Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Jacek Chotkowski
Waga produktu: 0.750 kg
EAN: 9788362815098
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: Wieś Jutra

Warszawa 2012, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 343 str., oprawa twarda

W podręczniku zaprezentowano podstawowe zalecenia nauki odnośnie produkcji i rynku ziemniaka. Omówiono zagadnienia dotyczące rynku ziemniaka oraz charakteryzowano zarejestrowane w Polsce odmiany pod względem podstawowych cech gospodarczych, biologicznych i agrotechnicznych. Przedstawiono zalecenia technologiczne: produkcji nasiennej, uprawy na najwcześniejszy zbiór, nowoczesnej uprawy ziemniaków jadalnych i przemysłowych, uprawy ekologicznej. Opisano metody ochrony plantacji przed chorobami i szkodnikami. Zaprezentowano elementy technologii i organizacji prawidłowego przechowywania ziemniaków.  Książka adresowana jest do producentów ziemniaków różnych kierunków użytkowania, przedsiębiorstw hodowlano-nasiennych i nasiennych, firm zaopatrzenia rolnictwa, pracowników służb doradczych i nasiennych, służb surowcowych przedsiębiorstw obrotu i przetwórstwa, uczniów i studentów oraz wszystkich zainteresowanych problematyką branży ziemniaka.

1. Międzynarodowy rynek a eksport ziemniaków z Polski 2. Czynniki kształtujące koszty i opłacalność w produkcji ziemniaka 3. Funkcjonowanie rynku i marketing w produkcji ziemniaka 4. Genetyczne podstawy postępu biologicznego w produkcji ziemniaka 5. Wykorzystanie biochemicznych i molekularnych metod w diagnostyce patogenów oraz identyfikacji jednorodności odmianowej ziemniaka 6. Fizjologiczne uwarunkowania potencjału plonotwórczego sadzeniaków tradycyjnych i minibulw 7. Kierunki w hodowli nowych odmian ziemniaka 8. Kryteria doboru odmian ziemniaka do produkcji i użytkowania 9. Produkcja nasienna ziemniaka 10. Ochrona plantacji ziemniaka przed zachwaszczeniem 11. Ochrona ziemniaka przed chorobami grzybowymi i bakteryjnymi 12. Stonka ziemniaczana ( leptonotarsa decemlineata say) 13. Ochrona ziemniaka przed szkodnikami glebowymi 14. Ochrona ziemniaka przed organizmami kwarantannowymi 15. Przygotowanie stanowiska i nawożenie ziemniaka 16. Przygotowanie sadzeniaków i sadzenie w aspekcie kształtowania optymalnej architektury łanu 17. Nawadnianie ziemniaków 18. Mechanizacja w technologii produkcji ziemniaka na plantacjach małych i dużych 19. Produkcja na najwcześniejszy zbiór 20. Integrowana produkcja ziemniaka jadalnego wysokiej jakości 21. Zastosowania rolnictwa precyzyjnego w uprawie ziemniaka 22. Technologia wysokich plonów ziemniaka na cele energetyczne i paszowe o obniżonych kosztach 23. Ekologiczne metody uprawy ziemniaka 24. Technologia przechowywania oraz ograniczenie strat ilościowych i jakościowych podczas przechowywania 25. Organizacja bazy przechowalniczej i budowa przechowalni ziemniaka 26. Przygotowanie bulw ziemniaka do przechowywania, sprzedaży i transportu 27. Ziemniak – surowiec do produkcji żywności wygodnej i minimalnie przetworzonej 28. Uwarunkowania jakości spożywczych przetworów smażonych

Książka

  • ISBN: 

    978-83-62815-09-8

  • Redaktor: 

    Jacek Chotkowski

Inne produkty z tej serii: