Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: , Kotecki Andrzej
Waga produktu: 0.350 kg
EAN: 9878360574966
Wysyłka od: 9.00 PLN

Wrocław 2010, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 186 str., oprawa miękka

Ogromny wzrost zużycia energii spowodowały dwa najważniejsze czynniki: rewolucja naukowo-techniczna, której wyznacznikami były m.in.: zbudowanie maszyny parowej, odkrycie elektryczności, rozwój motoryzacji i przemysłu oraz gwałtowny wzrost liczby ludności na świecie. Szacuje się, że nasza cywilizacja zużyła energię, która odpowiada ok. 500 mld tpu (tona paliwa umownego - jest to równoważnik jednej tony węgla kamiennego o wartości opałowej równej 29 GJ-t"1), z czego ok. 2/3 przypada na ostatnie stulecie.

W strategiach rozwoju energetyki krajów rozwiniętych coraz większy nacisk kładzie się na pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych. W Polsce według przyjętej przez Sejm „Strategii rozwoju energetyki odnawialnej" jej udział powinien osiągnąć 7,5% w roku 2010 i 14% w roku 2020. W celu realizacji tych założeń, obok drewna opałowego i rolniczych produktów ubocznych, konieczna będzie produkcja biomasy na plantacjach energetycznych lokalizowanych na użytkach rolnych.
Do gatunków roślin potencjalnie przydatnych do takiej produkcji w naszych warunkach siedliskowych zalicza się: wierzbę krzewiastą (Salix sp.), miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus Greef et Deu.), ślazowca pensylwańskiego (Sida herma-phrodita Rusby) i topinambur (Helianthus tuberosus L.)

Miscanthus x giganteus Greef et Deu. to mieszaniec międzygatunkowy tetraploidal-nego gatunku M. sinensis i diploidalnego gatunku M. sacchariflorus. Został on sprowadzony z Japonii do Danii w 1930 r. przez Aksela Olsena i dał początek istniejącym dzisiaj w Europie formom uprawnym. Miscanthus x giganteus Greef et Deu. jako allotri-ploid jest całkowicie niepłodny, sterylny i nie zawiązuje nasion, dlatego można rozmnażać go jedynie wegetatywnie poprzez podział kłączy i kępy macierzystej lub poprzez wykorzystanie kultur in vitro.

Spośród możliwych do uprawy roślin energetycznych miskant olbrzymi (Miscanthus x giganteus Greef et Deu.) wydaje się być najbardziej obiecującym gatunkiem, którego biomasa może być traktowana jako biopaliwo lub substrat używany w przemyśle papierniczym, samochodowym i budownictwie. Miskant olbrzymi - kępowa trawa wieloletnia posiada takie predysponujące do tego celu zalety, jak: nieskomplikowana technologia uprawy i zbioru, wysokie plony - wynoszące średnio 20 ton s. m.-ha"1 oraz wysoka wartość opałowa - około 18 MJ-kg"' .

Niniejsze opracowanie jest wynikiem 3-letnich badań prowadzonych w ramach projektu rozwojowego własnego nr R 1200702 pt.: „Opracowanie technologii uprawy miskanta olbrzymiego i możliwości wykorzystania słomy na cele energetyczne i poza-energetyczne".

Słowo wstępne 1. Rozmnażanie miskanta olbrzymiego (Miscanthus xgiganteus Greef et Deu.) 1.1. Mikropropagacja Miscanthus x giganteus Greef et Deu 2. Czynniki warunkujące plonowanie i skład chemiczny miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus Greef et Deu.) 2.1. Aktywność fotosyntetyczna 2.2. Dynamika nagromadzania biomasy 2.3. Zmiany zawartości i dynamika pobierania makroskładników w okresie wegetacji 2.4. Zmiany zawartości i dynamika pobierania mikroskładników w okresie wegetacji 3. Wybrane elementy agrotechniki miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus Greef et Deu.) 3.1. Wpływ terminu zbioru oraz nawożenia azotem i potasem na rozwój i plonowanie miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus Greef et Deu.) 3.2. Następczy wpływ chemicznego zwalczania chwastów w pierwszym roku, po posadzeniu, na rozwój i plonowanie miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus Greef et Deu.) 3.3. Następczy wpływ częstotliwości koszenia, w pierwszym roku po posadzeniu, na rozwój i plonowanie miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus Greef et Deu.) 4. Choroby i szkodniki występujące na miskancie olbrzymim (Miscanthus x Giganteus Greef et Deu.) 4.1. Liczebność i skład gatunkowy przylżeńców (Thysanoptera) występujących na miskancie olbrzymim (Miscanthus giganteus Greef et Deu.) 4.2. Ocena zdrowotności miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus Greef et Deu.) 5. Wykorzystanie słomy miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus Greef ef Den.) na cele energetyczne 5.1. Miskant olbrzymi jako nośnik energii odnawialnej

Książka

  • ISBN: 

    987-83-60574-96-6

  • Redaktor: 

    Kotecki Andrzej

Inne produkty z tej serii: