Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Adam Szewczuk,Ewelina Gudarowska,
Waga produktu: 0.200 kg
EAN: 9788377170670
Wysyłka od: 9.00 PLN

Wrocław 2011, wydanie 1, format 170 x 240, objętość 114 str., oprawa miękka

Wprowadzenie podkładek karłowych do produkcji sadowniczej jest powszechnie uważane za ważny element unowocześniania produkcji. Osłabienie wzrostu drzew dzięki podkładce przekłada się przede wszystkim na możliwość zwiększenia produktywności z jednostki powierzchni sadu poprzez wysadzenie na niej większej liczby drzew, które często wcześniej wchodzą w okres owocowania. Mniejsze drzewa to również łatwiejszy zbiór, efektywniejsza ochrona, niniejsza pracochłonność cięcia i formowania. Najbardziej powszechne jest stosowanie podkładek karłowych dla jabłoni. Również w obrębie innych gatunków drzew uprawianych w Polsce są dostępne podkładki o słabszej sile wzrostu (grusza, śliwa). Brak jest natomiast podkładek karłowych dla brzoskwiń. Jest to gatunek silnie rosnący, którego drzewa osiągają duże rozmiary. Jako podkładkę stosuje się dla tego gatunku silnie rosnące siewki brzoskwini. Na potrzebę wprowadzenia nowych podkładek odpornych na choroby i szkodniki oraz niekorzystne warunki glebowe, przy jednoczesnym ograniczaniu siły wzrostu drzew brzoskwiń i umożliwieniu intensyfikacji uprawy tego gatunku, wskazuje Rcighard [2002] oraz Fideghelli i in. [1998]. Poszukiwania odpowiedniej podkładki dla brzoskwiń trwają od wielu lat na całym świecie - jak dotąd bez większego powodzenia. Poszukuje się podkładki, która oprócz zapewnienia stabilnej plenności odmiany i tolerancji na czynniki stresowe pozwoli modyfikować wzrost drzewa. W zależności od warunków klimatycznych oraz glebowych pod brzoskwinie stosuje się na świecie różne podkładki, m.in. siewki nasiennych i niektórych uprawnych brzoskwiń, siewki migdała czy mieszańce między gatunkowe. Prowadzone są badania nad przydatnością wielu podkładek do uprawy brzoskwiń, zarówno wegetatywnych takich jak: Isthara, Myran, Ti Tao czy generatywnych: Lovell, Nemaguard, Tennessee, Rubira [Grzyb 2004]. W USA za podkładki skarlające uznano typy: Cada-man, Adesoto 101, Penta oraz VVA-1 [Craham 2002, Reighard 2002]. W Polsce drzewka brzoskwini produkowane są na trzech podkładkach generatywnych: siewkach Rakonie-wickiej, Mandżurskiej i Siberian C [Jakubowski 2005]. Duże nadzieje wiąże się z nową podkładką wegetatywną Pumiselect®, pochodzącą od Prunus pumila L. selekcji prof. F. Jacoba z Instytutu w Geisennheim w Niemczech [Jacobl992].

Celem prowadzonych badań była ocena przydatności tej podkładki w intensywnej uprawie brzoskwiń w warunkach Polski na podstawie obserwacji drzew w pierwszych czterech latach po posadzeniu, to znaczy w tzw. okresie inwestycyjnym. Założone doświadczenia dotyczyły porównania kilku modeli intensywnego sadu brzoskwiniowego zróżnicowanych pod względem: podkładki, wieku sadzonych drzew oraz rozstawy, na tle tradycyjnego modelu sadu brzoskwiniowego, a także wpływ wieku podkładki Pu-miselect® w momencie okulizacji na wzrost i owocowanie drzew posadzonych jako jednoroczne okulanty. Oceniono również przydatność kilku odmian do uprawy na tej podkładce.

Wyniki przedstawionych doświadczeń są istotnym uzupełnieniem wcześniej publikowanych wyników [Gudarowska, Szewczuk, 2009 a, b)] dotyczących produkcji podkładki Pumiselect® w mateczniku i szkółce. Ocena w tzw. okresie inwestycyjnym, dotyczącym pierwszych lat po posadzeniu drzew, nie może stanowić pełnego obrazu przydatności podkładki do danych warunków siedliskowych, ale jest jej bardzo ważnym elementem. Charakter wzrostu i zdolność plonotwórcza drzew zależą również od ich wieku. Inna jest także wzajemna reakcja odmiana-podkładka w kolejnych latach uprawy. Dlatego pełnej oceny nowej podkładki będzie można dokonać dopiero po kilka kolejnych latach obserwacji już starszych drzew - w sadzie i w różnych warunkach.

1. WSTĘP I CEL BADAŃ 2. PRZEGLÄ„D LITERATURY 3. METODYKA I PRZEBIEG BADAŃ 3.1. Wpływ podkładki, gęstości sadzenia i jakości materiału szkółkarskiego na intensyfikację sadu brzoskwiniowego 3.1.1. Metodyka przeprowadzonych pomiarów i obserwacji 3.1.1.1. Plonowanie i jakość plonu 3.1.1.2. Kwitnienie i zawiązanie owoców 3.1.1.3. Ocena wzrostu drzew 3.1. 1.4. Ocena stopnia przemarznięcia pędów jednorocznych oraz stopnia przemarznięcia pąków kwiatowych 3.2. Jakość materiału szkółkarskiego a wzrost i plonowanie odmiany; Redhaven na podkładce Pumiselect0' 3.3. Wpływ podkładki na wzrost i plonowanie czterecb odmian brzoskwini 3.4. Analiza statystyczna wyników 3.5. Przebieg doświadczeń 3.5.1. Zabiegi pielęgnacyjne zastosowane w doświadczeniach 3.5.2. Charakterystyka warunków klimatycznych 4. WYNIKI n4.1. Wpływ podkładki, gęstości sadzenia i jakości materiału szkółkarskiego na intensyfikację sadu brzoskwiniowego 4.1.1. Kwitnienie i zawiązanie owoców 4.1.2. Ocena stopnia przemarznięcia pędów jednorocznych oraz stopnia przemarznięcia pąków kwiatowych 4.1.2.1. Uszkodzenia pędów zimą 2005/2006 4.1.2.2. Uszkodzenia pąków kwiatowych zimą 2006/2007 4.1.3. Plonowanie i jakość plonu 4.1.4. Ocena wzrostu drzew 4.1.4.1. Przyrost pola przekroju poprzecznego pnia 4.1 .4.2. Liczba i łączna długość wszystkich pędów 4.1.4.3. Liczba i łączna długość pędów rozgałęzionych 4.1.4.4. Liczba i łączna długość pędów syleprycznych 4.1.4.5. Liczba i łączna długość pędów nierozgałęzionych 4.1.5. Dyskusja i wnioski 4.2. Jakość materiału szkółkarskiego a wzrost i plonowanie odmiany Redhaven na podkładce Pumiselect9 4.2. L Ocena jakości materiału szkółkarskiego 4.2.2. Kwitnienie i zawiązanie owoców 4.2.3. Ocena stopnia przemarznięcia pąków kwiatowych 4.2.4. Plonowanie i jakość plonu 4.2.5. Ocena wzrostu drzew 4.2.5.1. Przyrost pola przekroju poprzecznego pnia 4.2.5.2. Liczba i łączna długość wszystkich pędów 4.2.5.3. Liczba i łączna długość pędów rozgałęzionych 4.2.5.4. Liczba i łączna długość pędów syleptycznych 4.2.5.5. Liczba i łączna długość pędów nierozgałęzionych 4.2.6. Dyskusja i wnioski 4.3. Wpływ podkładki na wzrost i plonowanie czterech odmian brzoskwiń 4.3.1. Ocena jakości materiału szkółkarskiego 4.3.2. Kwitnienie i zawiązanie owoców 4.3.3. Ocena stopnia przemarznięcia pąków kwiatowych 4.3.4. Plonowanie i jakość plonu 4.3.5. Ocena wzrostu drzew 4.3.5.1. Przyrost pola przekroju poprzecznego pnia 4.3.5.2. Liczba i łączna długość wszystkich pędów 4.3.5.3. Liczba i łączna długość pędów rozgałęzionych 4.3.5.4. Liczba i łączna długość pędów syleptycznych 4.3.5.5. Liczba i łączna długość pędów nie rozgałęzionych 4.3.6. Dyskusja i wnioski 5. PODSUMOWANIE 6. PIŚMIENNICTWO

Książka

  • Autor: 

    Adam Szewczuk,Ewelina Gudarowska

  • ISBN: 

    978-83-7717-067-0

Inne produkty z tej serii:

W okresie od 20.06.2024 do 13.07.2024
  jesteśmy na urlopie :)

 

Zamówienia przyjęte w tych
dniach 
zostaną wysłane
do Państwa po 13.07.