Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Jacek Zajączkowski, Kazimierz Zajączkowski,
Waga produktu: 0.800 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2013, wydanie 1, format 170 x 240, objętość część 1 184 str., część 2 176 str., oprawa twarda

Część 1: Plantacje drzew szybko rosnących
Wiedza leśników polskich o plantacyjnej uprawie drzew szybko rosnących jest, ogólnie rzecz biorąc, bardzo fragmentaryczna, a niejednokrotnie fałszywa, co jednak często nie przeszkadza im w negatywnym wypowiadaniu się na temat plantacji.
Opinie takie w znacznej mierze wywodzą się z dawnych doświadczeń z plantacyjną uprawą topoli (lata 1956–1975), która na skutek niedostatecznej informacji o tej formie produkcji drewna i popełnianych błędów, a przede wszystkim niechęci leśników do wprowadzania topoli do lasu i do podejmowania niestosowanych przez nich do tej pory działań, bardzo często kończyła się niepowodzeniem. Od tamtych czasów w Polsce praktycznie nie zakłada się już żadnych plantacji ukierunkowanych na produkcję drewna przemysłowego, chociaż na całym świecie obserwuje się bardzo szybki wzrost ich areału. Jednak i w naszym kraju nie brak przykładów udanych plantacji doświadczalnych i gospodarczych, które są bogatym źródłem informacji przydatnych do sformułowania zasad racjonalnego prowadzenia tej formy produkcji drewna w przyrodniczo-gospodarczych warunkach Polski.
Główną przyczyną rozwoju plantacji na świecie jest coraz większe zapotrzebowanie na drewno przy jednoczesnej konieczności zapewnienia ochrony istniejącym lasom. Wraz ze wzrostem liczebności populacji ludzkiej oraz rozwojem gospodarczym stale rośnie zapotrzebowanie na drewno. Pomimo, że plantacje zakładane są głównie na terenach nieleśnych, leśnicy powinni być przygotowani do współdziałania w tej działalności.

Część 2: Zadrzewienia
Niniejsza publikacja jest kompleksowym opracowaniem aktualnego stanu wiedzy o zadrzewieniach w Polsce. Autorzy zapoznają czytelnika z podstawową terminologią i historią zadrzewień szczegółowo przedstawiają ich znaczenie ochronne, techniczne, produkcyjne i społeczne, a także opisują zasady zakładania zadrzewień (dobór gatunków, wybór lokalizacji i form przestrzennych, wykonanie projektu technicznego), ich pielęgnacji, ochrony i użytkowania.
Ta unikatowa na polskim rynku książka, przedstawiająca zadrzewienia jako nowoczesny, ekologiczny i tani środek zwiększania stabilności i bogactwa przyrodniczego na większości powierzchni naszego kraju, dostarcza ważnych argumentów w kształtowaniu nowej polityki ekologicznej na obszarach wiejskich.

Część 1. 1. Wstęp 2. Definicja plantacji 3. Z historii plantacyjnej uprawy drzew szybko rosnących w Polsce 4. Rodzaje plantacji drzew szybko rosnących 5. Ogólne zasady zakładania i prowadzenia plantacji o długim i średnim cyklu produkcyjnym 5.1. Dobór gatunków do uprawy 5.2. Zasady zmieszania gatunków 5.3. Materiał sadzeniowy 5.4. Wybór powierzchni pod plantację 5.5. Zakładanie plantacji 6. Uprawa różnych gatunków drzew szybko rosnących w plantacjach o długim i średnim cyklu produkcyjnym 7. Plantacje o krótkim cyklu produkcyjnym Część 2: 1. Wprowadzenie 1.1. Wstęp 1.2. Pojęcie zadrzewień 1.3. Klasyfi kacja zadrzewień 2. Funkcje zadrzewień 3. Projektowanie zadrzewień 4. Zakładanie i prowadzenie zadrzewień 4.1. Materiał sadzeniowy do zadrzewień 4.2. Zakładanie zadrzewień 4.3. Pielęgnowanie i ochrona zadrzewień 4.4. Cięcia rębne w zadrzewieniach

Książka

  • Autor: 

    Jacek Zajączkowski, Kazimierz Zajączkowski

  • ISBN: 

    978-83-09-01143-9

Inne produkty z tej serii: