Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Ściesiński Kazimierz
Waga produktu: 0.280 kg
EAN: 9788375830927
Wysyłka od: 9.00 PLN
Wydawca: SGGW

Warszawa 2009, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 152 str., oprawa miękka

Polska posiada zaledwie 5 rodzimych ras psów. Dwie z nich to psy pasterskie - polski owczarek nizinny i owczarek podhalański, dwie to psy gończe - ogar polski i gończy polski, a ostatnia to chart polski. Większość wymienionych ras to małe populacje zagrożone wyginięciem.

Polska jest aktualnie stroną konwencji o różnorodności biologicznej, co obligu­je nasz kraj do ochrony rodzimych zasobów genetycznych. Dlatego też pragniemy przedstawić charakterystykę tych cennych ras, co może wpłynąć na poszerzenie na ten temat wiedzy, a także spowodować większe zainteresowanie ich hodowlą oraz kontynuowanie badań naukowych.

Obecna, krytyczna sytuacja oryginalnych zwierząt ras polskich została spowo­dowana brakiem zainteresowania polskich hodowców. Większość z tych ras ma już tylko znaczenie historyczne. Tak się stało z polskim bydłem czerwonym, konikiem polskim, owcą wrzosówką i wielu innymi rasami zwierząt gospodarskich. Podobny los mógł spotkać polskie rasy psów: polskiego owczarka nizinnego (pona), owczar­ka podhalańskiego, ogara polskiego i gończego polskiego oraz charta polskiego.

Dzięki pracom wykonywanym pod kierunkiem profesora Kazimierza Ściesińskiego na Wydziale Zootechnicznym (obecnie Nauk o Zwierzętach) SGGW w Warszawie w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku wyodrębniono z populacji ogara polskiego endemiczną polską rasę gończego polskiego, jeszcze przed II wojną światową mylnie utożsamianą z ogarem polskim. Rasa ta od 6 listopada 2006 roku została wpisana do rejestru ras uznawanych przez FCI.

Także prace studentów wykonywane pod kierunkiem Kazimierza Ściesińskiego przyczyniły się do zebrania często unikalnych materiałów o polskich rasach psów, a przez to do zachowania możliwie ich pełnej dokumentacji.

Zasadniczym celem tej książki, o oryginalnych polskich rasach psów, jest udo­stępnienie zebranych materiałów i wykonanych badań studyjnych w szczególności społeczności akademickiej - studentom i nauczycielom akademickim w naszym kraju. A także, aby znane polskie porzekadło: „Cudze chwalicie swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie", nie było wciąż aktualne.

Na Wydziale Zootechnicznym (Nauk o Zwierzętach) SGGW w Warszawie od lat osiemdziesiątych były przeprowadzane pomiary biometryczne pięciu ras psów polskich. Obecnie kontynuowane są badania nad zachowaniem tych ras, rozrodem oraz genetyką populacji.

Oryginalne rasy psów polskich stanowią nasz wkład w narodową kulturę polską, a tym samym w światową - o ochronie zasobów genetycznych. 

Wykaz skrótów Przedmowa I. Polski owczarek nizinny A. Historia pochodzenia rasy 1. Przegląd piśmiennictwa 2. Pochodzenie współczesnej populacji rasy B. Wzorzec rasy 1. Wzorzec rasy z 1973 roku opracowany przez Marię Dubrowinową 2. Aktualny wzorzec z 2005 roku C. Dyskusja nad zagadnieniami występującymi w hodowli polskich owczarków nizinnych D. Zestawienie niektórych wybitnych polskich owczarków nizinnych E. Pomiary biometryczne współczesnej populacji polskich owczarków nizinnych F. Drzewo genealogiczne polskich owczarków nizinnych . G. Perspektywy rozwoju rasy Literatura II. Owczarek podhalański A. Historia pochodzenia rasy B. Użytkowość rasy C. Historia hodowli rasy 1. Przeglądy i wystawy 2. Kluby owczarków podhalańskich poza granicami Polski 3. Zasłużeni Polacy w hodowli owczarka podhalańskiego D. Wzorzec rasy 1. Wzorzec rasy z 1938 roku 2. Aktualny wzorzec FCI E. Pomiary biometryczne współczesnej populacji owczarków podhalańskich F. Perspektywy rozwoju rasy Literatura III. Ogar polski i gończy polski A. Historia pochodzenia ogara i gończego polskiego B. Użytkowość polskich ras gończych C. Ogar polski 1. Historia najnowsza rasy 2. Wzorzec rasy 3. Perspektywy rozwoju rasy D. Gończy polski 1. Historia najnowsza rasy 2. Wzorzec rasy 3. Perspektywy rozwoju rasy Literatura IV. Chart polski A. Historia pochodzenia rasy 1. Historia pochodzenia chartów 2. Historia charta polskiego – do 1939 roku 3. Odnowienie rasy – lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte XX wieku 4. Pochodzenie współczesnej populacji rasy 5. Podsumowanie B. Wzorzec rasy 1. Wzorzec historyczny rasy 2. Wzorzec rasy z 1983 roku 3. Aktualny wzorzec FCI C. Pomiary biometryczne współczesnej populacji chartów polskich D. Perspektywy rozwoju rasy Literatura V. Zakończenie

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7583-092-7

  • Redaktor: 

    Ściesiński Kazimierz

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...