Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: R. Kolstrung, P. Silmanowicz,A. Stachurska,
Waga produktu: 0.400 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2005, wydanie 1, format 150 x 230, objętość 300 str., oprawa miękka

Każdy użytkownik konia powinien mieć podstawową wiedzę na temat kopyt, aby utrzymywać je w dobrym stanie, a nawet samemu rozczyścić. Powinien również wiedzieć, kiedy zwrócić się o pomoc do lekarza weterynarii, a kiedy do rozczyszczacza czy podkuwacza i potrafić ocenić pracę tych ostatnich. Nieumiejętne postępowanie często prowadzi do nieodwracalnych zmian w kopytach i postawie kończyn.

Na rynku księgarskim brakuje podręcznika zarówno dla studentów wydziałów medycyny weterynaryjnej i zootechnicznych, dla lekarzy weterynarii, użytkowników koni, jak i osób zajmujących się zawodowo pielęgnacją kopyt i ich podkuwaniem.

Dotychczasowe publikacje, tak przedwojenne jak i wydane wkrótce po wojnie, nie są obecnie dostępne i wymagałyby aktualizacji. Podobnie zawartość merytoryczna instrukcji i materiałów pomocniczych do kursów podkownictwa, które ukazały się w późniejszym okresie, przy obecnym stanie wiedzy i potrzebach, jest niewystarczająca. Ostatnio pojawiły się opracowania tłumaczone z języków niemieckiego i angielskiego, niestety ich treść ujęta jest zbyt skrótowo. Nie uwzględniają też specyfiki utrzymywania koni w Polsce i możliwości, jakimi dysponuje przeciętny polski ich użytkownik.

Autorzy opracowania pragną wypełnić tę lukę, korzystając z dostępnego piśmiennictwa krajowego i zagranicznego oraz własnego doświadczenia. Wobec gwałtownego rozwoju technik pielęgnacji i podkuwania kopyt koni absolutnie nie jest możliwe opisanie i ustosunkowanie się do wszystkich nowych rozwiązań, które zresztą są czasem kwestią przemijającej mody. Autorzy żywią nadzieję, iż podręcznik ten będzie przede wszystkim służył studentom wydziałów hodowli zwierząt i medycyny weterynaryjnej, użytkownikom koni, a także rozczyszczaczom i podkuwaczom.

Systematyczna pielęgnacja kopyt jest równie ważna, jak podawanie koniowi paszy i wody czy zapewnienie mu ruchu

Przedmowa Wstęp Nazewnictwo Budowa kończyn, postawy i chody konia Budowa kończyn Zasady oznaczania kierunków usytuowania struktur Kości kończyn Stawy kończyn Mięśnie, powiezie i kaletki maziowe Ruch konia i układ ustaleniowy Postawy kończyn Postawa prawidłowa Postawa nieprawidłowa Cechy chodów Chody prawidłowe Chody nieprawidłowe Czynności i budowa kopyta Znaczenie kopyt Budowa kopyta Szkielet kostny i ścięgna mięśni Elementy elastyczne kopyta Tworzywo Puszka kopytowa Ściany puszki kopytowej Podeszwa rogowa Strzałka rogowa i piętki Unaczynienie i unerwienie kopyta Mechanika kopyta Narastanie i ścieranie się rogu kopytowego Jakość rogu kopytowego Wpływ czynników genetycznych Wpływ czynników środowiskowych Wpływ Ŝywienia Wpływ warunków utrzymywania Wpływ uŜytkowania koni i pielęgnacja kopyt Kształt puszki kopytowej Kształt prawidłowy Kształt nieprawidłowy ZrównowaŜenie kopyta Stan równowagi statycznej Stan równowagi dynamicznej Stan równowagi kopyta od strony przyziemnej Etap odrywania kończyny od podłoża Pielęgnacja kopyt Znaczenie pielęgnacji Sprzęt i środki do codziennej pielęgnacji i zabiegów dodatkowych Zasady codziennej pielęgnacji Zabiegi dodatkowe Rozczyszczanie kopyt Sprzęt do rozczyszczania Rozczyszczanie kopyt prawidłowych Rozczyszczanie kopyt nie podkuwanych Rozczyszczanie kopyt podkuwanych Rozczyszczanie kopyt zaniedbanych Rozczyszczanie korekcyjne kopyt nieprawidłowych Kopyta ostro- i tępokończyste Kopyta nierówne, skośne i krzywe Kopyto jednostronnie ścieś nione Kopyto obustronnie ścieśnione Rozczyszczanie kopyt przy strychowaniu i ściganiu Rozczyszczanie kopyt uszkodzonych Pielęgnacja kopyt podkutych Pielęgnacja kopyt źrebiąt Pielęgnacja kopyt noworodka Codzienna pielęgnacja kopyt źrebiąt Zabiegi okresowe Podkuwanie kopyt Znaczenie podkuwania Podkowy, podkowiaki i wkładki Budowa podkowy Wymiary podków Budowa podkowiaka Rodzaje i wymiary podkowiaków Rodzaje podków Podkowy zwykle Podkowy specjalne Podkowy korekcyjne Podkowy lecznicze Wkładki do podków Sprzęt do podkuwania Zasady podkuwania Dobór podkowy Dopasowanie podkowy Dopasowanie podkowy na gorąco Dopasowanie podkowy na zimno Dobór podkowiaków Przybijanie podkowy Okresowe sprawdzanie przymocowania podkowy Zakładanie wkładek Zasady rozkuwania Podkuwanie kopyt nieprawidłowych Podkuwanie koni o nieprawidłowych postawach i chodach Postawy wąska, zbieŜna, beczkowata, szpotawa, zwarta i dolnozwarta Postawy rozbieŜna, iksowata, krowia, francuska, rozwarta i dolnorozwarta Postawy przedsiebna, barania, podsiebna kończyny tylnej, szablasta oraz pęcina miękka Postawy podsiebna kończyny przedniej, kozia, zasiebna i prosta oraz pęciny stroma i niedźwiedzia Podkuwanie kopyt przy strychowaniu i ściganiu Podkuwanie kopyt o nieprawidłowym kształcie Kopyta nierówne, skośne i krzywe Kopyto ostrokończyste Kopyto tępokończyste Kopyto płaskie Kopyto wąskie Kopyto ścieśnione Podkuwanie kopyt chorych i uszkodzonych Kopyto poochwatowe Kopyto koślawe Kopyto z rzekomym rakiem strzałki Kopyto z gnijącą strzałką Kopyto z bolesnością strony zginaczowej Kopyto ze szczeliną wstępującą Kopyta z rozpadliną, ścianą oddzieloną i pustą Kopyta z rogiem miękkim lub kruchym Podkuwanie źrebiąt Przyklejanie podków Choroby i wady kopyt Choroby kości Złamanie kości kopytowej nZapalenie kości kopytowej Zapalenie kości kopytowej i szpiku Kostniejące okołostawowe zapalenie stawu kopytowego Skostnienie chrząstki kopytowej Przetoka chrząstki kopytowej Przewlekły zespół trzeszczki kopytowej i więzadeł Choroby tworzywa kopytowego Ograniczone aseptyczne zapalenie tworzywa kopytowego Ograniczone ropne zapalenie tworzywa kopytowego Zatrat NagwoŜdŜenie ZagwoŜdŜenie Rzekomy rak strzałki Ochwat Zzucie puszki kopytowej Gnicie strzałki Wady puszki kopytowej Szczeliny puszki kopytowej Rozpadlina puszki kopytowej Ściana oddzielona Ścieśnienie puszki kopytowej Słupek rogowy Postępowanie z koniem przy pielęgnacji i podkuwaniu Sposoby podnoszenia kończyn Podnoszenie kończyn bez dodatkowych pomocy Podnoszenie kończyn za pomocą liny Poskramianie Poskramianie fizyczne Farmakologiczne uspokajanie konia Przyzwyczajanie konia do pielęgnacji kopyt Wczesne oswajanie nPraca z koniem dorosłym Piśmiennictwo Skorowidz

Książka

  • Autor: 

    R. Kolstrung, P. Silmanowicz,A. Stachurska

  • ISBN: 

    83-09-01782-0

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...