodzeniem troficznym podudzia 1.2.15. DEEP OSCILLATION® w medycynie weterynaryjnej 1.3. Zabiegi z zastosowaniem prądu impulsowego średniej częstotliwości 1.3.1. Prądy interferencyjne (prądy Nemeca) 1.3.1.1. Zasady doboru parametrów do zabiegu ' 1.3. 1.2. Interferencja klasyczna-metodyka zabiegów 1.3.1.3. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania prądów interferencyjnych 1.3.2. Prądy Kotza 1.3.2.1. Zasady doboru parametrów do zabiegu 1.3.2.2. Przeciwwskazania do stosowania prądu Kotza 1.3.3. Prądy wytwarzane w aparacie Pulsotronik ST-4M i ST-6D 1.3.3.1. Pulsotronik ST-4M 1.3.3.1.1. Zasady doboru parametrów do elektrostymulacji mięśni porażonych wiotko i mięśni w zaniku prostym 1.3.3.2. Pulsotronik ST-6D ł.3.3.2.1. Zasady doboru parametrów do tonolizy ROZDZIAŁ II - ELEKTROTERAPIA W MEDYCYNIE WETERYNARYJNEJ lek. wet. Anna Kaniewska, lek. wet. Aneta Bocheńska 2.1. Elektroterapia w medycynie weterynaryjnej - ogólne zasady wykonywania zabiegów i współpracy z pacjentem 2.1.1. Podstawowe zasady wykonywania zabiegu z użyciem prądu 2.2. Zastosowanie prądu stałego (galwanicznego) 2.2.1. Galwanizacja 2.2.1.1. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów galwanizacji w medycynie weterynaryjnej 2.2.2. Jonoforeza 2.2.2.1. Wykaz leków stosowanych do jontoforezy w medycynie weterynaryjnej 2.2.2.2. Zasady doboru parametrów do zabiegu 2.2.2.3. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu jonoforezy w medycynie weterynaryjnej 2.3. Prąd impulsowy o niskiej(małej) częstotliwości 2.3.1. NEMS Neuromuscular electrical stimulation, e-stim 2.3.2 TENS Przezskórna stymulacja nerwów ROZDZIAŁ III - ZABIEGI Z ZASTOSOWANIEM STAŁEGO I IMPULSOWEGO POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO WIELKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 3.1. Diatermia krótkofalowa DKF 3.1.1. Metoda kondensatorowa 3.1.2. Metoda indukcyjna 3.1.3. Zasady doboru parametrów do zabiegu 3. l .4. Zasady wykonywania zabiegów 3.1.5. Metodyka zabiegów 3.1.6. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów DKF 3.2. Impulsowe pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości, wytwarzane w aparacie TERAPULS GS 200 3.2.1. Zasady doboru parametrów do zabiegu 3.2.2. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów impulsowym polem elektromagnetycznym wielkiej częstotliwości 3.3. Metoda terapii polem elektromagnetycznym wielkiej częstotliwości, wytwarzanym w aparacie SKANLAB 25 BODYWAYE® 3.3.1. Zasady doboru parametrów do zabiegu 3.3.2. Metodyka zabiegów 3.3.3. Przeciwwskazania do zabiegów wykonywanych aparatem SKANLAB 25 BODYWAYE® 3.4. Metoda terapii polem wielkiej częstotliwości, wytwarzanym w aparacie SKANLAB 25 BODYWAYE" w fizjoterapii weterynaryjnej 3.4. l. Przykładowe terapie 3.4.2 Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów wykonywanych aparatem SKANLAB 25 BODYWAYE w medycynie weterynaryjnej 3.5. Wybrane przepisy bhp, obowiązujące podczas pracy urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości ROZDZIAŁ IV - TERAPIA POLEM MAGNETYCZNYM MAŁEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 4. l. Magnetoterapia 4.1.1. Zasady doboru parametrów do zabiegu 4.1.2. Wykonywanie zabiegów magnetoterapii w technologii FMF (Focused Magnetic Field) 4.1.3. Ogólne zasady wykonywania zabiegów 4.1.4. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów magnetoterapii 4.1.5. Przepisy prawne 4.2. Magnetoterapia w medycynie weterynaryjnej lek. wet. Anna Kaniewska, lek. wet. Aneta Bocheńska 4.2.1. Przykładowe użycie pola magnetycznego w medycynie weterynaryjnej 4.2.2. Wskazania i przeciwwskazania do magnetoterapii w medycynie weterynaryjnej 4.3. Terapia PST® - Terapia Sygnałem Pulsacyjnym... 4.3.1. Metodyka zabiegu PST" 4.3.2. Wskazania i przeciwwskazania do terapii PST" 4.4. Salus Talent. Głęboka stymulacja elektromagnetyczna 4.4.1. Zasady doboru parametrów do zabiegów 4.4.2. Metodyka zabiegów 4.4.3. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów głębokiej stymulacji elektromagnetycznej 4.5. Magnetostymulacja Yiofor JPS 4.5.1. Biologiczne działanie zmiennego pola magnetycznego, generowanego przez Yiofor JPS 4.5.2. Główne efekty biologicznych mechanizmów magnetostymulacji 4.5.3. Wskazania do magnetostymulacji 4.5.4. Przeciwwskazania do magnetostymulacji 4.5.5. Parametry terapii w magnetostymulacji systemem Yiofor JPS 4.5.6. Zasady wyboru parametrów aplikacji dla magnetostymulacji i magnetoledoterapii 4.5.7. Metodyka zabiegów Yiofor JPS System 4.5.8. Rodzaje zabiegów - wybór aplikatura 4.6. Magnetostymulacja w medycynie weterynaryjnej 4.6.1. Yiofor JPS System VET 4.6.2. Wskazania do zabiegów magnetostymulacji w medycynie weterynaryjnej ROZDZIAŁ V - ULTRADŹWIĘKI 5.1. Ultradźwięki 5.1.1. Metody wykonywania ultradźwięków.. 5.1.2. Zasady doboru parametrów do zabiegu 5. l .3. Przygotowanie do zabiegu 5.1.4. Zasady obowiązujące podczas przeprowadzania zabiegu 5.1.5. Ogólne wskazówki dotyczące prowadzenia głowicy ultradźwiękowej 5.1.6. Metodyka zabiegów 5.1.7. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów ultradźwiękami 5.2. Fonoforeza n5.2.1. Wykaz leków najczęściej stosowanych do fonoforezy 5.3. Terapia łączona 5.3.1. Ultradźwięki i prądy małej częstotliwości 5.3.2. Ultradźwięki i modulowane w amplitudzie prądy średniej częstotliwości 5.3.3. Ultradźwięki i TENS 5.3.4. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów terapią łączoną 5.4. Terapia ultradźwiękowa przy użyciu stacjonarnej głowicy ultradźwiękowej StatUS" 5.4.1. Zasady doboru parametrów do zabiegu i techniki zabiegowej 5.4.2. Przykładowe terapie 5.4.3. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów z wykorzystaniem stacjonarnej głowicy ultradźwiękowej 5.5. Terapia ultradźwiękowa w medycynie weterynaryjnej lek. wet. Anna Kaniewska, lek. wet. Aneta Bocheńska 5.5.1. Zasady doboru parametrów do zabiegu 5.5.2. Metodyka zabiegu 5.5.3. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów do zabiegów ultradźwiękami w medycynie weterynaryjnej 5.5.4. Sonoforeza (fonoforeza) 5.5.5. Przygotowanie pacjenta do zabiegu 5.5.6. Przykładowe terapie ROZDZIAŁ VI - POZAUSTROJOWA TERAPIA FALAMI UDERZENIOWYMI 6.1. Metodyka zabiegu 6.2. Terapia przeciwbólowa 6.2.1. Szczegółowa metodyka zabiegu 6.2.2. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów falami uderzeniowymi 6.3. Terapia falami uderzeniowymi punktów spustowych 6.3.1. Metodyka zabiegów 6.3.3. Wskazania do zabiegów falami uderzeniowymi 6.4. Akupunkturowa terapia falami uderzeń i owymi 6.4.1. Metodyka zabiegów 6.5. Zastosowanie fali uderzeniowej SWT w medycynie weterynaryjnej ROZDZIAŁ VII - ŚWIATŁOLECZNICTWO 7.1. Promieniowanie podczerwone (IR) 7.1.1. Zasady obowiązujące podczas naświetlań lampą Sollux 7.1.2. Metodyka naświetlań lampą Sollux wybranych okolic ciała 7.1.3. Wskazania i przeciwwskazania do naświetlań promieniami podczerwonymi 7.2. Laseroterapia 7.2.1. Laser biostymulacyjny niskoenergetyczny 7.2.1.1. Zasady dawkowania promieniowania laserowego n7.2.1.2. Metody i techniki wykonywania laseroterapii 7.2.1.3. Laseroterapia w przewlekłym stanie zapalnym gruczołu krokowego, cewki moczowej i pochwy 7.2.1.4. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów laserem niskoenergetycznym . 7.3. Skaner laserowy Terapus 2 Scan 7.4. Laseroterapia w medycynie weterynaryjnej lek. wet. Anna Kaniewska, lek. wet. Aneta Bocheńska 7.4.1. Zasady dawkowania promieniowania laserowego 7.4.2. Metody wykonywania laseroterapii 7.4.3 Wskazania i przeciwwskazania do laseroterapii w medycynie weterynaryjnej 7.5. Laser biostymulacyjny wysokoenergetyczny BTL 6000 HIL 7.5.1. Zasady doboru parametrów do zabiegu 7.5.2. Przykładowe terapie 7.5.3. Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania zabiegów laserem HIL 7.5.4. Przykładowa procedura zabiegowa 7.6. Terapia łączona Fala uderzeniowa SWT i laser wysokoenergetyczny HIL (BTL SWT + BTL 6000 HIL) 7.7. Biostymulacyjny laser wysokoenergetyczny OPTON 7.7.1. Zasady dawkowania 7.7.2. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów wykonywanych laserem wysokoenergetycznym 7.8. Zasady bhp obowiązujące podczas pracy z laserem 7.9. Ledoterapia i magnetoledoterapia 7.9. l. Ledoterapia 7.9.2. Megnetoledoterapia 7.9.2.1 Dwupanelowy aplikator czerwony R 7.9.2.2.Dwupanelowy aplikator mieszany - czerwony/podczerwony RIR 7.9.2.3. Dwupanelowy aplikator podczerwony IR 7.9.2.4. Jednopanelowy aplikator podczerwony IR 7.9.2.5. Jednopanelowy aplikator mieszany - czerwony/podczerwony RIR 7.9.2.6. Małe aplikatory magnetyczno-świetlne 7.9.3. Metodyka dla aplikatorów magnetyczno-świetlnych 7.9.4. Właściwości promieniowania optycznego - uwagi praktyczne 7.9.5. Ledoterapia punktowa 7.9.5.1. Metodyka zabiegu dla ledoterapii punktowej 7.10. Pileroterapia. System terapii światłem spolaryzowanym, mającym zastosowanie w lampie Bioptron 7.10.1. Biostymulacja 7.10.2. Stosowanie i dawkowanie 7.11. Pileroterapia. System terapii światłem spolaryzowanym, mającym zastosowanie w lampie Biotron w medycynie weterynaryjnej ROZDZIAŁ VIII - MECHANICZNY MASAŻ UCISKOWY 8.1. Mechaniczny masaż uciskowy - działanie terapeutyczne 8.2. Przykładowe terapie 8.3. Wskazania i przeciwwskazania do zabiegów masażu uciskowego ROZDZIAŁ IX - TERAPIA HIPERBARYCZNA Paweł Kowalewski, Marcin Walichnowski 9.1. Podstawy fizyczne 9.2. Terapia tlenem hiperbarycznym 9.3. Aparatura 9.3.1. Komory jednoosobowe 9.3.2. Komory wieloosobowe 9.4. Istota terapii hiperbarycznej 9.5. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania terapii hiperbarycznej 9.6. Bibliografia ROZDZIAŁ X - KRIOTERAPIA DLA POTRZEB FIZJOTERAPII dr hab. n. med. profesor nadzwyczajny Z. Śliwiński / prof. A. Baranów 10.1. Narodziny nowoczesnej kriogeniki 10.2. Początki krioterapii 10.3. Wpływ krioterapii na ustrój człowieka - ośrodek termo regulacji, centralizacja temperatur i centralizacji krążenia 10.4. Pojęcie ciepła, procesy przekazywania ciepła, sposoby pomiaru, Określenie skali, gradient termiczny 10.5. Fizjologiczne następstwa leczniczego stosowania zimna 10.6. Krioterapia w medycynie na podstawie przeglądu literatury 10.7. Krioterapia miejscowa 10.7.1. Metodyka zabiegu 10.8. Krioterapia ogólno ustrój owa 10.8.1. Metodyka zabiegu 10.9. Kriokomora ogólnoustrojowa - jednoosobowa 10.10. Zasady stosowania zabiegów krioterapii miejscowej u dzieci 10.11. Zasady stosowania zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej u dzieci 10.11.1. Metodyka zabiegu 10.12. Wskazania i przeciwwskazania do krioterapii 10.13. Przyszłość krioterapii - zdrowie i dobre samopoczucie 10.13.1. Cellulit 10.13.2. Otyłość 10.13.3. Łuszczyca 10.13.4. Egzema 10.13.5. Zesztywniajace Zapalenie Stawów Kręgosłupa - ZZSK 10.13.6. Seksualność i poprawa nastroju 10.13.7. Reumatoidalne zapalenie stawów - RZS 10.13.8. Stwardnienie rozsiane - SM . 10.14. Kriosauna 10.15. Kriosauna w sporcie wyczynowym 10.16. Piśmiennictwo LITERATURA

Książka

  • Autor: 

    Aleksandra Bauer,Marek Wiecheć

  • ISBN: 

    978-83-923058-3-5

  • Redaktor: 

    Zbigniew Śliwniński

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...