Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Janusz Szwałkiewicz,
Waga produktu: 1.000 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2009, wydanie 1, format 160 x 230, objętość 350 str., oprawa twarda

Zadaniem niniejszego przewodnika jest przedstawienie spotyka­nych na drzewach i krzewach leśnych uszkodzeń liści i igieł, gałę­zi i pnia oraz innych objawów mogących świadczyć o przebiegają­cych w lesie szkodotwórczych procesach chorobowych.
Przewodnik ma służyć pomocą w znalezieniu odpowiedzi na py­tania dotyczące przyczyny zaobserwowanych zmian i informować o ewentualnych zagrożeniach z nimi związanych. Przy tym w za­sadzie nie zawiera opisu biologii szkodliwych owadów czy grzy­bów i sposobów ich zwalczania, bo jest to zadanie licznych facho­wych podręczników oraz „Instrukcji ochrony lasu".
Opisywane objawy, przedstawione na zdjęciach przywoływanych w tekście, jak i zamieszczone informacje identyfikacyjne zapre­zentowano według następującego schematu:

Co obserwować? Objawy: opis uszkodzenia, zjawiska. Gatunek drzewa/krzewu: wymieniono gatunki, których dotyczą uszkodzenia. Okres obserwacji: podano okresy, w jakich najlepiej obserwo­wać uszkodzenia, zjawiska itp. Przyczyna/sprawca: określono przyczynę choroby lub podano nazwę sprawcy uszkodzenia. Podobne objawy: określono przyczynę lub nazwę sprawcy uszko­dzeń podobnych do omawianych. Znaczenie gospodarcze: zaznaczono, czy obserwowane uszko­dzenia mają, a jeśli tak, to na ile istotny, wpływ na stan lasu.

Szybkie rozpoznanie sprawcy i prawdopodobnej skali występu­jących w lesie zjawisk o charakterze patologicznym jest bardzo ważne w ochronie lasu. Wynikające stąd zadania mieszczą się w zakresie obowiązków gospodarzy lasu, niemniej, jako nacecho­wane z reguły niecałkowitą przewidywalnością skutków ingerencji człowieka w ekosystemy leśne, w dynamiczny, bogaty świat żywej przyrody, wyróżniają się wysokim stopniem trudności wymagają­cym prawdziwie profesjonalnego kunsztu.
Jestem przekonany, że w pewnym stopniu realizację tych zadań ułatwi niniejsza publikacja. Janusz Szwałkiewicz

Od autora Uszkodzenia drzew liściastych Brzoza Brzoza i inne gatunki Buk Buk i inne gatunki Dąb Dąbi inne gatunki Jesion Jesion i inne gatunki Kasztanowiec Kasztanowiec, klon Klon Klon i inne gatunki Lipa Lipa, klon Olsza Olsza i inne gatunki Różne gatunki Topola Topola, wierzba Wiąz Wierzba Uszkodzenia drzew iglastych Jałowiec Modrzew Sosna Sosna, świerk Sosna, świerk, modrzew Świerk Świerk, jodła Świerk, sosna, modrzew Uszkodzenia drzew liściastych i iglastych Różne gatunki Objawy ułatwiające rozpoznanie przyczyny uszkodzenia drzewa Skorowidz

Książka

  • Autor: 

    Janusz Szwałkiewicz

  • ISBN: 

    978-83-09-99015-4

Inne produkty z tej serii: