Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: ,
Waga produktu: 0.710 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2010, wydanie 3, format 160 x 230, objętość 438 str., oprawa miękka

Technologia produkcji roślinnej obejmuje zespół warunków i kolejno następujących po sobie działań mających na celu wytworzenie produktów roślinnych.

Technologia oznacza całokształt zagadnień związanych z pozyskiwaniem produktu. Technologia produkcji roślinnej obejmuje więc zespół warunków i kolejno następujących po sobie działań mających na celu wytworzenie produktów roślinnych(plonów).
Podstawą skuteczności tych działań jest doskonała znajomość roślin uprawnych. W tym podręczniku poznacie najważniejsze rośliny i grupy roślin uprawiane w naszych gospodarstwach.

1. Wprowadzenie do technologii produkcji roślinnej Pytania i polecenia 2. Rośliny zbożowe 2.1. Znaczenie gospodarcze i kierunki użytkowania 2.2. Charakterystyka botaniczna i rozwój głównych roślin zbożowych 2.3. Czynniki ograniczające plonowanie zbóż 2.3.1. Wymarzanie, wylęganie, porastanie 2.3.2. Choroby 2.3.3. Szkodniki 2.4. Zboża ozime 2.4.1. Odmiany 2.4.2. Wymagania klimatyczne 2.4.3. Wymagania glebowe 2.4.4. Stanowisko w zmianowaniu 2.4.5. Uprawa roli 2.4.6. Nawożenie 2.4.7. Materiał siewny i siew 2.4.8. Pielęgnowanie zasiewów 2.5. Zboża jare 2.5.1. Odmiany 2.5.2. Wymagania klimatyczne i glebowe 2.5.3. Stanowisko w zmianowaniu 2.5.4. Uprawa roli 2.5.5. Nawożenie 2.5.6. Materiał siewny i siew 2.5.7. Pielęgnowanie zasiewów 2.6. Uprawy nasienne zbóż 2.7. Zbiór i przechowywanie zbóż 2.8. Proso 2.9. Gryka Pytania i polecenia 3. Rośliny okopowe bulwiaste (ziemniak) 3.1. Ogólna charakterystyka i znaczenie gospodarcze 3.2. Charakterystyka biologiczna i użytkowa 3.3. Odmiany 3.3.1. Dobór odmian 3.3.2. Rolnicza charakterystyka odmian 3.4. Wymagania klimatyczne i glebowe 3.5. Stanowisko w zmianowaniu 3.6. Uprawa roli 3.7. Nawożenie 3.7.1. Nawożenie organiczne 3.7.2. Nawożenie mineralne 3.8. Sadzenie 3.9. Pielęgnowanie 3.10. Choroby i ich zwalczanie 3.11. Szkodniki i ich zwalczanie 3.12. Zbiór 3.12.1. Przygotowanie do zbioru 3.12.2. Organizacja pracy przy zbiorze 3.13. Przechowywanie 3.13.1. Procesy zachodzące w czasie przechowywania 3.13.2. Sposoby przechowywania ziemniaków 3.14. Zasady produkcji sadzeniaków 3.15. Zasady uprawy ziemniaków na wczesny zbiór 3.16. Różnice w technologiach uprawy ziemniaków zbieranych w pełnej dojrzałości na poszczególne kierunki użytkowania Pytania i polecenia 4. Rośliny okopowe korzeniowe 4.1. Ogólna charakterystyka i znaczenie gospodarcze 4.2. Burak cukrowy 4.2.1. Znaczenie gospodarcze 4.2.2. Charakterystyka biologiczna i użytkowa 4.2.3. Odmiany 4.2.4. Wymagania klimatyczne i glebowe 4.2.5. Stanowisko w zmianowaniu i dobór przedplonu 4.2.6. Uprawa roli 4.2.7. Nawożenie 4.2.8. Siew 4.2.9. Pielęgnowanie 2.2.10. Choroby i szkodniki oraz ich zwalczanie 4.2.10.1. Choroby 4.2.10.2. Szkodniki 4.2.10.3. Zapobieganie chorobom i szkodnikom metodami agrotechnicznymi 4.2.11. Zbiór 4.2.12. Uprawa na nasiona 4.3. Burak pastewny 4.4. Cykoria 4.5. Marchew pastewna 4.6. Brukiew i rzepa Pytania i polecenia 5. Rośliny przemysłowe 5.1. Ogólna charakterystyka i znaczenie gospodarcze 5.2. Rośliny oleiste 5.2.1. Rzepak ozimy 5.2.2. Rzepik ozimy i inne rośliny oleiste z rodziny krzyżowych 5.2.3. Słonecznik 5.2.4. Mak 5.2.5. Dynia oleista 5.3. Rośliny włókniste 5.3.1. Len 5.3.2. Konopie 5.4. Rośliny specjalne 5.4.1. Tytoń 5.4.2. Chmiel Pytania i polecenia 6. Rośliny pastewne uprawiane na gruntach ornych 6.1. Znaczenie gospodarcze i podział roślin pastewnych r 6.2. Rośliny motylkowe grubonasienne (strączkowe) 6.2.1. Podział, użytkowanie i znaczenie gospodarcze 6.2.2. Charakterystyka biologiczna 6.2.3. Wymagania klimatyczne i glebowe 6.2.4. Stanowisko, uprawa roli i nawożenie 6.2.5. Odmiany 6.2.6. Siew 6.2.7. Pielęgnowanie 6.2.8. Choroby i ich zwalczanie 6.2.9. Szkodniki i ich zwalczanie 6.2.10. Zbiór 6.2.11. Uprawa roślin strączkowych w mieszankach 6.3. Rośliny motylkowe drobnonasienne 6.3.1. Podział, użytkowanie i znaczenie gospodarcze 6.3.2. Charakterystyka biologiczna 6.3.3. Wymagania klimatyczne i glebowe 6.3.4. Stanowisko, uprawa roli i nawożenie 6.3.5. Odmiany 6.3.6. Siew 6.3.7. Pielęgnowanie 6.3.8. Choroby i szkodniki oraz ich zwalczanie 6.3.9. Zbiór i sposoby konserwowania 6.3.10. Uprawa na nasiona 6.3.11. Uprawa mieszanek motylkowych drobnonasiennych z trawami 6.4. Kukurydza 6.4.1. Znaczenie gospodarcze 6.4.2. Charakterystyka biologiczna 6.4.3. Wymagania klimatyczne i glebowe 6.4.4. Stanowisko i uprawa roli 6.4.5. Nawożenie 6.4.6. Odmiany 6.4.7. Siew 6.4.8. Pielęgnowanie i zabiegi ochrony roślin 6.4.9. Zbiór 6.5. Kapusta pastewna i słonecznik pastewny 6.5.1. Znaczenie gospodarcze 6.5.2. Wymagania klimatyczne i glebowe 6.5.3. Stanowisko, uprawa roli i nawożenie 6.5.4. Odmiany i siew 6.5.5. Pielęgnowanie i ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami 6.5.6. Zbiór 6.6. Trawy w uprawie polowej 6.7. Zboża uprawiane na zielonkę 6.8. Międzyplony 6.8.1. Znaczenie gospodarcze i rodzaje międzyplonów 6.8.2. Rejony uprawy międzyplonów 6.8.3. Dobór roślin do międzyplonów i plonu wtórnego 6.8.4. Uprawa roli, nawożenie i siew 6.8.5. Zbiór i użytkowanie Pytania i polecenia 7. Trwałe użytki zielone 7.1. Charakterystyka użytków zielonych 7.2. Roślinność użytków zielonych 7.2.1. Trawy 7.2.2. Rośliny motylkowe 7.2.3. Zioła 7.2.4. Chwasty 7.2.5. Turzyce, wełnianki, sitowie, sity 7.3. Czynniki klimatyczne, glebowe i fizjograficzne 7.4. Podział użytków zielonych 7.5. Charakterystyczne zbiorowiska roślinne łąk i pastwisk 7.5.1. Zróżnicowanie siedlisk 7.5.2. Zbiorowiska roślinne użytków zielonych nadmiernie wilgotnych 7.5.3. Zbiorowiska roślinne użytków zielonych optymalnie uwilgotnionych 7.5.4. Zbiorowiska roślinne użytków zielonych okresowo przesychających 7.6. Regulowanie stosunków wodnych 7.6.1. Wymagania wodne roślin łąkowych i pastwiskowych 7.6.2. Odwadnianie i nawadnianie użytków zielonych 7.7. Nawożenie użytków zielonych 7.7.1. Potrzeby pokarmowe roślin 7.7.2. Nawożenie mineralne 7.7.3. Wapnowanie 7.4.4. Nawożenie organiczne 7.8. Pielęgnowanie użytków zielonych 7.8.1. Zabiegi pratotechniczne 7.8.2. Zwalczanie chwastów 7.9. Zagospodarowanie łąk i pastwisk na nowo 7.9.1. Analiza zbiorowiska 7.9.2. Metoda intensywnego nawożenia 7.9.3. Metoda podsiewu 7.9.4. Metoda pełnej uprawy i obsiewu 7.10. Użytkowanie łąk i pastwisk 7.10.1. Użytkowanie kośne i sposoby konserwowania zielonki 7.10.2. Użytkowanie pastwiskowe 7.10.3. Użytkowanie kośno-pastwiskowe 7.11. Plantacje nasienne traw Pytania i polecenia 8. Doświadczalnictwo rolnicze i wdrożenia 8.1. Cele doświadczeń rolniczych 8.2. Rodzaje doświadczeń 8.3. Plan doświadczenia 8.4. Metoda doświadczenia 8.5. Wybór pola, założenia i prowadzenie doświadczenia 8.6. Pobieranie prób, przeprowadzanie obserwacji, ocena wyników 8.7. Wdrożenia Pytania i polecenia 9. Ćwiczenia Wprowadzenie do technologii Rośliny zbożowe Rośliny okopowe bulwiaste (ziemniak) Rośliny okopowe korzeniowe Rośliny przemysłowe Rośliny pastewne uprawiane na gruntach ornych Trwałe użytki zielone

Książka

  • ISBN: 

    978-83-09-01629-9

Inne produkty z tej serii: