Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Świerczewska Ewa,Niemiec Jan,Stępińska Małgorzata,
Waga produktu: 0.380 kg
EAN: 8387660639
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: SGGW

Warszawa 1999, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 206 str., oprawa miękka

Nowe wydanie książki „Chów kur" zawiera podstawowe, aktualne informacje z zakresu użytkowania nieśnego i produkcji brojlerów kurzych. W opracowaniu omówiono również specyfikę chowu drobnotowarowego ze szczególnym uwzględnieniem wpły­wu czynników środowiskowych na nieśność.

Książka jest przeznaczona w zasadzie dla hodowców i produ­centów drobiu. Może służyć również jako podręcznik poszerzający wiadomości z tego przedmiotu studentów wydziałów: zootechnicz­nych, weterynaryjnych, rolniczych i ekonomiczno-rolniczych aka­demii rolniczych. Należy jednak zaznaczyć, że hodowla i chów drobiu jest dyscypliną, w której technologia produkcji i inne dzie­dziny związane z utrzymaniem drobiu podlegają stał ym zmianom. Wobec czego, być może pewne zagadnienia, z którymi chciałby się zaznajomić Czytelnik, będą wymagały uzupełnień. Przekazując tę książkę Autorzy mają nadzieję, że hodowla i chów drobiu nadal będzie dyscypliną wiodącą w produkcji zwierzęcej. 

Przedmowa Znaczenie gospodarcze chowu kur Charakterystyka rodów kur użytkowanych w kraju pod względem cech fizjologicznych, produkcyjnych i wymagań środowiskowych Wprowadzenie Rody i linie kur użytkowane w kierunku nieśnym (stada zarodowe i reprodukcyjne) Kury typu lekkiego Kury typu ogólnoużytkowego Kury typu mięsnego Mieszance międzyrodowe i międzyliniowe Koj arzenia w celu uzyskania piskląt płcioznacznych Specyfika systemów chowu Systemy utrzymania Wybiegowy Bezwybiegowy Systemy chowu Pomieszczenia dla kur Warunki środowiskowe w pomieszczeniach System wentylacyjny Temperatura Wilgotność Oświetlenie nWyposażenie kurników Sprzęt do karmienia Sprzęt do pojenia Gniazda Urządzenia wentylacyjne Sposoby oświetlenia Urządzenia grzewcze Klatki Zasady i technika chowu kurcząt i kur System półintensywny System intensywnym Przygotowanie pomieszczeń Żywienie Podstawowe pasze stosowane w żywieniu Pasze węglowodanowe Źródła białka pochodzenia roślinnego Źródła białka pochodzenia zwierzęcego Tłuszcze paszowe Dodatki witaminowo-mineralne Koncentraty białkowe Dodatki paszowe Warunki reklamacji pasz Żywienie kurcząt i kur typu nieśnego w stadach reprodukcyjnych i towarowych Żywienie kurcząt Żywienie niosek Żywienie kurcząt i kur typu mięsnego w stadach reprodukcyjnych Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe Zapotrzebowanie na wodę Żywienie kur typu mięsnego od 20 tygodnia Wpływ żywienia karmą ubogą w witaminy i składniki mineralne na rozwoj embrionalny kurcząt Żywienie kurcząt brojlerów r Dobór mieszanek Wartość energetyczna paszy Witaminy Składniki mineralne (makro- i mikroelementy) Antybiotyki paszowe (stymulatory lub promotoiy wzrostu) Kokcydiostatyki Ograniczanie światła w chowie brojlerów a zużycie paszy Użytkowanie nieśne Okres wychowu Przygotowanie stada do nieśności Genetyczne uwarunkowanie produkcj i jaj Szybkość dojrzewania płciowego Intensywność nieśności Wytrwałość nieśności Długość okresu użytkowania nieśnego i wskaźniki produkcji w stadach towarowych i reprodukcyjnych Nieśność kur w pierwszym roku produkcji w stadach towarowych Nieśność kur w stadach reprodukcyjnych Wpływ światła na produkcję jaj Programy światła w budynkach bezokiennych Programy światła w budynkach z oknami Użytkowanie stad towarowych niosek w drugim roku produkcji Metody zootechniczne Metody chemiczne Budowa i jakość jaja spożywczego i wylęgowego Budowa jaja Bariery obronne jaja nJaja nietypowe Wymagania stawiane jajom wylęgowym Wymagania jakościowe w stosunku cło jaj spożywczych Wartość odżywcza jaja Ekonomika produkcj i jaj spożywczych Karty kontroli użytkowości drobiu Użytkowanie mięsne Organizacja produkcji Szybkie tempo wzrostu Zużycie paszy Buc iowa ciała Szybkość opierzania Biała barwa upierzenia i biała lub żółta skóra Wydajność rzeźna Wady dyskwalifikujące kurczęta Odgnioty (pęcherze) piersiowe Schorzenia nóg Złamanie kończyn Stłuczenie mięśni (sińce) Braki w upierzeniu Syndrom Nagłej Śmierci (SDS) Oddzielny chów brojlerów różnej płci Przygotowanie kurcząt do uboju i ich klasyfikacja Struktura kosztów w produkcj i brojlerów Kalkulacja opłacalności Profilaktyka weterynaryjna w chowie kurcząt i niosek Ważniejsze choroby występujące u niosek i brojlerów Pomór rzekomy Choroba Gumboro (zakaźne zapalenie torby Fabrycjusza, IBA) Choroba Mareka nZakaźne zapalenie krtani i tchawicy Zakaźne zapalenie oskrzeli Zakaźne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego Ospa kur Anemia zakaźna kurcząt Syndrom spadku nieśności (EDS, 76) Zespół złego wchłaniana Mykoplazmoza Kolibakterioza kur Pastereloza Mykotoksykozy Choroby pasożytnicze Kokcydioza Programy profilaktyczne szczepień Metody podawania szczepionek Zestawienie środków najczęściej używanych do dezynfekcji Zabiegi pielęgnacyjne Przyzagrodowy chów kur Kiedy najlepiej kupować pisklęta? Wymiana stada Postępowanie z kurami w okresie upałów Pomieszczenia Odchów kurcząt Żywienie Pasze pochodzenia roślinnego Pasze pochodzenia zwierzęcego

Książka

  • Autor: 

    Świerczewska Ewa,Niemiec Jan,Stępińska Małgorzata

  • ISBN: 

    83-87660-63-9

Inne produkty z tej serii: