Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Andrzej Rudy,
Waga produktu: 0.200 kg
EAN: 9788377170441
Wysyłka od: 8.00 PLN

Wrocław 2011, wydanie 1, format 165 x 230, objętość 95 str., oprawa miękka
Gąbczasta encefalopatia bydła (BSE) po raz pierwszy została stwierdzona na południu Wielkiej Brytanii w listopadzie 1986 r. Pojawienie się BSE bydła w Zjednoczonym Królestwie spowodowało wiele strat ekonomicznych i doprowadziło do politycznego kryzysu na terenie krajów europejskich [Wells i in. 1987, Polak 2001b]. Wielka Brytania dwukrotnie opóźnia¬ła ogłoszenie informacji dotyczących rzeczywistej przyczyny rozprzestrzeniania się choroby. Pierwsza publikacja o wystąpieniu BSE w Wielkiej Brytanii miała miejsce dopiero w 1987 r., kiedy opublikowano doniesienie, podczas gdy choroba pojawiła się w kwietniu 1985 r. [Wells i in. 1987]. Drugie opóźnienie nastąpiło w grudniu 1987 r. po stwierdzeniu znaczenia mączek mięsno-kostnych (MMK) w transmisji BSE. Zakaz stosowania mączek wprowadzono w lipcu 1988 r. w Wielkiej Brytanii, niemniej jednak przyjęto, że w przypadku populacji bydła angielskiego początki ekspozycji na czynnik BSE przypadają na koniec lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Związane to było ze stosowaniem w przeszłości mniej rygorystycznych procesów technologicznych przy wytwarzaniu MMK pochodzących od przeżuwaczy, zawierających czynniki scrapie pochodzące od owiec, u których występowało scrapie będące w Wielkiej Brytanii chorobą endemiczną. Przyczyną szybkiego rozprzestrzeniania się BSE w Wielkiej Brytanii było zatem wprowadzenie do pasz dla bydła na zasadzie recyklingu - tkanek pochodzących od przeżuwaczy zakażonych BSE. Mieliśmy więc do czynienia z zakażeniem wewnątrzgatunkowym wywołanym przez „kanibalistyczny" sposób żywienia bydła (Report of the BSE Inquiry Parlament 2000).

Wykaz skrótów używanych w pracy 1. Wstęp 1.1. Rys historyczny 1. 2. Czynniki etiologiczne i patogeneza BSE 1.3. BSE jako zoonoza 1.4. Diagnostyka BSE 2. Cel pracy 3. Zagrożenia BSE w Polsce 3.1. Import bydła do Polski 3.2. Import mączek mięsno-kostnych (MMK) do Polski 3.3. Utylizacja ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. 3.4. Zakażenia krzyżowe 3.5. System rejestracji i identyfikacji zwierząt 3.6. Nadzór bierny nad BSE do 2001 roku 3.7. GBR - geograficzne ryzyko wystąpienia BSE 4. Materiał i metody 5. Stan prawny zwalczania BSE 5.1. Kontrola zwalczania BSE wprawie krajowym 5.2. Prawo wspólnotowe dotyczące BSE 6. Zmiany strukturalne 6.1. Utylizacja ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. 6.2. Bezpieczeństwo pasz 6.3. Rejestracja i identyfikacja bydła 6.4. Nadzór aktywny nad BSE 6.5. Geograficzne rozmieszczenie przypadków BSE w Polsce 7. Opis przypadków BSE w poszczególnych województwach 7.1. Województwo dolnośląskie 7.2. Województwo kujawsko- pomorskie 7.3. Województwo lubelskie 7.4. Województwo lubuskie 7.5. Województwo łódzkie 7.6. Województwo małopolskie 7.7. Województwo mazowieckie 7.8. Województwo opolskie 7.9. Województwo podkarpackie 7.10. Województwo podlaskie 7.11. Województwo świętokrzyskie 7.12. Województwo warmińsko-mazurskie. 7.13. Województwo wielkopolskie 7.14. Województwo zachodniopomorskie Analiza przypadków BSE w Polsce 8.1. Wyniki ogólne 8.2. Przemieszczanie bydła 8.3. Żywienie bydła 8.4. Wiek bydła zakażonego 8.5. Wielkość stad 9. Koszty zwalczania BSE 10. Podsumowanie 10.1. Wiek zwierząt 10.2. Żywienie zwierząt 10.3. System nadzoru i jego koszty 10.4. Wymogi weterynaryjne 10.5. Przemiany strukturalne 10.6. Ocena ryzyka 11. Wnioski 12. Piśmiennictwo Wykaz publikacji wykorzystanych w monografii

Książka

  • Autor: 

    Andrzej Rudy

  • ISBN: 

    978-83-7717-044-1

Inne produkty z tej serii: