Wczytuję dane...
Autor, Redaktor: Andrzej Kędziora,
Waga produktu: 0.650 kg
Wysyłka od: 10.50 PLN
Wydawca: PWRiL

Warszawa 2008, wyd. 3, format 170 x 240, objętość 380 str., oprawa miękka

Agrometeorologia jest nauka badającą warunki meteorologiczne, klimatyczne i hydrologiczne w ich wzajemnym oddziaływaniu z obiektami i procesami produkcji rolnej. Realizacja każdego rzeczywistego procesu związana jest z produkcja entropii, czyli ze zwiększeniem się „bałaganu". W odniesieniu do układu Ziemia-atmosfera oznacza to, że w razie braku dopływu energii spoza układu po pewnym czasie nastąpiłoby w nim wyrównanie temperatury i ustałyby wszystkie procesy. Jednak ciągły strumień energii dopływający ze Słońca odtwarza zróżnicowanie energii potencjalnej. Promieniowanie słoneczne zabiera z układu więcej entropii niż jej dostarcza, dlatego możliwe jest ciągłe zachodzenie procesów termodynamicznych stanowiących podstawę bytu biosfery. Należą do nich procesy obiegu materii, wśród któ rych najważniejszy jest obieg wody będącej materiałem budulcowym organizmów żywych oraz rozprowadzającej w roślinie składniki niezbędne do życia i rozwoju, a także energię. Procesy przepływu energii i obiegu wody na kuli ziemskiej podlegają prawom ogólnej cyrkulacji atmosfery, determinując je równocześnie. Najpełniej są one ilościowo scharakteryzowane przez bilanse cieplny i wodny, które są ze sobą ściśle powiązane strumieniem utajonej energii pary wodnej. Opisane zostały również prze­widywane zmiany globalne klimatu, ich przyczyny, szczególnie spowodowane działalnością człowieka.
Książka przeznaczona jest dla studentów uczelni rolniczych. Autor ma nadzieję, że pomoże ona czytelnikom w zrozumieniu podstaw funkcjonowania biosfery i zachęci do dalszego pogłębiania wiedzy w tej dziedzinie.

I. Termodynamika atmosfery 1. Skład i budowa atmosfery 2. Termodynamika atmosfery, prawa gazowe 3. Ogólna cyrkulacja atmosfery 4. Wymiana pędu w granicznej warstwie atmosfery II. Przepływ energii 5. Podstawowe prawa zachowania i przepływu energii 6. Promieniowanie 7. Wymiana ciepła i wilgoci pomiędzy powierzchnią czynną i atmosferą 8. Przepływ ciepła w glebie III. Obieg wody w przyrodzie 9. Woda na Ziemi, bilans wody Ziemi, bilans wodny zlewni 10. Ogniwo atmosferyczne obiegu wody w przyrodzie 11. Ogniwo glebowo obiegu wody w przyrodzie 12. Ogniwo powierzchniowe obiegu wody w 13. Przepływ wody przez system gleba-roślina-atmosfera 14. Parowanie IV. Bilans cieplny 15. Bilans cieplny powierzchni czynnej 16. Bilans cieplny warstwy czynnej 17. Wpływ rodzaju powierzchni czynnej na dobowy przebieg składowych bilansu cieplnego 18. Wpływ rodzaju powierzchni czynnej na sezonową zmienność struktury bilansu cieplnego 19. Kształtowanie struktury bilansu cieplnego krajobrazu V. Klimat 20. Podstawowe pojęcia i klasyfikacja klimatyczna 21. Termodynamiczne podstawy funkcjonowania układu Ziemia- 22. Czynniki kształtujące klimat 23. Klimat Europy 24. Klimat Polski VI. Globalne zmiany klimatu 25. Przyczyny zmian klimatycznych 26. Zmiany klimatyczne w przeszłości 27. Zmiany klimatu w ostatnich stuleciach i prognoza na przyszłość 28. Scenariusze rozwoju gospodarczego w aspekcie zmian klimatycznych 29. Inne rodzaje zmian globalnych 30. Konsekwencje zmian klimatycznych w rolnictwie i leśnictwie 31. Możliwość przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatycznych

Książka

  • Autor: 

    Andrzej Kędziora

  • ISBN: 

    978-83-09-01040-1

Inne produkty z tej serii: