Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Janina Zawieja,
Waga produktu: 0.600 kg
EAN: 9788377171417
Wysyłka od: 9.90 PLN

Wrocław 2013, wydanie 1, format 165 x 235, objętość 174 str., oprawa miękka

"Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. część gruntów w gospodarstwie może być z różnych przyczyn okresowo wyłączona z użytkowania rolniczego. Koncepcja właściwego postępowania z potami w tym czasie, niezależnie od długości i sposobu, powinna być zgodna z wymogami zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) i polegać na zwiększeniu udziału ekosystemów lub agroekosystemów możliwie stabilnych bądź stabilizujących, jakimi są ekosystemy bogate pod względem składu gatunkowego i różnorodności, ale także pod względem struktury. Tak więc stosowana w tym gospodarowaniu technologia powinna gwarantować tworzenie pokrywy roślinnej o odpowiednim składzie gatunkowym i strukturze, a w konsekwencji zapobiegać niekorzystnym zmianom w żyzności i przydatności gleb na skutek odstąpienia od uprawy. Ochrona takich gruntów ma trwać tak długo, aż nastąpi przywrócenie dawnej ich funkcji albo grunt ten zostanie przekazany w użytkowanie nierolnicze. [...]" Ze wstępu

1. WSTĘP I PRZEGLÄ„D PIŚMIENNICTWA 1.1. Wprowadzenie 1.2. Przegląd literatury Aktualne przyczyny odłogowania i skala problemu Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i ustrojowe Urbanizacja obszarów wiejskich Ogólne zasady odłogowania gruntów w ramach programów Set-Aside Land Option Wpływ odłogowania gruntów na środowisko przyrodnicze Przywracanie ugorom i odłogom funkcji rolniczej 2. CEL PRACY 3. MATERIAŁ, METODY I WARUNKI BADAŃ 3.1. Opis doświadczenia 3.2. Warunki pogodowe 3.3. Metody badań Właściwości chemiczne gleb Właściwości fizyczne gleb Analiza flory nadziemnej łanu Zasób diaspor zgromadzonych w glebie 4. WYNIKI BADAŃ 4.1. Zmiany właściwości chemicznych gleby pod wpływem czasowego wyłączenia pól z użytkowania rolniczego 4.2. Wpływ różnych sposobów konserwacji gruntów czasowo nieuprawianych na właściwości fizyczne gleby 4.3. Zmiany w składzie gatunkowym nadziemnej flory zasiedlającej grunty czasowo wyłączone z użytkowania rolniczego 4.4. Dynamika zmian w glebowym banku nasion 4.4.1. Zmiany w glebowym banku nasion na glebie lekkiej 4.4.2. Zmiany w glebowym banku nasion na glebie średniej 5. DYSKUSJA 5. WNIOSKI 7. PIŚMIENNICTWO

Książka

  • Autor: 

    Janina Zawieja

  • ISBN: 

    978-83-7717-141-7

Inne produkty z tej serii: