Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Bryś Krystyna,
Waga produktu: 0.510 kg
EAN: 9788377171349
Wysyłka od: 9.90 PLN

Wrocław 2013 , wydanie 1, format 170 x 240, objętość 285 str., oprawa miękka
 

1.WSTĘP 2.PRZEGLÄ„D LITERATURY 3.POSTĘPOWANIE BADAWCZE 3.1.Cel i zakres badań 3.2.Lokalizacja badań 3.3.Materiały 3.4.Metodyka pracy 4.PROMIENIOWANIE CAŁKOWITE WE WROCŁAWIU-SWOJCU NA TLE ZMIAN SOLARNYCH W EUROPIE 4.1.Pomiary promieniowania słonecznego we Wrocławiu-Swojcu 4.2.Promieniowanie całkowite 4.3.Tło cyrkulacyjne 5.PROMIENIOWANIE ODBITE I ALBEDO 5.1.Pomiary promieniowania odbitego K| i albedo 5.2.Przebiegi dobowe składników albedo 5.3.Zmienność międzydobowa i z miesiąca na miesiąc albedo w okresie pomiarowym 5.4.Związki korelacyjne albedo z wybranymi czynnikami geofizycznymi 6.MODEL ZASTOSOWANYCH RÓWNAŃ REGRESJII REKONSTRUKCJA ALBEDO DLA WROCŁAWIA-SWOJCA 6.1.Metodyka rekonstrukcji albedo 6.2.Model równań regresji zastosowanych w rekonstrukcji albedo 6.3.Przebiegi albedo trawy i albedo ugoru w latach 1881-2012 we Wrocławiu-Swojcu 7.PROMIENIOWANIE DŁUGOFALOWE 7.1.Promieniowanie długofalowe uchodzące L f 7.2.Rekonstrukcja promieniowania długofalowego uchodzącego metodyka i modele 7.3.Promieniowanie zwrotne atmosfery LJ 7.4.Saldo promieniowania długofalowego L* 8.CAŁKOWITY BILANS PROMIENIOWANIA Q* 8.1.Dynamika całkowitego bilansu promieniowania w latach 2007-2012 8.2.Rekonstrukcja i przebiegi bilansu krótkofalowego K* w latach 1881-2012 we Wrocławiu-S woj cu 8.3.Zrekonstruowane przebiegi bilansu długofalowego I1* wiatach 1881-2012 we Wrocławiu-Swojcu 8.4.Zrekonstruowane przebiegi całkowitego bilansu promieniowania Q* wiatach 1881-2012 we Wrocławiu-Swojcu PODSUMOWANIE WNIOSKI Ważniejsze oznaczenia skrótowe oraz symbole i jednostki fizyczne PIŚMIENNICTWO Strony internetowe

Książka

  • Autor: 

    Bryś Krystyna

  • ISBN: 

    978-83-7717-134-9

Inne produkty z tej serii: