Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Piotr Sławuta,
Waga produktu: 0.200 kg
EAN: 9788377171318
Wysyłka od: 9.00 PLN

Badania nad występowaniem subklinicznej kwasicy oddechowej u psów rasy bokser w przebiegu zespołu brachycefalicznego
Wrocław 2013, wydanie 1, format 165 x 230, objętość 117 str., oprawa miękka
Biorąc pod uwagę specyficzną budowę trzewioczaszki psów brachycefalicznych, która upo¬śledza swobodny przepływ powietrza, należy się spodziewać, że zgodnie z rówaniem HH gro¬madzący się bezwodnik kwasu węglowego spowoduje systemowe zaburzenie RKZ o charak¬terze kwasicy oddechowej.
Z punktu widzenia terapii zespołu brachycefalicznego bardzo istotne, ciekawe i nie-opisywane wcześniej jest zagadnienie wpływu zabiegu operacyjnego, korygującego przeszko¬dę anatomiczna, na zmianę parametrów RKZ. Interwencja chirurgiczna pociąga za sobą, jako naturalną konsekwencję, obrzęk błony ś luzowej operowanej okolicy oraz przejściowa depre¬sję oddechową spowodowaną wpływem leków anestetycznych, w związku z czym zaburzenia RKZ mogą być po zabiegu bardziej nasilone. Istotna zatem jest wiedza jak długo trwają zabu¬rzenia i jakie jest ich nasilenie.
Oprócz pCO2i HCO3 efekt buforujący wywierają też albuminy i fosforany surowicy krwi oraz jony tworzące LA. Dotychczas nie wiadomo, czy w przebiegu kwasicy oddechowej u zwierząt stężenia jonów ulegają zmianie, i czy można wykorzystać to zjawisko w praktycz¬nej diagnostyce zaburzeń RKZ u zwierząt.
Realizowany projekt badawczy miał więc na celu:
1.    Stwierdzenie, czy u klinicznie zdrowych psów brachycefalicznych rasy bokser
występuje bezobjawowa kwasica oddechowa.
2.    Określenie, w jakim czasie po zabiegu chirurgicznym i znieczuleniu parametry
RKZ wracają do normy.
3.     Określenie przydatności badania stężenia jonów we krwi w zaburzeniach RKZ.

Wykaz skrótów 1. Wstęp 2. Cel pracy 3. Materiał i metody 3.1. Doświadczenia wstępne.. 3.2. Doświadczenia właściwe. 4. Wyniki 4.1. Badania porównawcze parametrów równowagi kwasowo-zasadowej 4.2. Badania stężenia elektrolitów w surowicy krwi 4.3. Badania endoskopowe 4.4. Zabieg chirurgiczny 4.5. Wpływ temperatury oznaczenia na wartość badanych parametrów RKZ i pO2 5. Omówienie wyników 5.1. Badania porównawcze parametrów równowagi kwasowo-zasadowej 5.2. Badania stężenia elektrolitów w surowicy krwi 5.3. Badania endoskopowe 5.4. Zabieg chirurgiczny 5.5. Wpływ temperatury w jakiej wykonywane jest oznaczenie na wyniki gazometrii krwi tętniczej 6. Wnioski 7. Tabele 8. Piśmiennictwo

Książka

  • Autor: 

    Piotr Sławuta

  • ISBN: 

    978-83-7717-131-8

Inne produkty z tej serii: