Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Grzyś Edward,
Waga produktu: 0.300 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788377170854
Wysyłka od: 9.00 PLN

Wrocław 2012, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 102 str., oprawa miękka

Jednym z gatunków roślin uprawnych, co do którego zainteresowanie rolników ciągle wzrasta z uwagi przede wszystkim na duże możliwości wykorzystania, jest kukurydza (Zea mays L.). Wraz z rozwojem powierzchni uprawy i wydajności kukurydzy narastają problemy związane z pokonywaniem stresów biotycznych i abiotycznych [Michalski wsp. 2008]. Znaczącą przeszkodą w osiąganiu wysokich plonów są warunki środowiska, zwłaszcza chłody i nierównomierne opady [Nieróbca i wsp. 2008]. Jedną z metod przeciwdziałania czynnikom stresowym może być stosowanie biostymulatorów [Słowiński 2004]. W Polsce, szczególnie w ostatnich latach, daje się zauważyć wzrost powierzchni uprawy kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno. Nowe możliwości jej wykorzystania wiążą się z produkcją bioetanolu, czyli uprawy jako rośliny przemysłowej przeznaczonej do produkcji biopaliw.

1. WSTĘP 2. PRZEGLĄD LITERATURY 2.1. Wpływ abiotycznych czynników stresowych na rośliny 1.1. Substancje biologicznie czynne wpływające na odporność roślin 3. CEL I ZAKRES PRACY 4. MATERIAŁ I METODYKA 4.1. Doświadczenia laboratoryjne 4.2. Doświadczenia wazonowe 4.3. Charakterystyka badanych substancji 4.4. Metody analiz chemicznych 4.4.1. Oznaczanie zawartości barwników fotosy tetycznych w liściach 4.4.2. Pomiar elektroprzewodnictwa 4.4.3. Pomiar stopnia peroksydacji lipidów 4.4.4. Oznaczanie aktywności reduktazy azotanowej 4.4.5. Oznaczanie zawartości składników mineralnych w roślinach 4.5. Obliczenia statystyczne 5. WYNIKI BADAŃ 5.1. Doświadczenia laboratoryjne 5.1.1. Reakcja siewek kukurydzy na stosowane substancje S. 1.2. Wzrost siewek kukurydzy w warunkach stosowania herbicydu 5,1.2.1. Długość pędów oraz plon świeżej i suchej masy S. 1.2.2. Zawartość barwników fotosy n te tycznych w liściach 5.1.2.3. Przepuszczalność membran 5.1.2.4. Peroksydacja lipidów 5.2. Doświadczenia wazonowe 5.2.1. Reakcja kukurydzy na badane preparaty w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem 5.2.1.1. Plon suchej masy 5.2.1.2. 7-awartość barwników f o to syn tet y cznych w liściach 5.2.1.3. Aktywność reduktazy azotanowej w liściach 5.2.1.4. Skład chemiczny częśi/i nadziemnych roślin 5.2.2. Reakcja kukurydzy na badane preparaty w warunkach różnej pojemności wodnej gleby 5.2.2.1. Plon suchej masy 5.2.2.2. Zawartość barwników foto syn te ty cznych w liściach 5.2.2.3. Aktywność reduktazy azotanowej w liściach 5.2.2.4. Skład chemiczny części nadziemnych roślin 5.2.3. Reakcja kukurydzy na badane preparaty w warunkach zasolenia 5.2-3.1. Plon suchej masy 5.2.3.2. Zawartość barwników fo t osynt etycznych w liściach 5.2.3.3. Aktywność reduktazy azotanowej w liściach 5.2.3.4. Skład chemiczny części nadziemnych roślin 6. DYSKUSJA NAD WYNIKAMI 7. WNIOSKI g. PIŚMIENNICTWO

Książka

  • Autor: 

    Grzyś Edward

  • ISBN: 

    978-83-7717-085-4

Inne produkty z tej serii:
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...