Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Elżbieta Pląskowska
Waga produktu: 0.300 kg
EAN: 9788377170304
Wysyłka od: 9.00 PLN

Wrocław 2010, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 165 str., oprawa miękka

W aglomeracjach miejskich pomiędzy zabudową mieszkalną i przemysłową poprzedzielaną infrastrukturą komunikacyjną znajdują się mniej lub bardziej rozlegle tereny pokryte roślinnością. Obecne tam drzewa, krzewy oraz roślinność zielna oczyszczają powietrze, poprawiają warunki wilgotnościowe i termiczne, wpływają na komfort życia mieszkańców. Szczególnie cenna dla mieszkańców jest roślinność wysoka, trwała i wieloletnia, często pomnikowa, objęta ochroną konserwatorską. Znajdujące się w miejskich parkach i ogrodach rośliny powinny być właściwie pielęgnowane.

O stanie zdrowotnym, a tym samym o estetyce terenów zielonych decyduje wiele czynników - między innymi dobór gatunków przystosowanych do specyficznego mikroklimatu miasta, oparty nie tylko na walorach krajobrazowych, ale również uwzględniający wymagania siedliska.

Uprawiane rośliny powinny być mało wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza i zasolenie podłoża, szczególnie te, które rosną przy ciągach komunikacyjnych. Corocznie na roślinach ozdobnych notuje się nowe patogeny, między innymi gatunki rodzaju Phytophthpora docierające do miast z sadzonkami. Organizmy szkodliwe zmieniają za¬sięg geograficzny, jak ma to miejsce w przypadku szrotówka kasztanowcowiaczka. Dlatego szczególnie ważna dla stanu fitosanitarnego miasta jest odporność roślin na choroby i szkodniki. Niezbędne są właściwa diagnoza i ocena poziomu zagrożenia oraz optymalnie dobrane metody przeciwdziałania, uwzględniające ograniczenia prawne i bezpieczeństwo mieszkańców. Konieczne jest tworzenie lub korzystanie z istniejącego zaplecza diagnostycznego oraz wdrażanie system& oacute;w i standardów monitorujących zagrożenia powodowane przez czynniki biotyczne. Wszystkie wymienione działania mają na celu zachowanie w niepogorszonym sianie istniejącej struktury parków i ogrodów miejskich oraz minimalizację kosztów opieki.

Niektóre zabiegi ochrony roślin to prosie czynności pielęgnacyjne, takie jak wygrabianie liści. Niekiedy konieczne jest wycinanie całych drzew lub ich rozległych części bądź stosowanie zabiegów chemicznych na dużych obszarach. W każdym przypadku decyzja o podjętych działaniach powinna być poparta wiedzą o biologii uszkodzonej rośliny oraz biologii czynników sprawczych. Konieczne są poznanie i analiza efektywności możliwych do zastosowania metod ochrony, bilans kosztów i oczekiwanych ko¬rzyści związanych z podjętymi działaniami. Autorzy monografii mają nadzieję, że treści przedstawione w niniejszej publikacji będąprzydalne zarówno pracownikom administracji, służbom zajmującym się pielęgnacją zielni, jak również studentom i pracownikom naukowym zajmującym się ochroną roś lin.

Słowo wstępne 1. Grzyby chorobotwórcze i ich wpływ na stan zdrowotny roślinności w miastach 1.1. Grzyby rzędu Uredinales na terenie Wrocławia 1.2. Zagrożenie krzewów i drzew przez gatunki rodzaju Phylophlhora 1.3. Badania nad występowaniem YerticiHium dahliae na wybranych gatunkach drzew we Wrocławiu 1.4. Zagrożenia spowodowane przez Colletotrichum spp. i inne grzyby występujące na roślinach z rodziny Magnoliaceae 1.5, Możliwości wykorzystania biostymulatorów w ochronie roślin na terenach zurbanizowanych 2. Entomofauna związana z roślinnością terenów miejskich 2.1. Szkodliwość szrotówka kasztanowcowiaczka Cameraria ohńddla (Deschka & Dimić) na różnych gatunkach kasztanowców 2.2. Występowanie i próba zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka ( Cameraria ohńdella) na terenie województwa wielkopolskiego 2.3. Zgrupowania Carahidae zarośli śródpolnych rosnących w różnej odległości od ciągów komunikacyjnych 2.4. Projekt szybkiego monitoringu rozprzestrzeniania agrofagów na terenach zurbanizowanych 3. Nieinfekcyjne czynniki chorobotwórcze wpływające na stan zdrowotny roślin 3.1. Abiotyczne czynniki stresowe jako przyczyna zaburzeń wzrostu i zamierania drzew na terenach zurbanizowanych 3.2. Czynniki antropogeniczne jako przyczyna zamierania drzew i krzewów wzdłuż nowo budowanych ciągów komunikacyjnych 3.3. Zdrowotność i zasiedlenie przez mikroorganizmy łubinu wąskolistnego (Lupinus angustfolius) uprawianego w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu 4. Problemy z pielęgnacją drzew na terenach miejskich 4.1. Ocena zasobności gleb pod drzewami wmieście 4.2. Ogławianie drzew przyczyną ich niszczenia i zamierania na terenach zieleni 4.3. Przyczynowo-skutkowe aspekty gospodarki drzewostanem na placu budowy 4.4. Grzyby dermatofitowe występujące u osób prowadzących zabiegi pielęgnacyjne roślin 5. Dynamika zbiorowisk roślinnych na terenach zurbanizowanych 5.1. Storczykowate (Orchidaceae) wokół aglomeracji miejskiej Wrocławia zagrożenia i ochrona siedlisk 5.2. Wpływ modernizacji Kanału Powodziowego Odry we Wrocławiu nastań szary roślinnej międzywala

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7717-030-4

  • Redaktor: 

    Elżbieta Pląskowska

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...

W okresie od 20.06.2024 do 13.07.2024
  jesteśmy na urlopie :)

 

Zamówienia przyjęte w tych
dniach 
zostaną wysłane
do Państwa po 13.07.