Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Wojciech Budzyński
Waga produktu: 0.600 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2012, wyd. 1, format 170 x 240, objętość 328 str., oprawa miękka
Niniejsza monografia-poradnik wspiera dążenia do zachowania różnorodności żywnościowych surowców zbożowych oraz upowszechniania metod ich produkcji. Jest ona poradnikiem skierowanym przede wszystkim do producentów ziarna pszenicy zwyczajnej, orkiszowej i twardej, a pośrednio do wytwórców środków do uprawy, użytkowników ziarna technologicznego oraz różnych rodzajów mąk i przetworów pszennych.

Spis treści CZʌĆ I. PRODUKCJA ZIARNA 1. Pszenica na świecie i w Polsce (prof. Wojciech Budzyński) 1.1. Charakterystyka światowego i polskiego rynku ziarna 1.2. Potrzeba zwiększania różnorodności taksonów pszenicy konsumpcyjnej Literatura 2. Pszenica zwyczajna (prof. W. Budzyński) 2.1. Charakterystyka biologiczna 2.2. Wymagania siedliskowe 2.3. Zasady oceny oraz charakterystyka i identyfikacja odmian, główne kierunki hodowli pszenic (mgr Józef Zych, mgr Andrzej Najewski) 2.3.1. Krajowy rejestr 2.3.2. Odrębność, wyrównanie, trwałość (OWT) 2.3.3. Badanie wartości gospodarczej odmian (WGO) 2.4. Agrotechniczne czynniki plonotwórcze 2.4.1. Wybór przedplonu, uprawa roli 2.4.2. Siew 2.4.3. Zasady nawożenia 2.5. Agrotechniczne czynniki plonochronne 2.5.1. Regulacja zachwaszczenia (mgr Adam Paradowski) 2.5.2. Ochrona pszenicy zwyczajnej przed sprawcami chorób (prof. Marek Korbas) 2.5.3. Zmniejszanie populacji szkodników (prof. M. Mrówczyński) 2.5.4. Zapobieganie wyleganiu i desykacja łanu (mgr Adam Paradowski) 2.5.5. Zbiór (prof. W. Budzyński) 2.6. Efektywność nakładów na produkcję pszenicy (prof. W. Budzyński) Literatura 3. Pszenica orkisz (prof. Hanna Sulewska) 3.1. Pochodzenie i biologiczna charakterystyka n3.2. Znaczenie gospodarcze 3.3. Wymagania siedliskowe 3.4. Główne kierunki hodowli oraz charakterystyka odmian pszenicy orkisz (mgr J. Zych, mgr A. Najewski) 3.5. Agrotechniczne czynniki plonotwórcze 3.5.1. Wybór przedplonu, uprawa roli 3.5.2. Siew 3.5.3. Zasady nawożenia 3.6. Agrotechniczne czynniki plonochronne 3.6.1. Pielęgnacja (Adam Paradowski, Marek Korbas) 3.6.2. Zwalczanie szkodników (Marek Mrówczyński) 3.6.3. Zbiór i przechowywanie kłosków 3.7. Specyfika ekologicznej produkcji ziarna pszenicy orkisz Literatura 4. Pszenica twarda (dr hab. prof. UP Barbara Chrzanowska-Drożdż) 4.1. Pochodzenie i biologiczna charakterystyka 4.2. Znaczenie gospodarcze 4.3. Wymagania siedliskowe 4.4. Główne kierunki hodowli oraz charakterystyka odmian pszenicy twardej (mgr J. Zych. mgr A. Najewski) 4.5. Agrotechniczne czynniki plonotwórcze 4.5.1. Wybór przedplonu i uprawa roli 4.5.2. Siew 4.5.3. Zasady nawożenia 4.6. Agrotechniczne czynniki plonochronne 4.6.1. Regulacja zachwaszczenia (A. Paradowski) 4.6.2. Ochrona przed chorobami i szkodnikami 4.6.3. Regulatory wzrostu 4.6.4. Desykacja 4.6.5. Zbiór Literatura 5. Produkcja materiału siewnego pszenicy (prof. Wiesław Koziara) 5.1. Specyfika agrotechniczna 5.2. Ocena, kwalifikacja i postępowanie z materiałem siewnym Literatura CZʌĆ II. ZASTOSOWANIE ZIARNA 6. Konsumpcyjne ziarno pszenicy w obrocie i przetwórstwie (mgr Jadwiga Rothkaehl) 6.1. Organizacja skupu ziarna, skupowe kryteria oceny surowca 6.1.1. Wyróżniki wartości technologicznej ziarna 6.2. Rynek mąki pszennej i innych produktów pszennych oraz ich wykorzystanie Literatura 7. Wykorzystanie ziarna pszenicy i produktów jego przerobu w żywieniu zwierząt (dr hab. prof. UWM Krzysztof Lipiński) 7.1. Skład i wartość pokarmowa pasz z pszenicy 7.2. Pasze z pszenicy w żywieniu drobiu 7.3. Pasze z pszenicy w żywieniu świń 7.4. Pasze z pszenicy w żywieniu przeżuwaczy i koni Literatura CZʌĆ III. BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE ZIARNA 8. Bezpieczeństwo zdrowotne ziarna pszenicy (dr hab. prof. UWM Danuta Packa) 8.1. Metale ciężkie 8.2. Pozostałości pestycydów 8.3. Ksenobiotyki pochodzenia antropogenicznego 8.4. Pierwiastki promieniotwórcze 8.5. Mikotoksyny 8.5.1. Aflatoksyny i ochratoksyny 8.5.2. Fusariotoksyny 8.5.3. Ograniczenie występowania toksyn Fusarium w ziarnie pszenic i produktach jej przerobu Literatura CZʌĆ IV. ZAŁÄ„CZNIKI Załącznik 1. Klucz do określania faz rozwojowych pszenicy wg BBCH Załącznik 2. Kod i opis faz oraz stadiów rozwojowych pszenicy wg BBCH Załącznik 3. Wykaz nawozów mineralnych przydatnych w nawożeniu pszenicy Załącznik 4. Wykaz nawozów dolistnych przydatnych w nawożeniu pszenicy Załącznik 5. Wykaz aktywatorów przydatnych w uprawie pszenicy Załącznik 6. Możliwości mieszania środków ochrony roślin i nawozów Załącznik 7. Substancje aktywne herbicydów zalecanych w pszenicy

Książka

  • ISBN: 

    978-83-09-01135-4

  • Redaktor: 

    Wojciech Budzyński

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...