Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Bohdan Ważyński,
Waga produktu: 0.400 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2011, wyd. 1, format 130 x 200, objętość 262 str., oprawa twarda
Zagospodarowanie rekreacyjne lasu jest osobną pozycją w „Planie urządzenia lasu". Traktuje on m.in. o działalności zmierzającej do takiego udostępnienia lasu ludziom, aby ich obecność w lesie oddziaływała jak najmniej negatywnie na ekosystem leśny. Służy temu na przykład wyznaczenie odpowiednio urządzonych tras wędrówkowych czy ścieżek z tablicami poglądowymi o różnej tematyce leśnej. W niektórych sytuacjach pojawiła się nawet konieczność dokonywania różnych modyfikacji w tradycyjnych zabiegach leśno-gospodarczych.
Połączenie wypoczynku w lesie z edukacją leśną „na żywo" i w obiektach edukacyjno-muzealnych nałożyło na służby leśne potrzebę kompleksowego spojrzenia na rekreacyjną funkcję lasu i na wynikające z niej postępowania gospodarcze.
Zagospodarowanie rekreacyjne lasu stało się znaczącą działalnością gospodarcza, leśników.

Od Autora Wstęp 1. Las jako obiekt wypoczynkowy 1.1. Przydatność środowiska leśnego do rekreacji 1.2. Zagrożenia dla wypoczynku w lesie 1.3. Formy wypoczynku na terenach leśnych 1.4. Turystyka na leśnych obszarach Natura 2000 1.5. Leśne obiekty do rekreacji 2. Podstawy prawne rekreacyjnego udostępniania lasów... 3. Lasy rekreacyjne 4. Przystosowanie tradycyjnych pojęć gospodarki leśnej do specyfiki postępowań gospodarczych w lasach rekreacyjnych 5. Zasady urządzania publicznych lasów rekreacyjnych (lasów na terenach miejskich i w strefie podmiejskiej) 5.1. Leśny monitoring rekreacyjny 5.2. Waloryzacja lasów rekreacyjnych 5.2.1. Dostępność drzewostanów do rekreacji 5.2.2. Waloryzacja dróg i ścieżek 5.3. Strefy intensywnoś ci zagospodarowania rekreacyjnego lasu 5.4. Podział lasu na gospodarstwa 5.5. Uzupełnienia opisu taksacyjnego wydzieleń 5.6. Wyniki inwentaryzacji lasu rekreacyjnego 5.7. Plan zadań dla gospodarki leśnej 6. Zasady wykonywania gospodarki leśnej w lasach na terenie miasta i w strefie podmiejskiej 6.1. Użytkowanie lasu 6.2. Docelowy typ drzewostanu (DTD), dobór gatunków drzew 6.3. Odnowienia – zalesienia 6.4. Formowanie obrzeży lasu 6.5. Pielęgnowanie lasu 6.6. Ochrona lasu 6.7. Urządzenia do rekreacji 7. Program rekreacyjnego zagospodarowania lasu 7.1. Kompleksowy opis lasów rekreacyjnych 7.2. Obiekty do rekreacji 7.3. Analiza gospodarki rekreacyjnej w minionym okresie 7.4. Plan zadań dla gospodarki rekreacyjnej 7.5. Dokumentacja kartograficzna 8. Leśne obiekty rekreacyjne 8.1. Obiekty budowlane 8.2. Powierzchniowe obiekty do rekreacji w lesie 8.3. Liniowe obiekty leś ne do rekreacji 8.3.1. Szlaki i ścieżki turystyczne, drogi 8.3.2. Leśne ścieżki edukacyjne 9. Obszary leśne poddawane intensywnemu użytkowa­niu rekreacyjnemu 9.1. Lasy nadmorskie 9.2. Lasy aglomeracji 9.3. Lasy w miastach 10. Metody promocji wypoczynku i wiedzy o lesie 11. Leśny wypoczynek z historią Literatura

Książka

  • Autor: 

    Bohdan Ważyński

  • ISBN: 

    978-83-09-01068-5

Inne produkty z tej serii: