Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Joanna Marcinkowska,
Waga produktu: 0.650 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2012, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 508 str., oprawa miekka

Opracowanie obejmuje grzyby mające związek z roślinami ogrodniczymi, rolniczymi, parkowymi i leśnymi klimatu umiarkowanego. Szczególny nacisk położono na grzyby chorobotwórcze, ale również opisano gatunki saprotroficzne, z którymi fitopatolog spotyka się izolując patogeny roślin. Uwzględniono też grzyby, które mogą mieć lub mają znaczenie w ochronie biologicznej przed szkodnikami (entomopatogeny) lub chorobami, gatunki antagonistyczne dla patogenów roślin, a także grzyby toksynotwórcze. Omawiane patogeny należą do królestwa Fungi, typu Oomycota w królestwie Chromista oraz rzędu Plasmodiophorida w królestwie Protozoa. Fungi – grzyby sensu stricto, w dotychczasowym nazewnictwie polskim odpowiadają nazwie grzyby właś ciwe – sensu stricto, natomiast Oomycota i Plasmodiophorida zwyczajowo oznaczają organizmy uważane za grzyby w szerokim tego słowa znaczeniu – sensu lato.

Celem podręcznika jest zapoznanie czytelników z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie taksonomii grzybów, co umożliwi prawidłową identyfikację rodzajów omawianych organizmów i właściwe umieszczenie ich w systemie taksonomicznym. Za pomocą kluczy, opisów i rysunków scharakteryzowano najważniejsze, ze względu na znaczenie gospodarcze, taksony różnego szczebla drabiny hierarchicznej. Dla liczebniejszych taksonów niższego rzędu, zwłaszcza rodzin i rodzajów, czasami rzędów, opracowano klucze dichotomiczne umożliwiające ich rozróżnianie. W kluczach uwzględniono przede wszystkim cechy morfologiczne, morfologiczno-rozwojowe, a także ekologiczne.

Przedstawiony w podręczniku system taksonomiczny grzybów jest zgodny z najnowszą wersją prezentowaną w X wydaniu „Słownika grzybów” (Ainsworth and Bisby’s Dictionary of the Fungi) opublikowanym w 2008 r. przez CAB International w Wielkiej Brytanii.

CZʌĆ PIERWSZA Wiadomości ogólne Zasady diagnostyki Etiologia jako podstawa diagnostyki grzybów patogenów roślin Typy objawów chorobowych Zasady zbierania chorych roślin Zasady izolacji Przygotowanie grzybów do oznaczania Nazewnictwo grzybów System taksonomiczny grzybów CZʌĆ DRUGA Królestwo: Fungi (Mycota) – grzyby Klucz do typów Typ: Chytridiomycota – grzyby zoosporowe Typ: Zygomycota – sprzężniaki Typ: Ascomycota – workowce Typ: Basidiomycota – podstawczaki Królestwo: Protozoa Typ: Cercozoa Królestwo: Chromista Pozycja systematyczna „grzybów” w Chromista Typ: Hyphochytriomycota Typ: Labyrinthulomycota Typ: Oomycota &# 8211; lęgniowce

Książka

  • Autor: 

    Joanna Marcinkowska

  • ISBN: 

    978-83-09-01048-7

Inne produkty z tej serii: