Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Maria Linczar-Małańczuk,
Waga produktu: 0.250 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788377171158
Wysyłka od: 9.00 PLN

Zastosowanie żywych ściółek w rzędach drzew jabłoni jako alternatywnego sposobu pielęgnacji gleby w porównaniu z ugorem herbicydowym

Wrocław 2012, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 130 str., oprawa miękka

Celem pracy była ocena zastosowania kilku żywych ściółek w rzędach drzew jabłoni odmiany 'Ligo!' jako alternatywnego sposobu pielęgnacji gleby w porównaniu z ugorem herbicydowym. W latach 2004-2010 w podjętych badaniach przeprowadzono:
- określenie wpływu kilkuletniej uprawy roślin okrywowych w rzędach drzew na wybrane właściwości fizyczne, retencyjne, fizykochemiczne i chemiczne gleby;
- ocenę pokrycia gleby przez żywe ściółki, analizę towarzyszącego im zachwaszczenia oraz ich wpływ na stan odżywienia jabłoni;
- badanie wpływu ściółek na plonowanie, wzrost i żywotność drzew oraz jakość owoców odmiany 'Ligo!' uszlachetnionej na, charakteryzujących się zróżnicowaną siła wzrostu, podkładkach P 22, P 16 i P 2;
- analizę wybranych aspektów ekonomicznych warunkujących uprawę drzew jabłoni z zastosowaniem żywych ściółek

1. WSTĘP I CEL PRACY 2. PRZEGLÄ„D LITERATURY 2.1. Zastosowanie roślin okrywowych 2.2. Kryteria doboru gatunków roślin okrywowych do sadu 2.2.1. Charakterystyka roślin z rodzin Fabaceae i Poaceae 2.2.2. Charakterystyka roślin z innych rodzin botanicznych 2.3. Rola roślin okrywowych w sadzie i ich wpływ na drzewa owocowe 2.3.1. Biomasa ściółek z roślin okrywowych i sukcesja chwastów 2.3.2. Oddziaływanie żywych ściółek na stosunki wodne w glebie 2.3.3. Oddziaływanie żywych ściółek na właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne gleby 2.3.4. Wpływ żywych ściółek na stan odżywienia drzew 2.3.5. Wpływ żywych ściółek na wzrost i plonowanie drzew 2.3.6. Rola żywych ściółek w ochronie sadu przed chorobami i szkodnikami 2.3.7. Ekonomiczne aspekty stosowania żywych ściółek w sadzie 3. MATERIAŁ I METODY 3.1. Lokalizacja doświadczenia i charakterystyka warunków glebowych 3.2. Zakładanie doświadczenia 3.3. Zabiegi agrotechniczne po posadzeniu drzew 3.4. Metodyka doświadczenia polowego i badań laboratoryjnych 3.4.1. Analiza właściwości gleby 3.4.2. Ocena pokrycia gleby żywymi ściółkami, zachwaszczenia, obecności gryzoni 3.4.3. Analiza zawartości składników mineralnych w liściach 3.4.4. Ocena intensywności wzrostu drzew, kwitnienia, plonowania, jakości owoców 3.4.5. Ocena nakładów pracy i pracochłonność jednostkowa produkcji 3.4.6. Statystyczne metody opracowania wyników 3.5. Charakterystyka warunków atmosferycznych w latach 2004-2010 4. WYNIKI BADAŃ. 4.1. Oddział ywanie żywych ściółek na środowisko glebowe 4.1.1. Właściwości fizykochemiczne i chemiczne gleby 4.1.2. Właściwości fizyczne, retencyjne i wilgotność gleby. 4.2. Charakterystyka roślin okrywowych i ich zachwaszczenia. 4.2.1. Pokrycie gleby żywymi ściółkami 4.2.2. Zachwaszczenie roślin okrywowych 4.2.3. Dynamika zmian w występowaniu najważniejszych gatunków chwastów 4.3. Wpływ żywych ściółek na stan odżywienia liści drzew jabłoni 4.4. Wpływ żywych ściółek na wzrost, kwitnienie, plonowanie jabłoni, jakość owoców oraz żywotność drzew uszlachetnionych na różnych podkładkach 4.4.1. Wzrost radialny i elongacyjny drzew 4.4.2. Kwitnienie i zawiązywanie owoców 4.4.3. Plonowanie jabłoni i jakość owoców 4.4.4. Współczynnik plenności drzew 4.4.5. Żywotność drzew 4.5. Wybrane aspekty ekonomiczne uprawy jabłoni z zastosowaniem żywych ściółek 4.5.1. Nakłady pracy ręcznej i siły pociągowej 4.5.2. Jednostkowa pracochłonność produkcji jabłek 5. DYSKUSJA 6. WNIOSKI 7. PIŚMIENNICTWO ANEKS

Książka

  • Autor: 

    Maria Linczar-Małańczuk

  • ISBN: 

    978-83-7717-115-8

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...