Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Janina Błażej,
Waga produktu: 0.400 kg
EAN: 9788373386938
Wysyłka od: 9.90 PLN

Rzeszów 2011, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 256 str., oprawa miękka

W Kompendium rolnictwa ekologicznego po wstępie, rysie historycznym i omówieniu uwarunkowań przyrodniczych tego przyjaznego człowiekowi modelu produkcji, przedstawiono zasady uprawy roślin, omówiono rolę łąk i pastwisk w krajobrazie i kształtowaniu bioróżnorod-ności oraz produkcję na nich paszy. Ponadto szczegółowo nakreślono zasady chowu i żywienia zwierząt. Finalną część stanowią rozdziały opisujące metody produkcji żywności i przetwórstwa płodów rolnych oraz znaczenie systemu rolnictwa ekologicznego w zachowaniu krajobrazu i kształtowania środowiska naturalnego. Wskazano również na możliwość szerokiego wykorzystania gospodarstw ekologicznych w agroekoturystyce. Z recenzji prof. dr hab. Urszuli Prośby-Białczyk

1. Wstęp 2. Rozwój rolnictwa ekologicznego – rys historyczny, Janina Błażej 3. Uwarunkowania prawne funkcjonowania gospodarstw ekologicznych, Janina Błażej 4. Przyrodnicze i ekonomiczne uwarunkowania ekologicznej produkcji rolniczej, Janina Błażej 5. Fenologia i wpływy kosmiczne w rolnictwie ekologicznym, Czesława Trąba, Paweł Wolański 6. Zasady produkcji roślinnej w gospodarstwach ekologicznych, Janina Błażej, Marta Pisarek 6.1. Zmianowanie i płodozmian, Janina Błażej 6.2. Zasady uprawy roli i nawożenia, Janina Błażej 6.3. Dobór odmian, Janina Błażej 6.4. Ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym, Marta Pisarek 7. Łąki i pastwiska w gospodarstwach ekologicznych, Czesława Trąba, Paweł Wolański 7.1. Funkcje ekologiczne użytków zielonych 7.2. Pakiety programu rolnośrodowiskowego do wykorzystania w gospodarstwach ekolo­gicznych 7.3. Roślinność łąk i pastwisk w gospodarstwach ekologicznych 7.4. Nawożenie łąk w gospodarstwach ekologicznych r 7.5. Zbiór i konserwacja runi z użytków zielonych w gospodarstwach ekologicznych 7.6. Wypas bydła w gospodarstwach ekologicznych 7.7. Przemienne użytki zielone 7.8. Odnawianie łąk i pastwisk ekologicznych 8. Produkcja zwierzęca w gospodarstwach ekologicznych, Zofia Sokołowicz, Jadwiga Lechowska 8.1. Podstawowe różnice między konwencjonalną a ekologiczną produkcją zwierzęcą 8.2. Dobór zwierząt do chowu w gospodarstwach ekologicznych 8.2.1. Pochodzenie zwierząt 8.2.2. Gatunki i rasy zwierząt użytkowane w gospodarstwach ekologicznych 8.3. Dobrostan zwierząt w gospodarstwach ekologicznych 8.4. Specyfika żywienia poszczególnych gatunków zwierząt utrzymywanych w gospodar­stwach ekologicznych 8.4.1. Żywienie bydła 8.4.2. Żywienie owiec 8.4.3. Żywienie trzody chlewnej 8.4.4. Żywienie drobiu 9. Ekologiczne przetwórstwo płodów rolnych, Janina Błażej 10. Marketing rolnictwa ekologicznego, Janina Błażej 11. Znaczenie rolnictwa ekologicznego dla zachowania walorów przyrodniczych środowiska, Czesława Trąba, Paweł Wolański 12. Agroekoturystyka, Marta Pisarek Załączniki Załącznik 1. Wykaz nasion materiału siewnego i wegetatywnego materiału rozmnożeniowego wyprodukowanego metodami ekologicznymi prowadzony przez Głównego In­spektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa [aktualizacja 7.12.2010] Załącznik 2. Wykaz dostawców ekologicznego materiału siewnego

Książka

  • Autor: 

    Janina Błażej

  • ISBN: 

    978-83-7338-693-8

Inne produkty z tej serii: