Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Sławomir Kurpaska,
Waga produktu: 0.530 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2007, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 303 str., oprawa miękka

W ostatnim dwudziestoleciu widoczny jest postęp w zastosowaniu nowoczesnych konstrukcji oraz w wyposażeniu technicznym szklarni i tuneli foliowych służących do całorocz­nej produkcji roślin. Pozwala to wraz z udoskonaleniem metod produkcji pod osłonami, osią­gnąć lepszą precyzję w sterowaniu czynnikami wzrostu i rozwoju roślin, tym samym nastąpiła większa stabilność w uzyskiwaniu wysokich plonów dobrej jakości. Dzięki temu postępowi polscy ogrodnicy stali się konkurencyjni na rynku producentów warzyw i kwiatów w Unii Eu­ropejskiej.

Dokonującemu się rozwojowi techniki i technologii z zakresu uprawy roślin pod osło­nami towarzyszyło piśmiennictwo rozproszone w wielu czasopismach naukowych, popularno-naukowych lub materiałach wdrożeniowych. Brak było natomiast kompleksowego opraco­wania obejmującego całokształt tych zagadnień. Tę lukę, w opinii Autora, wypełnia niniejszy podręcznik akademicki. Jest on adresowany głównie do studentów uczelni rolniczych: kierun­ku Ogrodnictwo oraz kierunku inżynieryjnego - Technika Rolnicza i Leśna. Może stanowić tak­że pomoc dla projektantów i konstruktorów systemów regulacji parametrów mikroklimatu wewnątrz obiektów szklarniowych oraz dla ogrodników - producentów roślin pod osłonami. Ujmuje informacje dotyczące przebiegu procesów fizycznych oraz budowy i wyposażenia technicznego w nowoczesnych szklarniach i tunelach foliowych, w których prowadzi się upra­wę roślin. Przedstawione są ponadto podstawowe wiadomości z zakresu procesów wymiany ciepła i masy, które wywołują zmiany parametrów fizycznych mikroklimatu wewnątrz obiek­tów pod osłonami.

Merytoryczna zawartość podręcznika mieści się w pięciu rozdziałach. Każdy z nich za­kończony jest zestawieniem bibliografii, w której Czytelnik znajdzie rozwinięcie omawianych zagadnień. Kraków, listopad 2007 Autor

Rozdział I. Wiadomości wstępne Rozdział II. Teoretyczne podstawy wymiany energii i masy Rozdział III. Podstawy fizyczne kształtowania parametrów mikroklimatu w obiekcie Rozdział IV. Wyposażenie techniczne w systemy modyfikujące mikroklimat w obiekcie Rozdział V. Odnawialne źródła energii w uprawach pod osłonami Literatura Wykaz ważniejszych oznaczeń Skorowidz

Książka

  • Autor: 

    Sławomir Kurpaska

  • ISBN: 

    978-83-09-01024-1

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...