Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Leokadia Witkowska-Żuk , Jakub Tomanek,
Waga produktu: 1.400 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2008, wydanie 1, format 168 x 244, objętość 593 str., oprawa twarda
Ogólna charakterystyka roślin drzewiastych
Systematyczny przegląd roślin nagozalążkowych, okrytozalążkowych
Podstawy fitosocjologii leśnej

Część I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROŚLIN DRZEWIASTYCH FORMY POKROJOWE ROŚLIN DRZEWIASTYCH CZʌĆ NADZIEMNA ROŚLIN DRZEWIASTYCH Korona Kształtowanie się i budowa korony Pędy Pąki Liście Kwiaty Kwiaty roślin okrytozalążkowych Kwiaty roślin nagozalążkowych Owoce Budowa owoców i owocostanów Typy owoców Nasiona Budowa nasion Kiełkowanie nasion Pień Morfologia pnia Anatomia pnia Powstawanie budowy pierwotnej łodygi roślin drzewiastych Powstawanie i początkowe stadium budowy wtórnej łodygi rośliny drzewiastej Budowa i układ tkanek w pniu r Kora wtórna Martwica korkowa (korowina) Łyko wtórne (floem wtórny) Kambium Drewno wtórne (ksylem wtórny) Układ tkanek w drewnie Słoje roczne Biel i twardziel Drewno drzew iglastych Drewno drzew liściastych Mikroskopowa budowa drewna wybranych gatunków drzew Rdzeń CZʌĆ PODZIEMNA ROSLN DRZEWIASTYCH Korzeń Budowa i funkcje typowego korzenia roślin drzewiastych Rodzaje systemów korzeniowych Nietypowe rodzaje korzeni roślin drzewiastych Budowa wewnętrzna korzenia rośliny drzewiastej Symbiozy korzeniowe drzew leśnych PODSTAWY SYSTEMATYKI (TAKSONOMII) ROŚLIN 9 Część II SYSTEMATYCZNY PRZEGLÄ„D ROŚLIN NAGOZALÄ„ŻKOWYCH Część III SYSTEMATYCZNY PRZEGLÄ„D ROŚLIN OKRYTOZALÄ„ŻKOWYCH Część IV PODSTAWY FITOSOCJOLOGII LEŚNEJ Rozwój różnych kierunków fitosocjologii Budowa i metody badań zbiorowisk roślinnych Budowa zbiorowiska Zbiorowiska, zespoły i formacje roślinne nSiedlisko, środowisko życiowe, biocenoza, ekosystem Łączenie się roślin w zbiorowiska i stopień organizacji zbiorowisk Metoda badania zbiorowisk roślinnych Warstwowość Ilościowość Towarzyskość Żywotność Okresowość (periodyczność) Zdjęcie fitosocjologiczne Badanie czynników siedliskowych i przejawów życiowych roślin w zbiorowiskach roślinnych Stałość fitosocjologiczna Wierność fitosocjologiczna Charakterystyczna kombinacja gatunków Tabela zespołu Syntetyczne ujęcie ilościowości Wartość systematyczna grupy gatunków Systematyka zbiorowisk roślinnych Podstawa systemu Jednostki systematyczne-fitosocjologiczne Metody wyróżniania jednostek fitosocjologicznych Fitosocjologia numeryczna Przegląd ważniejszych dla leśnictwa zbiorowisk roślinnych Polski Zbiorowiska leśne Bory iglaste (szpilkowe) Bory sosnowe i mieszane dębowo-sosnowe Bory sosnowe na glebach mineralnych i bory mieszane Bory świerkowe, jodłowo-świerkowe i jodłowe Górskie reliktowe laski sosnowe Kwaśne (acydofilne) dąbrowy (subatlantyckie ubogie dąbrowy; atlantyckie lasy acydofilne) Mezo- i eutroficzne lasy liściaste Ciepłolubne dąbrowy (kserotermiczne lasy dębowe) Świeże i wilgotne lasy liściaste Lasy gradowe (lasy dębowo-grabowe, grądy, „grondy") Lasy bukowe (buczyny) Kwaśne (acydofilne) buczyny Lasy lipowo-jaworowe (jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach) Lasy łęgowe Łęgi wierzbowo-topolowe Bagienne lasy olszowe - olsy (olesy) Krzewiaste zbiorowiska zaroślowe Subalpejskie zarośla Zarośla łozowe Inne zbiorowiska Torfowiska Wydmy nadmorskie i śródlądowe Zespoły wydm nadmorskich Zbiorowiska wydm śródlądowych Dynamika zbiorowisk roślinnych Odnawianie się fitocenoz Sukcesje roślinności Dynamiczna wartość gatunków Metody badania sukcesji Powstawanie zespołów Sukcesje zespołów leśnych Współczesne kierunki badawcze w fitosocjologii Podstawowe pojęcia typologii leśnej Ochrona leśnej szaty roślinnej Literatura Indeks polskich nazw jednostek taksonomicznych roślin i syntaksonomicznych zbiorowisk roślinnych Indeks łacińskich nazw jednostek taksonomicznych roślin i syntaksonomicznych zbiorowisk roślinnych

Książka

  • Autor: 

    Leokadia Witkowska-Żuk , Jakub Tomanek

  • ISBN: 

    978-83-09-01018-0

Inne produkty z tej serii: