Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Jan Kiryjow
Waga produktu: 0.550 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788375833737
Wysyłka od: 9.90 PLN
Wydawca: SGGW
Genetycznie modyfikowane organizmy budzą
kontrowersje. W większości przypadków wynikają
one z braku wiedzy o tym, jak powstają
i czym się charakteryzują te organizmy. Celem
autorów książki pt. „GMO w świetle najnowszych
badań” było przybliżenie wiedzy na temat metod
otrzymywania wprowadzanych cech/genów,
oddziaływania na środowisko rolnicze, regulacji
prawnych i odbioru społecznego, kontroli, a także
nieporozumień związanych z badaniem genetycznie
modyfikowanych mikroorganizmów, roślin
i zwierząt. Autorzy publikacji są specjalistami z zakresu
problematyki GMO.
Książka powstała na podstawie wykładów uruchomionych
przez Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka
Dietricha w Warszawie. Wykłady były prowadzone przez trzy
kolejne lata dla studentów wszystkich uczelni warszawskich.
Podręcznik pt. „GMO w świetle najnowszych badań” skierowany
jest do osób zainteresowanych problematyką organizmów
genetycznie modyfikowanych, ale niezajmujących
się zawodowo ich otrzymywaniem czy badaniem. Przeznaczony
jest dla studentów różnych kierunków studiów
(w tym niezwiązanych z biologią), dziennikarzy, polityków
i wszystkich podejmujących decyzje czy wydających opinie
na temat GMO.
1. Doskonalenie organizmów na potrzeby człowiekaKatarzyna Niemirowicz-Szczytt 1.1. Wprowadzenie 1.2. Źródła nowych cech (genów) 1.3. Metody doskonalenia organizmów 1.4. Wymagania rejestrowe 1.5. Udział GMO w produkcji żywności na świecie 1.6. Podsumowanie. Czy możemy żyć bez GMO? 1.7. Bibliografia 2. Otrzymywanie organizmów genetycznie zmodyfikowanych Grzegorz Bartoszewski 2.1. Wprowadzenie 2.2. Uzyskiwanie genetycznie zmodyfikowanych bakterii i drożdży 2.3. Uzyskiwanie genetycznie zmodyfikowanych roślin 2.4. Uzyskiwanie genetycznie zmodyfikowanych zwierząt 2.5. Podsumowanie 2.6. Bibliografia 3. Nowe właściwości genetycznie modyfikowanych mikroorganizmów Małgorzata Gniewosz 3.1. Wprowadzenie 3.2. Genetycznie modyfikowane mikroorganizmy w produkcji biofarmaceutyków 3.3. Genetycznie modyfikowane mikroorganizmy w produkcji żywności 3.4. Genetycznie zmodyfikowane mikroorganizmy w produkcji biopaliw 3.5. Podsumowanie 3.6. Bibliografia 4. Odmiany roślin uprawnych modyfikowane genetycznie Wacław Orczyk 4.1. Wprowadzenie 4.2. Cechy użytkowe roślin zmienione metodami inżynierii genetycznej 4.3. Podsumowanie 4.4. Bibliografia 5. Nowe właściwości zwierząt modyfikowanych genetycznie Lech Zwierzchowski 5.1. Wprowadzenie 5.2. Transgeniczne zwierzęta w medycynie i badaniach biomedycznych 5.3. Metody otrzymywania transgenicznych zwierząt 5.4. Konstrukcje genowe wykorzystywane w transgenezie zwierząt. 5.5. Transgeniczne zwierzęta jako modele chorób człowieka 5.6. Transgeneza gruczołu mlekowego i białek mleka 5.7. Dlaczego gruczoł mlekowy? 5.8. Transgeniczne zwierzęta jako bioreaktoiy 5.9. Inne możliwości produkcji ludzkich białek przez transgeniczne zwierzęta 5.10. Transgeneza a produkcja mięsa 5.11. Transgeneza a jakość tłuszczu zwierzęcego 5.12. Transgeneza iyb 5.13. Produkcja wełny 5.14. Transgeneza a odporność na choroby 5.15. Transgeneza a ochrona środowiska 5.16. Transgeneza a ksenotransplantacja 5.17. Transgeniczne zwierzę jako „zabawka” 5.18. Podsumowanie 5.19. Bibliografia 6. Regulacje prawne i odbiór społeczny GMO Grzegorz Bartoszewski 6.1. Wprowadzenie 6.2. Regulacje międzynarodowe dotyczące stosowania GMO 6.3. Prawodawstwo Unii Europejskiej dotyczące stosowania GMO .. 6.4. Prawodawstwo polskie dotyczące stosowania GMO 6.5. Odbiór społeczny GMO 6.6. Podsumowanie 6.7. Bibliografia 7. GMO w środowisku rolniczym Zbigniew T. Dąbrowski, Marcin Grabowski 7.1. Wprowadzenie 7.2. Wpływ roślin GM na organizmy niedocelowe 7.3. Oddziaływanie roślin GM na ekosystemy gleby 7.4. Przenoszenie pyłku roślin GM na pokrewne gatunki roślin 7.5. Zagrożenia i korzyści uprawy odmian GM dla agrocenoz 7.6. Podsumowanie 7.7. Bibliografia 8. Wyzwania i problemy analiz GMO - rola laboratoriów referencyjn Anna Linkiewicz, Janusz Zimny, Sławomir Sowa 8.1. Wprowadzenie 8.2. W jakim celu wykonuje się analizy modyfikacji genetycznych? 8.3. W jakim stopniu prawo Unii Europejskiej określa potrzebę i zakres analiz GMO? 8.4. Standardowe metody analiz żywności i pasz GM Spis treści 8.5. Zaawansowane metody analiz GMO 8.6. Analizy przesiewowe i ilościowe GMO 8.7. Nieautoryzowane GMO - jak je wykiyć? 8.8. Wykiywanie nieautoryzowanych GMO 8.9. Podstawowe problemy analiz GMO 8.10. Harmonizacja metod analiz GMO. Laboratorium referencyjne UE i Europejska Sieć Laboratoriów GMO platformą badań i wymiany informacji o GMO 8.11. Podsumowanie 8.12. Bibliografia 9. Kontrowersje wokół żywności zmodyfikowanej genetycznie Marcin Filipecki 9.1. Wprowadzenie 9.2. Zastrzeżenia zdrowotne i błędy w badaniach podważających bezpieczeństwo konsumpcji GMO 9.3. Zmienność biologiczna w paszy i żywności 9.4. Odporność na antybiotyki 9.5. Alergie 9.6. Efekty niezamierzone 9.7. Procedury oceny bezpieczeństwa odmian GM 9.8. Wpływ na środowisko 9.9. Koegzystencja 9.10. Kontrowersje światopoglądowe 9.11. GMO a rolnictwo tradycyjne i ekologiczne 9.12. Demagogia i język debaty 9.13. Podsumowanie 9.14. Bibliografia Słownik terminów Skorowidz rzeczowy

Książka

 • Format: 

  170 x 240mm

 • ISBN: 

  978-83-7583-373-7

 • Liczba stron: 

  233

 • Oprawa: 

  Twarda

 • Redaktor: 

  Jan Kiryjow

 • Rok wydania: 

  2012

 • Wydanie: 

  1

Inne produkty z tej serii: