Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Jacek Twardowski,
Waga produktu: 0.250 kg
EAN: 9788377170328
Wysyłka od: 9.00 PLN

Wrocław 2010, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 141 str., oprawa miękka

Na całym świecie obserwuje się zwiększenie powierzchni rolnej uprawianej w uproszczonej technologii bezorkowej. W skali globalnej areał ten ocenia się na ponad 105 milionów hektarów. Głównie są to plantacje w Ameryce Południowej i Północnej, ale w szybkim tempie powierzchnia ta zwiększa się również na innych kontynentach (w 1999-95 min ha) (Derpsch, Friedrich 2009). Uprawy uproszczone w Europie stanowią zaledwie około 1,1% globalnej powierzchni rolnej, najwięcej w Hiszpanii, Francji, Finlandii i Ukrainie. Także w Polsce od kilkunastu lat obserwuje się wzrost zainteresowania uproszczeniami w uprawie roli. Powierzchnię tę, w naszym kraju, ocenia się na około 15% gruntów ornych, w tym 1-2% stanowi siew bezpoś redni (Kordas 2002). Przewiduje się, że w najbliższych latach 60% powierzchni gruntów ornych będzie uprawianych metodą tradycyjną, 35% podlegać będzie rozmaitym uproszczeniom, a na pozostałych 5% stosowany będzie siew bezpośredni (Białek 2007). [...]

Celem badań było poznanie zmian w liczebności i składzie gatunkowym fauny epigeicznej oraz glebowej, będących wynikiem różnego rodzaju uproszczeń w technologii uprawy roli pod pszenicę ozimą. W ramach prowadzonych badań dokonano oceny wpływu uproszczonej uprawy roli (spłyconej) i zerowej (siewu bezpośredniego) na stawonogi naziemne, tj. chrząszcze z rodzin biegaczowatych (Carabidae) i kusakowatych (Staphy-linidae), pająki (Araneac) oraz należące do mezotauny glebowej skoczogonki (Collem-bola) i roztocze (Acari). Stanowiskiem porównawczym dla wymienionych kombinacji doświadczenia była rola uprawiana w sposób tradycyjny, tj. z wykorzystaniem pługa odkładnicowego. Niniejsza praca przedstawia niepublikowane dotychczas wyniki badań. - Ze wstępu

1. WSTĘP 2. PRZEGLÄ„D LITERATURY 2.1. Systemy uprawy roli w Polsce i na świecie 2.2. Skutki uproszczeń uprawy roli dla środowiska glebowego 2.2.1. Stawonogi epigeiczne 2.2.2. Mezofauna glebowa 3. MIEJSCE I METODY BADAŃ 3.1. Miejsce badań 3.2. Zabiegi agrotechniczne 3.3. Metody badań 3.3.1. Odłowy stawonogów epigeicznych 3.3.2. Ocena liczebności mezofauny glebowej 3.4. Analiza statystyczna i ekologiczna zgrupowań stawonogów 4. WARUNKI GLEBOWE I PRZEBIEG POGODY 5. WYNIKI 5.1. Ogólna liczebność stawonogów epigeicznych odłowionych na Swojcu 5.1.1. Liczebność, skład gatunkowy i dynamika występowania biegaczowatych - Carabidae 5.1.2. Liczebność i dynamika występowania kusakowatych Staphyliriidae 5.1.3. Liczebność i dynamika występowania pająków - Araneae 5.2. Ogólna liczebność stawonogów epigeicznych odłowionych w Makowicach 5.2.1. Liczebność, skład gatunkowy i dynamika występowania biegaczowatych -- Carabidae 5.2.2. Liczebność i dynamika występowania kusakowatych Staphyliiiidae 5.2.3. Liczebność i dynamika występowania pająków - Araneae 5.3. Ogólna liczebność skoczogonków - Collembola w próbach gleby ze Swojca 5.4. Ogólna liczebność skoczogonków -- Collembola w próbach gleby z Makowic 5.5. Ogólna liczebność roztoczy - Acari w próbach gleby ze Swojca 5.6. Ogólna liczebność roztoczy - Acari w próbach gleby z Makowic 6. DYSKUSJA NAD WYNIKAMI 6.1. Stawonogi epigeiczne 6.2. Mezofauna glebowa 7. WNIOSKI 8. PIŚMIENNICTWO

Książka

  • Autor: 

    Jacek Twardowski

  • ISBN: 

    978-83-7717-032-8

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...