Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Stanisław Bac,Marian Rojek,
Waga produktu: 0.600 kg
Realizacja zamówienia: 48 godzin
EAN: 9788377171127
Wysyłka od: 9.90 PLN

Wrocław 2012, wydanie 2, format 170 x 240, objętość 276 str., oprawa twarda

Po upływie 13 lat od pierwszego wydania podręcznika przedstawiamy jego rozszerzoną i zaktualizowaną wersję. W minionym okresie zmieniły się znacznie treści programowe i standardy nauczania z jednej strony, natomiast z drugiej, nastąpił znaczący postęp w oprzyrządowaniu i sposobie zdobywania oraz przetwarzania danych meteorologicznych. Zwiększył się również zasób dostępnych materiałów z okresów wieloletnich, charakteryzujących warunki klimatyczne Polski. Wiele cennych danych z tego zakresu zawierają podręczniki profesorów Krzysztofa Kożuchowskiego i Alojzego Wosia oraz seria atlasów klimatycznych wydawanych pod redakcją profesora Czesława Koźmińskiego. Niektóre mapy i dane tabelaryczne tam zawarte umieszczono w treści obecnego wydania. Mamy również na względzie zwrócenie uwagi na znaczenie oddziaływania pogody i klimatu na procesy kształtowania i ochrony oraz warunki poprawy stanu środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem działalności inżynierskiej.

Podręcznik składa się z dwóch głównych części: opisu czynników kształtujących pogodę (meteorologia) oraz charakterystyki klimatu Polski na tle głównych typów klimatu Europy wraz z omówieniem zagadnień kształtowania warunków topo-i mikroklimatycznych (klimatologia). Większość treści z zakresu meteorologii jest opracowana z wykorzystaniem podstawowych praw fizycznych dotyczących wymiany masy i energii pomiędzy atmosferą i powierzchnią Ziemi. Ze względu na bardzo zróżnicowany zasób wiedzy studentów wynikający z poziomu i rodzaju ukończonej szkoły średniej (z zakresu matematyki, fizyki, geografii oraz podstaw biologii) niektóre zagadnienia zostały przedstawione w sposób opisowy, z zastosowaniem koniecznych uproszczeń. W tabelach i mapach charakteryzujących warunki klimatyczne Polski nie udało się dotrzymać jednorodności materiałów ilustracyjnych (ten sam okres wieloletni). Zamieszczono więc w podręczniku dane dla najdłuższych z możliwych do uzyskania i dostępnych okresów.

 W końcowej części podręcznika dodano zupełnie nowy - w stosunku do poprzedniego wydania - rozdział przedstawiający zagadnienia zmian klimatu w skali globalnej (efekt cieplarniany, przyczyny naturalne i antropogeniczne). Wynika to z jednej strony z aktualności problemu, natomiast z drugiej - z wielu nieporozumień i działań natury politycznej dotyczącej tego zagadnienia. Podręcznik kończy, ilustrowany odpowiednimi tabelami i mapami, rozdział w którym omówiono zmiany klimatu Polski w drugiej połowie XX w.

Autorzy podręcznika składają swoje podziękowania recenzentom konspektu treś ci nowego wydania za ich życzliwe i merytoryczne uwagi, których uwzględnienie pozwoliło na przygotowanie obecnej wersji. Dziękujemy również wszystkim byłym i obecnym pracownikom Katedry Agro- i Hydrometeorologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (obecnie Zakładu w Instytucie Kształtowania i Ochrony Środowiska), bez których żmudnej i efektywnej pracy przy wykonywaniu obserwacji i pomiarów oraz opracowania ich wyników w Obserwatorium Agro- i Hydrometeorologii UP Wrocław-Swójec nie byłoby możliwe zamieszczenie wielu materiałów w obecnym wydaniu podręcznika.

1 Przedmowa 2 Zadania meteorologii i klimatologii 2.1. Podstawowe pojęcia 2.2. Metody interpretacji danych 3 Atmosfera Ziemi 3.1. Składowe i domieszki atmosfery 3.2. Budowa atmosfery 3.3. Ciśnienie atmosfery 3.4. Ruchy mas atmosferycznych i transport domieszek w atmosferze 4 Promieniowanie i bilans cieplny 4.1. Promieniowanie słoneczne 4.2. Skład widmowy promieniowania słonecznego 4.3. Promieniowanie bezpośrednie 4.4. Promieniowanie rozproszone 4.5. Promieniowanie całkowite 4.6. Promieniowanie odbite 4.7. Bilans promieniowania słonecznego 4.8. Promieniowanie długofalowe 4.9. Całkowity bilans promieniowania 4.10. Bilans cieplny 5 Temperatura 5.1. Strumienie energii cieplnej 5.2. Temperatura wody 5.3. Temperatura gleby 5.4. Temperatura powietrza 6 Bilans wodny 6.1. Obieg wody w przyrodzie 6.2. Wilgotność powietrza 6.3. Parowanie fizyczne i powierzchni wodnej 6.4. Parowanie terenowe (ewapotranspiracja rzeczywista) i potencjalne 6.5. Kondensacja pary wodnej 6.6. Opady 6.7. Klimatyczny bilans wodny 7 Ruchy powietrza 7.1. Globalna cyrkulacja atmosfery 7.2. Wiatry gradientowe i lokalne 7.3. Kierunki i prędkość wiatru 8 Podstawy prognoz pogody 8.1. Fronty atmosferyczne 8.2. Pogoda w układach barycznych 8.3. Przewidywanie pogody 9 Klimat 9.1. Czynniki klimatotwórcze 9.2. Klimaty Europy 9.3. Klimat Polski 9.4. Zasoby wodne klimatu Polski 9.5. Zasoby cieplne i energetyczne klimatu Polski 9.6. Agroklimat 10 Klimat lokalny i mikroklimat 10.1. Wprowadzenie 10.2. Warunki pogodowe sprzyjające wystąpieniu odrębności mikroklimatycznych 10.3. Promieniowanie słoneczne w zróżnicowanych warunkach środowiska . . 10.4. Temperatura gleby w zróżnicowanych warunkach środowiska 10.5. Temperatura powietrza w przygruntowej warstwie powietrza 10.6. Wilgotność powietrza w przygruntowej warstwie powietrza 10.7. Prędkość wiatru w przygruntowej warstwie powietrza 10.8. Klimat lokalny kompleksów leśnych 10.9. Klimat lokalny wypukłych i wklęsłych form terenu 10.10. Klimat lokalny obszarów podmokłych i okolic zbiorników wodnych . . . 10.11. Klimat lokalny dużychmiast 10.12. Klimat lokalny terenów zdegradowanych 10.13. Bierne i czynne melioracje mikroklimatyczne Zmiany klimatu 11.1. Globalne zmiany klimatu 11.2. Zmiany klimatu Polski w drugiej połowie XX wieku 12 Bibliografia 13 Skorowidz.

Książka

  • Autor: 

    Stanisław Bac,Marian Rojek

  • ISBN: 

    978-83-7717-112-7

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...