Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Tadeusz Andrzejczyk,
Waga produktu: 0.600 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2009, wydanie 1, format 125 x 200, objętość 328 str., oprawa twarda

I. Systematyka i występowanie dębu 1. Systematyka i cechy morfologiczne 2. Zasięg naturalny i występowanie dębów w Polsce II. Wymagania siedliskowe i właściwości ekologicz­ne dębu 1. Wymagania klimatyczne 2. Wymagania glebowe 3. Wrażliwość na suszę i zjawisko cladoptosis 4. Wymagania świetlne 5. Hodowlana rola dębu a. Udział dębu w typach siedliskowych lasu b. Drzewostany mieszane z udziatem dębu i ich struktura III. Właściwości biologiczne dębu 1. Wzrost i produkcyjność 2. Kontrola wierzchołkowa i pokrój drzew 3. Zdolność odroślowa 4. Pędy epikormiczne IV. Zmienność i gospodarka nasienna 1. Zmienność genetyczna a. Cechy fenologiczne b. Pędzenie świętojańskie c. Cechy pokrojowe r d. Wzrost e. Cechy drewna 2. Baza nasienna dębu w Polsce 3. Obradzanie i właściwości żołędzi 4. Zbiór i przechowywanie żołędzi a. Prowizoryczne składowanie b. Spławianie c. Termoterapia i zaprawianie nasion d. Osuszanie i umieszczanie nasion w pojemni­kach e. Przechowywanie żołędzi f. Przechowywanie w chłodni g. Przechowywanie tradycyjne V. Produkcja sadzonek 1. Kiełkowanie nasion 2. Produkcja sadzonek w szkółce otwartej a. Termin siewu b. Norma wysiewu c. Rodzaj sadzonek d. Podcinanie korzeni e. Szkółkowanie f. Nawożenie mineralne 3. Produkcja sadzonek w namiotach foliowych 4. Produkcja sadzonek metodą korytową 5. Produkcja sadzonek z zakrytym systemem korze­niowym w szkółkach kontenerowych VI. Odnawianie dębu 1. Odnawianie naturalne a. Wprowadzenie b. Wybór siedliska i przygotowanie gleby pod od­nowienie naturalne dębu c. Rębnie d. Zasady stosowania rębni częściowej w drzewo­ stanach dębowych 2. Sztuczne odnowienie a. Warunki środowiskowe i rębnie b. Odnowienie siewem c. Odnowienie przez sadzenie VII. Pielęgnowanie drzewostanów dębowych 1. Przyrodnicze i gospodarcze uwarunkowania pie­lęgnowania a. Czynniki przyrodnicze i hodowlane b. Czynniki gospodarcze - cel produkcji 2. Pielęgnowanie drzewostanów młodych a. Pielęgnowanie nalotów i podrostów b. Pielęgnowanie upraw c. Pielęgnowanie miodników 3. Pielęgnowanie drzewostanów średniowiekowych i starszych a. Wybór drzew dorodnych b. Trzebieże wczesne i podkrzesywanie c. Trzebieże późne VIII. Hodowlane konsekwencje zamierania dębów 1. Objawy 2. Przyczyny 3. Interakcje stres - roślina - patogen 4. Postępowanie hodowlane Literatura

Książka

  • Autor: 

    Tadeusz Andrzejczyk

  • ISBN: 

    978-83-09-99017-8

Inne produkty z tej serii: