Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: B. Nowicki, E. Pawlina, A. Dubiel,
Waga produktu: 1.000 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2007, wydanie 1, format 195 x 250,objętość 222 str., oprawa twarda
Pierwsze wydanie niniejszej książki (PWRiL, Warszawa 1995) zawierało wiadomości o metodach chowu i hodowli gołębi oraz opisy i barwne fotografie 96 ras hodowanych w Polsce. Barwne fotografie gołębi były nowością i stały się wielką pomocą w dokładnym poznaniu i identyfikowaniu cech rasowych gołębi. Książka spotkała się z dużym zainteresowaniem hodowców polskich i zagranicznych, a także miłośników ptaków. Nakład został wyczerpany. W tym czasie autorzy zgromadzili wiele nowych informacji i zdjęć; nowe wydanie jest więc uzupełnione, poprawione i uaktualnione.
Na corocznych regionalnych wystawach gołębi, szczególnie na Ogólnopolskiej Wystawie Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego we Wrocławiu w roku 2000, hodowcy prezentowali gołębie wielu ras, które nie zostały opisane w poprzednim wydaniu. Toteż obecne wydanie zostało uzupełnione opisami i fotografiami wielu nowych ras wystawianych w Polsce i poszerzone o ważne informacje z zakresu utrzymania gołębi i metod hodowli. Opisano też niektóre rasy gołębi prezentowane na Europejskiej Wystawie Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego, Ptaków Egzotycznych i Królików w Wels (Austria). Łącznie opisano 177 ras. Autorzy wykorzystali także uwagi nadesłane przez hodowców.
Niniejsza książka jest adresowana zarówno do hodowców o długim stażu, jak i do tych, którzy chcą rozpocząć hodowlę gołębi. Debiutanci znajdą w niej odpowiedzi na pytania: jak postępować w pracy hodowlanej, żeby osiągać dobre wyniki i jak uchronić się przed niepowodzeniami. Zrezygnowano ze szczegółowego opisywania zagadnień, które można znaleźć w specjalistycznych podręcznikach (np. przemiana materii, właściwości poszczególnych witamin i zwią zków mineralnych). W handlu znajdują się preparaty witaminowe i mieszanki mineralne opracowane przez wybitnych znawców żywienia ptaków, wystarczy więc zastosować się do załączonych instrukcji. Ideą autorów było wskazanie, jak skutecznie prowadzić chów i hodowlę gołębi, a nie naukowe zgłębianie przyczyn takiego postępowania. Zajęłoby ono sporo stron książki, a niewielu czytelników by z tego skorzystało. Jak bowiem wykazały badania Bonczara i Augustyńskiego (1994) oraz Pawliny i Walczaka (2000) większość hodowców gołębi (odpowiednio: 72 i 81%) to ludzie o zawodowym i średnim wykształceniu. Ich interesuje przede wszystkim praktyczna strona chowu i hodowli, a mniej dociekania naukowe. Zainteresowani naukowymi problemami hodowli, znajdąje w publikowanych oryginalnych pracach naukowych lub podręcznikach akademickich. Ponieważ jednak nie można prowadzić hodowli bez pewnych elementarnych wiadomości z zakresu genetyki, te trudne zagadnienia starano się opracować w tej książce jak najprzystępniej.
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych zrzesza około 42 500 hodowców, a Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego 2500 hodowców. Ponadto duża jest liczba hodowców niezrzeszonych. Są oni „zniewoleni" przez swoich podopiecznych i mamy nadzieję, że chętnie nabędą tę nową pozycję literatury. Będziemy wszystkim wdzięczni za uwagi dotyczące tego wydania książki.

Przedmowa Pochodzenie i udomowienie gołębi Rozwój hodowli gołębi Zarys anatomii i fizjologii gołębia Układ kostny Układ mięśniowy Układ nerwowy Narządy zmysłów Układ trawienny Narządy moczowe Układ oddechowy Układ krwionośny i chłonny Gruczoły wydzielania wewnętrznego Układ powłokowy Układ rozrodczy i powstawanie komórek roz­rodczych Podstawy genetyki Komórka - materialne podłoże dziedziczności Zmienność i dziedziczenie cech Naukowa interpretacja dziedziczenia cech Dziedziczenie cech jakościowych u gołębi po­cztowych Odchylenia od prawidłowości dziedziczenia cech jakościowych Dziedziczenie płci i cech z nią sprzężonych Mutacje Dziedziczna potworkowatość Genetyka populacji i cech ilościowych Odziedziczalność cech ilościowych Podstawy hodowli Selekcja Dobór par do rozpłodu Metody kojarzenia Metody krzyżowania Zapoczątkowanie hodowli gołębi Zachowanie się gołębi Odruchy warunkowe i bezwarunkowe Hierarchia w stadzie gołębi Parowanie się gołębi Budowanie gniazda Wysiadywanie jaj Wykluwanie się piskląt Karmienie młodych Pobieranie pokarmu z karmidełka Oddawanie pomiotu Powracanie do gołębnika n Trenowanie gołębi lotnych Rozród gołębi Wzrost i rozwój gołębi Żywienie gołębi Przygotowanie mieszanek paszowych Zapotrzebowanie gołębi na paszę Zadawanie karmy gołębiom Pojenie gołębi Gołębnik Typy gołębników Oświetlenie gołębnika Wyposażenie gołębnika Obowiązki hodowcy Oswajanie gołębi Wystawa gołębi Przygotowanie gołębi do wystawy Organizacja wystawy Rysopis gołębia Użytkowanie mięsne gołębi Zwierzęta drapieżne zagrażające gołębiom Choroby gołębi Choroby niezakaźne Choroby zakaźne i inwazyjne Choroby bakteryjne Choroby wirusowe Choroby grzybicze Choroby pasożytnicze Rasy gołębi Definicja rasy Klasyfikacja ras Charakterystyka niektórych ras gołębi hodo­wanych w Polsce Literatura Skorowidz ras gołębi

Książka

  • Autor: 

    B. Nowicki, E. Pawlina, A. Dubiel

  • ISBN: 

    978-83-09-99000-0

Inne produkty z tej serii: