Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Julian Kalinowski
Waga produktu: 0.600 kg
EAN: 9788377171011
Wysyłka od: 9.90 PLN

Znaczenie służb doradczych w przemianach gospodarstw rolnych w województwie dolnośląskim

Wrocław 2012, wydanie 2, format 165 x 235, objętość 318 str., oprawa miękka

Przedłożona monografia jest etektem badań przeprowadzonych w związku z projektem badawczym nr N N112 237835 finansowanym przez MNiSW „Znaczenie służb doradczych w przemianach gospodarstw rolnych po roku 2004", zrealizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Celem naukowym projektu była ocena roli służb doradczych w procesach przemian zachodzących w indywidualnych gospodarstwach rolnych po akcesji Polski do unii Europejskiej (...)

Uzyskane wyniki pozwoliły na przybliżenie istotnych kwestii związanych z funkcjonowaniem w dzisiejszych realiach państwowego doradztwa rolniczego, takich jak:
•    aktualne problemy doradcze występujące w warunkach WPR oraz ich główne uwarunkowania,
•    znaczenie pakietów rolnośrodowiskowych w funkcjono waniu gospodarstw oraz roli w tym zakresie Ośrodków Doradztwa Rolniczego, stosowane przez służby do radcze formy i metody pracy doradczej z rolnikami,
•    stan i aktualne bariery wykorzystania technologii informatycznych w doradztwie rolniczym oraz na poziomie gospodarstw, a także wpływ tych technologii na jakość pracy doradczej i funkcjonowanie gospodarstw,
•    potrzeby rolników odnośnie prowadzenia rachunkowości w gospodarstwach rolnych oraz wykorzystanie przez rolników rachunkowości do celów bieżącej działalności i planowania rozwoju gospodarstw.
(fragment Wstępu)

WSTĘP ROZDZIAŁ 1. UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZO-EKONOMICZNE I DEMOGRAFICZNE ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLÄ„SKIEGO ( Barbara Kutkowska) ROZDZIAŁ 2. CHARAKTERYSTYKA BADANYCH ROLNIKÓW I ICH GOSPODARSTW (Julian Kalinowski) ROZDZIAŁ 3. WDRAŻANIE INSTRUMENTÓW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLÄ„SKIEGO (Barbara Kutkowska) ROZDZIAŁ 4. ROLA DORADZTWA ROLNICZEGO WE WDRAŻANIU PROGRAMÓW ROLNOŚRODOWISKOWYCH (Barbara Kutkowska)... ROZDZIAŁ 5. DORADZTWO ROLNICZE W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLÄ„SKIM I JEGO ZNACZENIE W FUNKCJONOWANIU GOSPODARSTW (Andrzej Dyszewski) 5.1. Organizacja państwowego doradztwa rolniczego w województwie dolnośląskim 5.2. Znaczenie doradztwa rolniczego w rozwiązywaniu problemów rolników w opinii doradców terenowych Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu 5.3. Oddziaływania doradcze Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu i ich znaczenie w funkcjonowaniu gospodarstw w opinii rolników ROZDZIAŁ 6. ZNACZENIE DORADZTWA ROLNICZEGO WE WPROWADZANIU TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH (Julian Kalinowski) ROZDZIAŁ 7. ROLA DORADZTWA WE WPROWADZANIU RACHUNKOWOŚCI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLÄ„SKIEGO (Krzysztof Prymon)

Książka

  • ISBN: 

    978-83-7717-101-1

  • Redaktor: 

    Julian Kalinowski

Inne produkty z tej serii: