Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Maria Licznar-Małańczuk
Waga produktu: 0.23 kg
Realizacja zamówienia: 2 dni
Wysyłka od: 6.99 PLN

W drugiej połowie XX w. w wielu krajach świata miały miejsce dynamiczne zmiany w rolnictwie. Zmechanizowanie upraw i użycie na niespotykaną dotychczas skalę środków chemicznych wpłynęły na wzrost wydajności z jednostki powierzchni [Reganold i in. 1990]. Nadmierne i długotrwałe stosowanie środków chemicznych i uprawy mechanicznej oddziaływało jednak niekorzystnie na środowisko rolnicze. Obserwowano stopniową utratę produktywności gleby. Skażeniu ulegały wody gruntowe. Nasilały się zjawiska erozji gleby. Pozbawione bioróżnorodności duże monokultury roślin uprawnych uzależniono przy zwalczaniu chorób, szkodników czy zachwaszczenia jedynie od stosowania środków chemicznych. W konsekwencji, postępująca degradacja środowiska rolniczego skłoniła konsumenta, a także producenta, do refleksji nad jakością uzyskanej żywności i jej wpływem na zdrowie człowieka [Reganold i in. 1990, Doran 2002]. Niekorzystne skutki długotrwałego stosowania chemicznych zabiegów agrotechnicznych sygnalizowano w środowiskach naukowych już pod koniec lat 60. XX w. [Sansavini 1997]. W następnych dekadach świadomie podejmowano kroki pozwalające uzyskać wysokiej jakości produkty przy jednoczesnym zachowaniu zasobów środowiska rolniczego [Reganold i in. 1990, Sansavini 1997, Leary i DeFrank 2000]. Taki sposób produkcji żywności uzyskał poparcie ze strony środowisk ekologicznych i coraz bardziej świadomych konsumentów w wysoko rozwiniętych krajach Europy i USA [Thompson 2000]. Współczesne rolnictwo, w tym ogrodnictwo, uwzględnia kompleks interakcji zachodzących w środowisku rolniczym, a zwłaszcza glebowym i łączy tradycyjne rozwiązania agrotechniczne z nowoczesnymi technologiami. Taki sposób uprawy roślin zapewnia wieloletnią i zrównoważoną działalność rolniczą (ang. sustainable agriculture) [Reganold i in. 1990, Sansavini 1997], która może być realizowana według kilku wariantów takich jak produkcja integrowana, ekologiczna czy biodynamiczna [Reganold i in. 1987, 1993, BaMzs i in. 1997, Brumfield 2000, Amarante i in. 2008, Delate i in. 2008]. W Europie największe znaczenie ma Produkcja Integrowana (IP), a od początku lat 90. XX w. również Integrowana Produkcja Owoców (IPO) [Cross 1991, Sansavini 1997]. Zainteresowanie takim sposobem uprawy pojawiło się także w Polsce. W kolejnych latach wprowadzanie IPO było związane z przystąpieniem kraju do Unii Europejskiej [Zamarlicki 2000, Niemczyk 2004]. Gleba — środowisko życia roślin — jest najcenniejszym zasobem środowiska rolniczego [Reganold i in. 1990]. Właściwy sposób jej pielęgnacji w sadzie jest jednym z ważniejszych elementów prawidłowej agrotechniki prowadzonej według zasad IPO. Pozwala zachować żyzność gleby i jednocześnie stwarza korzystne warunki do uprawy drzew owocowych [Franzluebbers 2004, Granatstein 2008]. Powszechnie stosowane chemiczne zwalczanie zachwaszczenia w rzędach drzew i krzewów można zastąpić ściółkowaniem. Pozytywna ocena kilku organicznych i nieorganicznych ściółek użytych w warunkach klimatycznoglebowych naszego kraju [Lipecki i Berbeć 1997, Mika 2000, Szewczuk i LicznarMałańczuk 2000, Szewczuk
2004] w dużej mierze kontrastuje z nielicznymi doniesieniami na temat warunków i możliwości wykorzystania żywych ściółek w Polsce [Lipecki i Wieniarska 1990, 2000, 2001, Mika i Krzewińska 1993, 1995, 1996, Olszewski i Niemczyk 1994, Jaworska 1995, Brown i in. 1997, Mika i in. 1998, Mika 2000, Sosna i in. 2009]. Obecność dodatkowej rośliny nie pozostaje bez wpływu na rośliny sadownicze, implikuje zespół oddziaływań między żywą ściółką a drzewem owocowym, często przyjmujący charakter konkurencji [Anderson i in. 1992]. Z sadowniczego punktu widzenia wpływ żywej ściółki na drzewo owocowe jest uzależniony od szeregu czynników, do których należą między innymi: warunki glebowe i wodne, gatunek rośliny okrywowej, termin jej wysiewu, a także jakość wysadzonych okulantów i, modyfikowana podkładką, siła wzrostu drzewa owocowego. Z ekologicznego punktu widzenia obecność niskiej rośliny okrywowej, pozostawiającej resztki organiczne, wpływa pozytywnie na procesy przemiany materii organicznej i przyczynia się do zachowania żyzności gleby. Stosowanie żywych ściółek wymaga również uwzględnienia uwarunkowań ekonomicznych, decydujących o opłacalności wprowadzenia takiego systemu pielęgnacji gleby w sadzie. Celem pracy była ocena zastosowania kilku żywych ściółek w rzędach drzew jabłoni odmiany jako alternatywnego sposobu pielęgnacji gleby w porównaniu z ugorem herbicydowym. W latach 20042010 w podjętych badaniach przeprowadzono: określenie wpływu kilkuletniej uprawy roślin okrywowych w rzędach drzew na wybrane właściwości fizyczne, retencyjne, fizykochemiczne i chemiczne gleby; ocenę pokrycia gleby przez żywe ściółki, analizę towarzyszącego im zachwaszczenia oraz ich wpływ na stan odżywienia jabłoni; badanie wpływu ściółek na plonowanie, wzrost i żywotność drzew oraz jakość owoców odmiany ligol> uszlachetnionej na, charakteryzujących się zróżnicowaną siłą wzrostu, podkładkach P 22, P 16 i P 2; analizę wybranych aspektów ekonomicznych warunkujących uprawę drzew jabłoni z zastosowaniem żywych ściółek.

Książka

 • Autor: 

  Maria Licznar-Małańczuk

 • Format: 

  165 x 235

 • ISBN: 

  978-83-7717-115-8

 • Liczba stron: 

  130

 • Oprawa: 

  miękka

 • Rok wydania: 

  2012

 • Wydanie: 

  1

Inne produkty z tej serii: