Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Mikulska Marzena, Mikulski Dariusz,
Waga produktu: 0.300 kg
Wysyłka od: 7.00 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 1998, wydanie 1, format 140 x 200, objętość 120 str., oprawa miękka
Chów kur w drobnych stadkach, czyli tzw. chów przyzagrodowy, ma bardzo długą tradycję i prowadzony jest nadal w indywidualnych gospodarstwach wiej­skich i na działkach przydomowych. W chowie drobnostadkowym znajduje się obecnie około 26 min kur, co stanowi około 65% pogłowia kur niosek jaj spo­żywczych. 1,2-1,3 min małych stadek po około 15-20 niosek produkuje około 2,6 mld jaj z przeznaczeniem głównie na samozaopatrzenie. Produkcja w gos­podarstwach wiejskich jest wybitnie sezonowa ze szczytem nieśności w okresie wiosenno-letnim, wpływa więc bezpośrednio na wahania podaży jaj na rynek i związane z tym zróżnicowanie cen. Pomimo że przydomowy chów drobiu ukierunkowany jest głównie na samozaopatrzenie, uzyskiwane w gospodarstwie nadwyżki ponad potrzeby własne, mogą być źródłem dodatkowego dochodu (np. sprzedawane do wiejskich restauracji lub zagospodarowane w ramach rozwija­jącej się agroturystyki.
Popularność chowu drobnostadkowego kur wynika z faktu, że produkty spo­żywcze, tj. jaja (nieocenione pod względem wartości odżywczej) i dobrej jakości mięso są wartościowym urozmaiceniem codziennej diety. Chów kur w gospo­darstwie daje również możliwość wykorzystania pasz wyprodukowanych we własnym zakresie (zboża, zielonka) i różnego rodzaju pasz odpadkowych, które obniżają koszty żywienia.
W chowie przyzagrodowym kury mają możliwość korzystania z podwórek wiejskich, sadów, ogrodów, łąk, ściernisk oraz nieużytków. Zapewnia to ptakom swobodę ruchu, dostęp do naturalnych żerowisk, świeżego powietrza i promie­niowania słonecznego. Jaja kurze, pochodzące z chowu przyzagrodowego, jako jaja "wiejskie", uchodzą powszechnie w opinii konsumentów za smaczniejsze i zdrowsze niż wyprodukowane w warunkach chowu formowego, dlatego cieszą się na rynku dużą popularnością.
Wzrastające zapotrzebowanie konsumentów na "zdrowe" jaja i mięso obser­wuje się w wielu krajach Europy (Niemcy, Francja, Szwajcaria, Dania, Szwecja), gdzie podejmowane są próby ekstensywnego chowu kur. Zmierzają one do opracowania technologii "proekologicznego" utrzymania i żywienia kurcząt rzeźnych oraz niosek.

Kury. Chów pozafermowy - Mikulska Marzena, Mikulski Dariusz Spis treści Wstęp Typy i mieszańce użytkowe Typy użytkowe Upierzenie kur i zjawisko autoseksingu Ośrodki hodowli zarodowej w Polsce, zestawy rodzicielskie i mieszańce ogólnoużytkowe Zaopatrywanie się w materiał do chowu Ocena przydatności ptaków do chowu Ocena piskląt Ocena młodych kurek Ocena kur rocznych Pomieszczenia Budowa i wykonanie nowych pomieszczeń Wskaźniki do projektowania i adaptacji pomieszczeń Wyposażenie kurnika Wybiegi Ogólne zasady wychowu kurcząt i użytkowania niosek Wymagania środowiskowe Przygotowanie pomieszczeń do wychowu Postępowanie z kurczętami Użytkowanie nieśne Postępowanie z jajami śywienie kurcząt i kur Składniki pokarmowe i ich rola w żywieniu Pasze stosowane w żywieniu Zasady żywienia kurcząt i kur Mieszanki specjalistyczne Systemy karmienia Praktyczne komponowanie dawek pokarmowych Planowanie zapotrzebowania na pasze Podtuczanie kur przed ubojem Odchów kurcząt brojlerów Dbałość o zdrowie Higiena kurnika, dezynfekcja i środki dezynfekcyjne Rodzaje chorób i sposoby zapobiegania Ekonomiczne uwarunkowania chowu drobnostadkowego kur Zagospodarowanie pomiotu

Książka

  • Autor: 

    Mikulska Marzena, Mikulski Dariusz

  • ISBN: 

    83-09-01694-8

Inne produkty z tej serii: