Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Helmut Meyer, Manfred Coenen,
Waga produktu: 0.700 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2009, wydanie 1, format 170 x 242, objętość 304 str., oprawa twarda

W bogatej ofercie nauko­wych i popularnonaukowych opracowa­ń, poświeconych głównie hodowli i użytkowaniu koni brak zwartego opracowania poświęconego w całości ży­wieniu koni. Przykładowo, dotychczaso­we dane na temat całkowitego zapotrzebo­wania koni wyścigowych czy też ogierów rozpłodowych na energię pochodzą tylko z obserwacji praktycznych. Skład dawki po­karmowej, częstotliwość żywienia, rodzaj i zakres stosowanych dodatków paszowych są często tajemnicą danej stajni. Wszystko to sprawia, że wiele osób zainteresowanych utrzymaniem tych zwierząt ma ogromne problemy ze znalezieniem miarodajnych i wyczerpujących informacji na temat ży­wienia koni.

Należy mieć nadzieję, że przekazane do rąk Czytelnika polskie wydanie książki „Żywie­nie koni" będzie w tym względzie pomocne. Jest ona skierowana do wszystkich, którym poprawne, zgodne z dobrostanem zwierząt żywienie koni leży głęboko na sercu.

Przydatne informacje znajdą w niej zarów­no Czytelnicy, którzy mają głęboką wiedzę fachową, jak i tacy, którzy w żywieniu koni stawiają pierwsze kroki. Autor, będący z wykształcenia lekarzem weterynarii, wiele miejsca poświęca błędom żywieniowym oraz, co bardzo ważne, ich ewentualnym skutkom i sposobom zapobiegania.
Dobrze i przystępnie opracowany rozdział poświęcony fizjologii przewodu pokarmo­wego konia, jak również szeroko rozbudo­wane informacje na temat bazy paszowej, składu chemicznego i właściwości pasz sprawiają, że opracowanie to spełnia także kryteria podręcznika akademickiego.

Trafiające do rąk polskiego Czytelnika, czwarte, znacznie poszerzone w stosunku do wcześniejszych, wydanie „Żywienia ko­ni" prof. dr. Helmuta Meyera zostało bar­dzo dobrze przyjęte przez niemieckich hodowców koni. Miejmy nadzieję, że spełni ono także oczekiwania hodowców i pasjo­natów koni w Polsce. Prof. dr hab. Antoni Lipiec Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

1. Od liściożercy do „owsianego silnika" 2. Wiadomości ogólne 3. Podstawy żywienia 4. Zapotrzebowanie na energię, składniki pokarmowe i strukturalne 5. Pasze 6. Stajnia 7. Żywienie praktyczne 8. Żywienie szczegółowe 9. Choroby i zaburzenia o podłożu żywieniowym 10. Dietetyka 11. Żywienie a ochrona zwierząt

Książka

  • Autor: 

    Helmut Meyer, Manfred Coenen

  • ISBN: 

    978-83-09-01037-1

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...