Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Gniazdowski Andrzej,
Waga produktu: 0.600 kg
EAN: 9788392467090
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: HAF

Leszno 2010, wyd. 1, format 170 x 240, objętość 262 str., oprawa miękka
Drogi Czytelniku, pragnę wyjaśnić jaki miałem cel pisząc tego typu poradnik. Często spotykając się z młodymi kolegami lekarzami, jak również z hodowcami koni doszedłem do wniosku, że brak jest w naszym piśmiennictwie poradnika, który mówiłby o naj prostszych objawach i schorzeniach najczęściej występujących w hipiatrii.
Pragnę zaznaczyć, iż nie jest to podręcznik, ani skrypt dla studentów, bo jest w nim za mało szczegółów, jak i wiele schorzeń zostało potraktowanych tylko wzmiankowo. Aby terenowiec zabrał się do pisania, musi mieć bardzo silny bodziec, a później być stale poganiany i mobilizowany.
Oddając ten poradnik w ręce hodowców oraz kolegów lekarzy pragnę wyjaśnić, że w żadnym miejscu nie podałem sposob& oacute;w leczenia. Aby to ustalić, trzeba zawsze widzieć pacjenta. Żaden z opisów objawów choroby nigdy w praktyce nie pokrywa się w pełni z objawami występującymi u zwierzęcia i dlatego nie można z góry przewidzieć postępowania leczniczego. Dlatego też uważam, że współpraca światłego hodowcy z lekarzem praktykiem jest zawsze konieczna dla dobra pacjentów.
 

WSTĘP WARUNKI ZOOTECHNICZNE l. Stajnia 2. Otoczenie stajni 3. Pastwiska 4. Karmienie w stajni 5. Ściółka 6. Ruch koni ROZRÓD A. Klacz l. Plan badania klaczy przeznaczonej do rozrodu 2. Uwarunkowania anatomiczne i budowa narządów rozrodczych klaczy 3. Nieprawidłowa budowa sromu 4. Stany zapalne 5. Badanie macicy 6. Zaburzenia spowodowane nieprawidłową czynnością jajników 7. Inseminacja 8. Farmakologiczne sterowanie rozrodem B. Ogier 1. Plan badania ogiera 2. Anatomia narzą dów płciowych ogiera 3. Wnętrostwo 5. Prącie i napletek 5. Pobieranie nasienia, rodzaje pochwy i sposoby pobierania 6. Przygotowanie klaczy do pobierania nasienia lub fantomy 7. Ocena nasienia 8. Wady plemników 9. Schorzenia i urazy powstałe przy kryciu C. Opieka nad rozrodem 1. ruja - występowanie i objawy, próba z ogierem 2. Badanie na owulacje 3. Krycie klaczy 4. Zapłodnienie 5. Rozwój zarodka 6. Badanie w kierunku ciąży: kiedy, ile i dlaczego 7. Wczesne resorpcje zarodków 8. Ciąże bliźniacze 9. Przyczyny ronień 10. Ciąża opieka nad klaczą ciężarną, przygotowanie do porodu PORÓD I ŹREBIĘ A. Poród 1. Poród prawidłowy 2. Komplikacje w trakcie porodu 3. Błony płodowe 4. Wypadnięcie macicy B. Opieka nad klaczą i źrebięciem po porodzie 1. Boks porodowy, stanowiska 2. Żywienie klaczy przed i po porodzie 3. Zabezpieczenie źrebięcia 4. Źrebię po urodzeniu - czym należy się przejmować C. Schorzenia źrebiąt 1. Zatrzymanie smółki - zapobieganie, leczenie zachowawcze i operacyjne 2. Żółtaczka hemolityczna - konflikt serologiczny 3. Kulawki - wczesna i późna 4. Źrebię słabe po urodzeniu - przyczyny i postępowanie 5. Zapalenie pępowiny - przyczyny, leczenie 6. Posocznica 7. Niezarośnięty moczownik 8. Przepukliny - mosznowa i pępkowa 9. Przykurcz ścięgien zginaczy 10. Biegunki 11. Zapiaszczenia, lizawość 12. Odrobaczanie źrebiąt 13. Źrebię zjada kał matki - czy może? 14. Szczepienia - kiedy i przeciw jakim chorobom D. Odsadzanie źrebięcia 1. Sposób i opieka nad odsadkiem 2. Klacz po odsadzeniu źrebięcia - żywienie, pojenie, ruch, kontrola wymienia UKŁAD POKARMOWY 1. Anatomia przewodu pokarmowego i dostęp przy badaniu A. Schorzenia przewodu pokarmowego u źrebiąt 1. Morzyska i ich przyczyny 2. Morzyska spastyczne 3. Wpochwienie (wgłobienie) jelit 4. Uwięzgnięta przepuklina pępkowa lub pachwinowa 5. Biegunki 6. Morzyska spowodowane zatkaniami i niedrożnościami przewodu pokarmowego 7. Rozszczep podniebienia miękkiego 8. Morzyska spowodowane utrudnieniem w oddawaniu moczu lub pęknięciem pęcherza moczowego B. Schorzenia przewodu pokarmowego u koni dorosłych 1. Przyczyny morzysk oraz ich rodzaje i objawy 2. Plan badania przy objawach morzyskowych 3. Morzyska o przebiegu ostrym 4. Morzyska o przebiegu przewlekłym 5. Biegunki 6. Parazytozy 7. Zatkanie przełyku 8. Rozpoznanie wieku na podstawie uzębienia 9. Pielęgnacja uzębienia i zaburzenia spowodowane nieprawidłowościami w obrębie jamy gębowej UKŁAD ODDECHOWY 1. Anatomia układu oddechowego A. Schorzenia układu oddechowego u źrebiąt 1. Zachłysty w trakcie porodu i w pierwszych dniach życia 2. Bezdech po porodzie 3. Zapalenie górnych dróg oddechowych 4. Zapalenie płuc B. Schorzenia ukł adu oddechowego u koni dorosłych 1. Zapalenie górnych dróg oddechowych 2. Zapalenie płuc 3. Rozedma płuc 4. COPD Przewlekła choroba obturacyjna płuc 5. Dychawica świszcząca 6. Zapalenie zatok 7. Zwyrodnienie i martwica małżowin nosowych 8. Po wysiłkowe krwawienie z płuc 9. Robaczyce płuc u koni 10. Niedrożność przewodu nosowołzowego SCHORZENIA NARZÄ„DU RUCHU 1. Układ mięśniowo-szkieletowy kończyn konia 2. Badanie kulawego konia 3. Pielęgnacja kopyta 4. Zapalenie tworzywa kopytowego 5. Gnicie strzałek 6. Rzekomy rak strzałki kopytowej i tworzywa kopytowego 7. Zwyrodnienie trzeszczki kopytowej 8. Jałowe zapalenie ścięgien tzw. nadwyrężenie lub naderwanie ścięgien 9. Zerwanie zupełne ścięgien 10. Przykurcz ścięgien 11. Zapalenie pochewek ścięgnowych 12. Zapalenie okostnej - buk szyny 13. Nabicie napiąstka - zapalenie kaletki maziowej na stawie garstkowym 14. Kulawizna łopatkowa n15. Szpat 16. Wypadanie rzepki 17. Zbicie - odłamanie guza biodrowego 18. Urazy okolicy barku - kulawizna barkowa 19. Modzel łokciowy 20. Pipak 21. Niezborność ruchowa spowodowana uszkodzeniem 1. i 2. kręgu szyjnego 22. Nakostniaki 23. Złamanie kości 24. OCD - Osteochondrosis 25. Rozpadliny i szczeliny puszki kopytowej 26. Wrodzone wady kończyn SCHORZENIA PRZEMIANY MATERII I ZATRUCIA 1. Ochwat 2. Mięśniochwat porażenny koni Moglobinuria paralitica equorum 3. Zatrucie jadem kiełbasianym - botulismus 4. Zatrucia kokcydiostatykami 5. Zatrucia ołowiem CHOROBY SKÓRY 1. Rany skóry 2. Choroby alergiczne skóry 3. Choroby rozrostowe skóry 4. Choroby zakaźne skóry 5. Pasożyty skóry 6. Gruda 7. Odgniecenia, odparzenia uprzężą lub siodłem 8. Przetoka kłębu 9. Pielęgnacja skóry CHOROBY UKLADU NERWOWEGO 1. Wirusowe zapalenie mózgu 2. Wścieklizna 3. Choroba bornaska r 4. Urazy powodujące zaburzenia ogólne CHOROBY OCZU 1. Jak rozpoznać ślepotę u konia 2. Urazy powieki i gałki ocznej CHOROBY UKŁADU MOCZOWEGO 1. Kamica nerkowa 2. Pęknięcie pęcherza moczowego 3. Zapalenie pęcherza moczowego 4. Uszkodzenia cewki SCHORZENIA ZAKAŹNE 1. Grypa koni - influenza 2. Ronienie zakaźne klaczy 3. Zakaźne zapalenie macicy 4. Rodokokoza źrebiąt 5. Wirusowe zapalenie tętnic 6. Zołzy 7. Otręt 8. Tężec SCHORZENIA I NAWYKI OBNIŻAJÄ„CE WARTOŚÄ† UŻYTKOWÄ„ KONI 1. Łykawość 2. Tkactwo 3. Dychawica świszcząca 4. Wady zgryzu 5. Ślepota miesięczna NAJCZĘSTSZE ZABIEGI OPERACYJNE l. Kastracja 2. Przepuklina mosznowa 3. Usunięcie jajnika 4. Cesarskie cięcie 5. Wypadnięcie prącia i zabieg amputacji prącia KALENDARZ PROFILAKTYCZNYCH ZABIEGÓW WETERYNARYJNYCH l. Szczepienia przeciwko grypie i tężcowi 2. Szczepienia przeciwko ronieniu zakaźnemu 3. Odrobaczanie CHOROBY KONI ZWALCZANE Z URZĘDU SPOSOBY PODAWANIA LEKÓW U KONI TRANSPORT HIERARCHIA W STADZIE

Książka

  • Autor: 

    Gniazdowski Andrzej

  • ISBN: 

    978-83-924670-9-0

Inne produkty z tej serii: