Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Ściesiński Kazimierz,
Waga produktu: 0.740 kg
EAN: 8372443645
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: SGGW

Warszawa 2004, wydanie 2, format 170 x 240, objętość 331 str., oprawa twarda

Książka ta poświęcona jest zagadnieniom hodowli psa, a szczególnie jego rozrodowi, zagadnieniom genetyki umaszczeń i wad rozwojowych, zdrowiu, choro­bom zakaźnym i pasożytniczym, zachowaniu oraz specjalnej pielęgnacji włosa u wielu ras. Jest przeznaczona dla tych Czytelników, którzy ulegli szczególnemu urokowi psa i cenią sobie jego przyjaźń z człowiekiem.

Psy towarzyszą człowiekowi w pracy, przy zabawie i odpoczynku. W naszym kraju zdecydowaną przewagę psiej społeczności stanowią mieszańce, zwane kundlami lub wielorasowcami (bastardami). Pomimo że są one wynikiem przypadkowego krzy­żowania, zachowują często najcenniejsze cechy swojego gatunku: wierność i przy­wiązanie do człowieka.

Pogardliwa nazwa „kundel" nie znaczy, że ten „ wielorasowiec" ma być chudy, zabiedzony, brudny i chory czy też ma być pielęgnowany inaczej niż pies rasowy.

Dlaczego człowiek wybiera psa rasowego? Nie zawsze decyduje o tym sno­bizm. Po psie rasowym wiadomo, jakiego można spodziewać się wyglądu, wielkości i psychiki. Natomiast „wielorasowiec" bywa konglomeratem najróżniejszych cech, często ze sobą sprzecznych. Wielkość może odziedziczyć po owczarku niemieckim, a charakter po ratlerku czy pekińczyku.

Psy rasowe są w Polsce znacznie mniej liczne niż „wielorasowce". Ich księgi „rodowodowe" prowadzi Związek Kynologiczny w Polsce i Polski Klub Psa Raso­wego. Dzięki racjonalnej hodowli dziedziczą cechy fizyczne i psychiczne, określane wzorcem dla każdej rasy. Hodowane są więc psy wielu ras użytkowych i wykorzy­stywane w wielu dziedzinach jako: psy wartownicze, przewodnicy ociemniałych, psy ratownicze, obrończe i myśliwskie. Ważną rolę wychowawczą w kształtowaniu charakteru dzieci pełnią psy towarzyszące, a osobom starszym i samotnym ich obecność daje poczucie bezpieczeństwa i radości.

W Polsce istnieją dwa stowarzyszenia patronujące miłośnikom psa. Jako pier­wsze należy wymienić Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, które po II wojnie światowej rozpoczęło działalność już 15 października 1945 roku. Zarząd Główny mieści się w Warszawie. Realizacja jego zadań statutowych odbywa się w kilkudzie­sięciu oddziałach, którym z kolei podlegają wiejskie koła TOŻ.

Głównym zadaniem towarzystwa jest roztaczanie opieki nad bezpańskimi psa­mi, utrzymywanie dla nich schronisk, a także interwencje w wypadkach znęcania się nad nimi. Towarzystwo pełni w społeczeństwie rolę wysoce humanitarną.

Najważniejszymi stowarzyszeniami, zajmującymi się hodowlą psa rasowego w Polsce, są Związek Kynologiczny, którego Zarząd Główny ma swój ą siedzibę w Warszawie oraz Polski Klub Psa Rasowego. Zadaniem tych organizacji jest popularyzowanie w społeczeństwie hodowli psa rasowego.

Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów: zootechnicznych, wetery­naryjnych, rolnych i leśnych akademii rolniczych oraz dla polskich hodowców psów. 

1. Wstęp 2. Pies w historii cywilizacji człowieka 3. Zastosowanie psa w terapii człowieka 4. System organizacji hodowli psów w Polsce i na świecie 5. Pochodzenie psa 6. Kynologiczne nazewnictwo morfologiczno-anatomiczne 7. Uzębienie psa 8. Wybór psa 9. Zalecenia, jakie powinien znać właściciel każdego psa, aby nie wchodzić w konflikt ze społeczeństwem 10.Budy i legowiska oraz niektóre problemy związane z dobrostanem 11.Tradycyjne żywienie psa 12. Profilaktyczne stosowanie związków mineralnych i witamin w żywieniu psa 13. Składniki mineralne 14. Witaminy 15. Stosowanie diet pełnoporcjowych w żywieniu psa 16. Żywienie suki w czasie ciąży i laktacji 17. Formy zachowań psa związane z żywieniem 18. Pielęgnacja 19. Pielęgnacja skóry 20. Pielęgnacja oczu 21. Pielęgnacja uszu 22. Pielęgnacja zębów i pazurów 23. Pielęgnacja gruczołów okołoodbytowych 24. Pielęgnacja worka napletkowego 25. Pielęgnacja specjalna 26. Pielęgnacja włosów 27. Pielęgnacja szaty cocker spaniela angielskiego 28. Pielęgnacja szaty cocker spaniela amerykańskiego 29. Pielęgnacja szaty foksteriera szorstkowłosego 30. Pielęgnacja szaty foksteriera gładkowłosego 31. Pielęgnacja szaty szkockiego teriera 32. Pielęgnacja szaty bedlingtona terier 33. Pielęgnacja szaty kerry blue teriera 34. Pielęgnacja włosa pszenicznego teriera 35. Pielęgnacja szaty pudla 36. Pielęgnacja sierści czarnego rosyjskiego teriera (czernysza) 37. Pielęgnacja włosa u sznaucerów miniaturowych 38. Pielęgnacja sierś ci nowofundlanda 39. Sztuka przygotowania psa do prezentacji na wystawie 40. Metody doboru hodowlanego 41. Wybrane wiadomości z genetyki psów 42. Umaszczenia psów 43. Dziedziczenie umaszczeń spanieli 44. Charakterystyka genetyczna umaszczeń ras w których występuje gen merle (M) 45. Inne rzadkie umaszczenia u psów 46. Kody genetyczne poszczególnych ras psów 47. Wady rozwojowe dziedziczne 48. Zastosowanie cytogenetyki w hodowli psów 49. Korzyści płynące ze znajomości przez hodowcę podstawowych praw genetyki 50. Fizjologia rozrodu 51. Cechy charakterystyczne układu rozrodczego psa 52. Cechy charakterystyczne układu rozrodczego suki 53. Unasiennianie 54. Poród i postępowanie z suką rodzącą 55. Prawidłowe prowadzenie suki szczennej i karmiącej 56. Niektóre zagadnienia dotyczące wychowu i pielęgnacji szczeniąt 57. Zachowanie socjalne szczeniąt 58. Pies zdrowy i chory 59. Program profilaktyczny 60. Najczęściej spotykane choroby zakaźne 61. Nosówka 62. Zakaźne zapalenie wątroby u psów 63. Leptospiroza 64. Wścieklizna 65. Coronawiroza 66. Parwowiroza 67. Toksoplazmoza 68. Choroba wywołana przez paciorkowca 69. Bruceloza 70. Choroba Aujeszkyego 71. Zakaźne zapalenie tchawicy i oskrzeli – kaszel kennelowy 72. Choroby pasożytnicze psów 73. Pasożyty zewnętrzne 74. Choroby odkleszczowe 75. Środki stosowane do zwalczania pasożytów zewnętrznych 76. Pasożyty wewnętrzne 77. “Mowa psów”. Jak rozumieć zachowanie własnego psa 78. Wzorce zachowań psa 79. Testy charakteru 80. Właściwości charakteru psów a rodzaje użytkowości 81. Wiek psa i rekordy gatunku 82. Polskie nazewnictwo ras psów według układu federacyjnego (FCI) 83. Literatura

Książka

  • Autor: 

    Ściesiński Kazimierz

  • ISBN: 

    83-7244-364-5

Inne produkty z tej serii: